הודעה בדבר חדילת חזקה בנכס

Comments

Transcription

הודעה בדבר חדילת חזקה בנכס
‫הודעה בדבר חדילת חזקה בנכס‬
‫פרטי המבקש‪ :‬שוכר‪ /‬בעל הנכס‪:‬‬
‫מספר זהות‬
‫שם המבקש‪/‬ת‬
‫טלפון נייד‬
‫טלפון‬
‫‪E- mail:‬‬
‫פרטי המחזיק‪/‬ים היוצא‪/‬ים (שוכרים)‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫כתובת עתידית‬
‫למשלוח דואר‬
‫למשלם היוצא‬
‫מספר זהות‬
‫עיר‬
‫טלפון‬
‫מס' בית‬
‫רחוב‬
‫מס' דירה‬
‫פרטי הנכס‪:‬‬
‫מס' נכס‬
‫רחוב‬
‫מס' בית‬
‫מספר משלם‪ /‬ת‪.‬ז‬
‫אני החתום מטה‪ ,‬מודיע בזאת על סיום החזקה בנכס דלעיל החל מתאריך‪______________ :‬‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫חתימת המבקש‪/‬ת‪_______________ :‬‬
‫בעלים המודיע עבור שוכר שיצא מהנכס‪ -‬חובה לצרף חוזה שכירות אחרון מול הדייר‬
‫היוצא ‪ -‬יש לצרף צילום ת‪.‬ז של כל המחזיקים העוזבים‪ -‬כולל מבקש הבקשה‪.‬‬

Similar documents