Førde–Sogndal–Drammen/ Gardermoen–Oslo

Comments

Transcription

Førde–Sogndal–Drammen/ Gardermoen–Oslo
NX170
Førde–Sogndal–Drammen/
Gardermoen–Oslo
Ruteopplysning:
tlf 177 eller 05070
Kjøp billett på nettbuss.no
Komfortabel Bussreise på 1-2-3!
Kjøp billett på mobiltelefon
1. Opne internett på mobilen din.
2. Gå inn på nettbuss.no
3. Vel destinasjon frå og til, samt dato
4. Trykk på ”Finn reise”
5. For fleire avgangar, vel ”Senere avganger” eller ”Tidligere avganger”
6. Vel ”Mer info/Kjøp billett”
7. Vel kundekategori og tal billettar.
8. Logg deg inn med brukarnamn og
passord, eller kjøp utan å logge inn.
9. Få billetten tilsendt
på mobil eller e-post.
NB! Billettkjøpet
går raskare når du
er registrert kunde.
Kontaktinformasjonen
din er då ferdig utfylt.
t: 05070
e: [email protected]
Vi køyrer for deg!
nettbuss.no
Rutetabell gyldig 01.05.13 – 30.04.14
Kategoriar for nettbillettar
Kundekategoriar
Born under 3 år (gratis)
0 - 2 år
Born
3 - 15 år
Ungdom
16 - 28 år
Vaksen
29 - 64 år
Senior
65 - 99 år
Kundekategoriar gjeld på fylkeskryssande reiser.
Internt i fylka kan andre reglar gjelde.
Ved førehandskjøp av billett på internett/mobil er du
sikra plass på fylkeskryssande reiser.
Total prisoversikt, reglar og kjøp av billett finn du på
nettbuss.no
Ruteendringar
Berre desse avgangane vert køyrde:
24.12.13
Oslo 09.10 – Sogndal – Førde 18.05
Førde 09.30 – Sogndal – Lærdal 12.25
25.12.13
Førde 12.30 – Sogndal – Oslo 21.20
Førde 20.30 – Sogndal – Oslo 06.10
31.12.13
Oslo 09.10 – Sogndal – Førde 18.05
Førde 09.30 – Sogndal – Oslo 18.30
Førde 12.30 – Sogndal – Oslo 21.20
Oslo – Sogndal – Førde
Førde – Sogndal – Oslo
Alle dagar
Oslo Bussterminal .................. 0910 1440
Olavsgaard................................. |
|
Oslo lufthavn ƒ ....................... |
|
Jevnaker rutebilstasjon .......... |
|
Hønefoss Sentrum Stopp ...... |
|
Lysaker E18 nordsiden ............ 0920p 1450p
Sandvika terminal ................... 0927p 1457p
Asker Hagaløkka ...................... 0935p 1505p
Drammen busstasjon ............. 1005p 1540p
Hokksund Lerberg ................... 1025p 1605p
Åmot Skillebekk ....................... 1035p 1615p
Vikersund Rv 280/35.............. 1045p 1625p
Krøderen..................................... 1105 1645
Hamremoen .............................. 1110 1650
Noresund.................................... 1115 1655
Gulsvik Statoil ........................... 1135 1715
Flå Esso ....................................... 1145 1725
Bromma...................................... 1205 1745
Nesbyen Shell ........................... 1215 1755
Gol skysstasjon ......................... 1240 1820
Gol skysstasjon ......................... 1325 1900
Ulsåk ............................................ 1350 1925
Hemsedal Trøimhallen ........... 1355 1930
Tuv................................................ 1400 1935
Bjøberg ....................................... 1415 1950
Borlaug vegkryss ..................... 1440 2015
Håbakken vegkryss ................. 1515 2050
Lærdal Rådhus ......................... 1525 2100
Lærdal Rådhus ......................... 1525 2105
Fodnes ........................................ 1535 2115
Fodnes ferjekai ......................... 1540 2120
Mannheller ferjekai.................. 1550 2130
Kaupangsenteret ..................... 1600 2140
Sogndal skysstasjon ............... 1615 2155
Sogndal skysstasjon ............... 1625 2200
Selseng bru................................ 1640 2215
Fjærland vegkryss ................... 1650 2225
Skei............................................... 1720 2255c
Ålhus............................................ 1730 2305c
Vassenden ................................. 1740 2315c
Moskog ....................................... 1750 2325c
Førde rutebilstasjon .............. 1805 2340
Alle dagar
Førde rutebilstasjon .............. 0930 1230
Moskog ....................................... 0940 1240
Vassenden ................................. 0950 1250
Ålhus............................................ 1000 1300
Skei............................................... 1025 1320
Fjærland vegkryss ................... 1050 1345
Selseng bru................................ 1100 1355
Sogndal skysstasjon ............... 1120 1415
Sogndal skysstasjon ............... 1135 1430
Kaupangsenteret ..................... 1150 1445
Mannheller ferjekai.................. 1200 1500
Fodnes ferjekai ......................... 1215 1515
Fodnes ........................................ 1215 1515
Lærdal Rådhus ......................... 1225 1525
Håbakken vegkryss ................. 1235 1535
Borlaug vegkryss ..................... 1300 1600
Bjøberg ....................................... 1320 1620
Tuv................................................ 1340 1640
Hemsedal Trøim sentrum...... 1345 1645
Ulsåk ............................................ 1350 1650
Gol skysstasjon ......................... 1415 1715
Gol skysstasjon ......................... 1500 1800
Nesbyen Shell ........................... 1520 1820
Bromma...................................... 1530 1830
Flå Esso ....................................... 1545 1845
Gulsvik Statoil ........................... 1555 1855
Noresund.................................... 1615 1915
Hamremoen .............................. 1620 1920
Krøderen..................................... 1625 1925
Vikersund Rv 280/35.............. 1645a 1945a
Åmot Skillebekk ....................... 1655a 1955a
Hokksund Lerberg ................... 1705a 2005a
Drammen busstasjon ............. 1730a 2025a
Asker Hagaløkka ...................... 1750a 2045a
Sandvika terminal ................... 1800a 2055a
Lysaker E18 sydsiden .............. 1805a 2100a
Hønefoss Sentrum Stopp ...... |
|
Jevnaker rutebilstasjon .......... |
|
Oslo lufthavn ƒ ....................... |
|
Olavsgaard................................. |
|
Oslo Bussterminal .................. 1830 2120
a.
p.
c.
2130
2145p
2225p
2310
2330
|
|
|
|
|
|
|
|
0005
0010
0030
0040
0055
0110
0130
0215
0240
0245
0250
0305
0335
0400
0415
0415
0425
0430
0445
0450
0505
0510
0525
0535
0610
0620
0630
0640
0655
Berre for avstigning.
Berre for påstigning.
Laurdagar, berre for avstigning.
Ver venleg å gje synleg stoppeteikn til sjåføren.
Vi tek atterhald om endringar i perioden.
Lokalbussamband til/frå
Florø
Sandane
Vadheim
Årdal
Geilo
2030
2040
2050
2100
2120
2145
2155
2215
2230
2245
2300
2315
2320
2325
2335
2355
0020
0040
0045
0050
0120
0205
0225
0235
0250
0300
0320
0325
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
0420
0515a
0550a
0610
Reisande utanfor Sogn og Fjordane kan berre
nytte dei busstoppa som står i rutetabellen.
Det er 15 min. ferjeoverfart mellom Fodnes og
Mannheller i begge retningar.
Bussen stoppar 45 min på Gol, der det er høve til
å kjøpe mat.
I Førde har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
På Skei har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
I Sogndal har NX170 samband på alle avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
I Lærdal har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.ruteinfo.net eller ring 177
På Gol har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.brakar.no eller ring 177

Similar documents