HAVNEFOGD - Mo i Rana Havn

Comments

Transcription

HAVNEFOGD - Mo i Rana Havn
Ledig stilling i Mo i Rana havn som
HAVNEFOGD
Mo i Rana Havn KF søker allsidig, engasjert Havnefogd
Vår havnefogd gjennom tretti år, Per Anders Nygaard, går av med pensjon i februar/ mars 2014,
og vi søker hans etterfølger.
Havnefogden er foretakets øverste leder og administrativt underlagt havnestyret.
Stillingen innebærer ansvar for foretakets drift og forvaltning. Den rette personen vil være drivkraften som
skal videreutvikle foretaket for å møte de krav og forventninger som brukere, myndigheter og andre
interessenter til en hver tid har. Foretaket står ovenfor utfordringer som fordrer strategiske evner, solid
forretningsmessig forståelse og faglig tyngde.
Stillingen ønskes besatt av en person som er engasjert, tar initiativ, er løsningsorientert og har gode samarbeidsegenskaper. Du er serviceinnstilt og inkluderende, har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide
selvstendig. Vi ønsker en tydelig og strukturert leder som har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Foretaket er ISO-sertifisert i hht. ISO 9001:2008 av det Norske Veritas- Certification AS.
Havnas strategiplan revideres årlig, og MRH sin visjon er: Knutepunkt Nord Norge (Bil - Båt - Bane - Fly).
Ønsket kompetanse
• Høyere maritim utdanning og ledererfaring
• God kjennskap til offentlig forvaltning
• Kunnskap om sikkerhet og beredskapsarbeid ISPS – HMS – Havneberedskap – IUA , interkommunalt
utvalg for akutt forurensning, m.m.
Havnefogden skal påse at havnen til en hver tid oppfyller lovpålagte krav, samt oppfølging mot
departement og Kystverket.
Havnen er medlem av KS Bedrift Havn, og stillingen medfører også representasjon der.
Søknadsinformasjon
Vi tilbyr en utfordrende stilling i et ekspanderende og aktivt foretak med godt arbeidsmiljø, og en fin og
god omgangstone.
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaler, fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til kommunal
pensjonskasse.
Ønsker du ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med styreleder Stig Frammarsvik, tlf 911 37 858
eller havnefogd Per Anders Nygaard tlf 916 18 965
Kortfattet søknad med CV sendes: [email protected] innen 11. oktober 2013.
Alle søknader behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i første fase av prosessen.
Søknad med CV kan også sendes til:
Mo i Rana Havn KF, Pb. 185, 8601 Mo i Rana.
Søknadsfrist: 11. oktober 2013

Similar documents