Hilsen fra leder - Bygdekvinnelaget

Comments

Transcription

Hilsen fra leder - Bygdekvinnelaget
Gode lokallagsleder og lokallagsstyre,
som nyvalgt leder er dette min første hilsen til lokallaga i Norges Bygdekvinnelag. Jeg ble valgt som
leder for denne flotte organisasjonen på årsmøtet i juni. Jeg ønsker å takke Oppdal og Sør-Trøndelag
Bygdekvinnelag som hadde laget en flott ramme for årsmøtet, det var et fint sted, god mat, og ikke
minst en uforglemmelig tur i flott Oppdalsk natur.
Ny visjon – møteplass for aktive kvinner
I Norges Bygdekvinnelag har vi årsmøte hvert annet år. Det betyr at jeg og resten av styret har to år
på å gjøre en god jobb og realisere vedtakene på en god måte. Politisk plattform er en god rettesnor,
men vi må likevel har ører og øyne åpne for andre samfunnsaktuelle tema vi bør ta stilling til.
Vår nye visjon er Bygdekvinnelaget – møteplass for aktive kvinner. Det er mange måter å være aktiv
på, vi kan deltar i samfunnsdebatten, vi kan være fysisk aktiv, vi kan være aktiv i frivilligheten, vi kan
være aktive for å ivareta landet og jorda vår til det beste for neste generasjon, vi kan være aktive for
å bedre medsøstre i utsatte land sine livsvilkår, - ja slik kan jeg ramse opp mange måter en
bygdekvinne kan være aktiv på. Det som er så flott er at i Bygdekvinnelaget kan du være aktiv i lag
med andre aktive kvinner som arbeider mot samme mål.
Årsmøtevedtak
På årsmøtet ble det vedtatt sentral kontingentinnkreving. Det er flere organisasjoner som har innført
dette. De fleste har noen utfordringer i starten, men etter hvert synes man det er en bedre løsning.
Lokallag som har «sponset» sine medlemmer kan ikke lenger gjøre det gjennom
medlemskontingenten. Det er fint å gjøre noe for medlemmene sine, og det kan man ved å gi
rimeligere inngang på arrangement, et hyggelig julebord eller andre ting medlemmene setter pris på.
En annen sak er vedtaket om makstid på 6 år på lederverv på alle nivå. Dette betyr at man må jobbe
aktivt for å rekruttere nye ledere. Det er ikke alltid like lett å finne noen som har lyst til å bruke tid og
krefter på å bekle et lederverv. Vi kan gjøre det mer interessant ved å satse på opplæring og
inspirasjon til ledere, og jeg tenker at det må være flott ting på sin CV.
Verv ei bygdekvinne
Vi må være mange medlemmer for å ha innflytelse, god økonomi, for å være synlig og til å ha mange
som kan være aktive i nærmiljøet. Mange organisasjoner opplever at medlemmene ikke
nødvendigvis har livslange medlemskap. Det betyr at vi alltid må rekruttere nye medlemmer.
Noen synes det er enkelt å spørre, mens mange av oss synes dette er litt vanskelig. Jeg har erfart at
det går enklere når jeg har gjort det noen ganger. Jeg bruker å øve meg på noen setninger om
hvorfor jeg ønsker at vedkommende skal bli medlem. Mange lurer på om det er mye dugnad. Det kan
derfor være lurt å vite hvor mange dager hver medlem kan regne med å bli spurt om å bidra. Ofte
omtales bygdekvinnelaget som limet i bygda, vi er flinke til å lage gode møteplasser, vi setter fokus
på viktige saker og i lag med andre får vi til ting man som enkeltindivid ikke greier å oppnå.
Jeg har takket ja til en flott og krevende oppgave som leder for Norges Bygdekvinnelag. Det jeg
gleder meg mest til er møtet med inspirerende og dyktige mennesker i vår organisasjon og andre
som arbeider for å nå viktige målsettinger. Kjære bygdekvinner, - les, lær, gå på dugnad, gå på møter,
verv nye medlemmer, - men glem aldri å krydre det hele med latter og tid til kos og en god prat!
Høsthilsen fra nyvalgt leder