NX170 Dei billegaste billettane kjøper du på nettbuss.no

Comments

Transcription

NX170 Dei billegaste billettane kjøper du på nettbuss.no
NX170
Førde–Sogndal–Drammen/
Hønefoss/Gardermoen–Oslo
Ruteopplysning:
tlf 177 eller 05070
Vi køyrer for deg!
Kjøp billett på nettbuss.no
Ruteendringar i perioden
24.12.15
25.12.15
26.12.15
31.12.15
01.01.16
24.03.16
25.03.16
26.03.16
27.03.16
28.03.16
01.05.16
05.05.16
14.05.16
15.05.16
16.05.16
17.05.16
Julaften
1. juledag
2. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. påskedag
2. påskedag
Offentlig høytidsdag
Kr. himmelfartsdag
Pinseaften
1. pinsedag
2. pinsedag
Grunnlovsdag
*
**
Søndagsruter
***
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Laurdagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Laurdagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
* Vert berre desse avgangane køyrde: Oslo 09:40 - Sogndal - Førde.
Førde 09.30 - Lærdal
**Vert berre desse avgangane køyrde: Førde 12:30 - Sogndal-Oslo.
Førde 20.30 - Sogndal - Oslo
***Vert berre desse avgangane køyrde: Oslo 09.40 - Sogndal - Førde,
Førde 09.30 - Sogndal - Oslo, Førde 12.30 - Sogndal - Oslo
nettbuss.no
Rutetabell gyldig frå 31.08.15
Kategoriar for nettbillettar
Kundekategoriar
Born under 3 år (gratis)
0 - 2 år
Born
3 - 15 år
Ungdom
16 - 28 år
Vaksen
29 - 66 år
Honnør*
67 år +
* Personar som har fylt 67 år eller personar med
gyldig honnørkort frå NAV
Kundekategoriar gjeld på fylkeskryssande reiser.
Internt i fylka kan andre reglar gjelde.
Total prisoversikt, reglar og kjøp av billett finn du på
nettbuss.no
Ved førehandskjøp av billettar på internett/mobil er du
sikra plass på fylkeskryssande reiser.
Dei billegaste billettane
kjøper du på nettbuss.no
Oslo – Sogndal – Førde
D
Oslo Bussterminal.............. 09:40
Olavsgaard............................. |
Oslo lufthavn .................. |
Jevnaker rutebilstasjon...... |
Lysaker E18 nordsiden....... 09:51p
Sandvika terminal............... 10:00p
Asker Hagaløkka.................. |
Drammen Bangeløkka....... |
Hokksund Lerberg............... |
Åmot Skillebekk................... |
Vikersund Rv 280/35.......... |
Krøderen................................. |
Hamremoen.......................... |
Noresund................................ |
Solihøgda............................... 10:13p
Sundvollen E 16................... 10:25p
Hønefoss sentrum............... 10:45p
Sokna...................................... 11:05
Ørgenvika............................... 11:20
Gulsvik Statoil....................... 11:35
Flå Esso................................... 11:45
Bromma.................................. 12:05
Nesbyen Shell....................... 12:15
Gol skysstasjon..................... 12:40
Gol skysstasjon..................... 13:20
Ulsåk........................................ 13:45
Hemsedal Trøimhallen....... 13:50
Tuv........................................... 13:55
Bjøberg................................... 14:15
Borlaug vegkryss................. 14:40
Håbakken vegkryss............. 15:15
Lærdal Rådhus..................... 15:25
Lærdal Rådhus..................... 15:25
Fodnes.................................... 15:35
Fodnes ferjekai..................... 15:40
Mannheller ferjekai............. 15:50
Kaupangsenteret................. 16:00
Sogndal skysstasjon........... 16:15
Sogndal skysstasjon........... 16:25
Selseng bru........................... 16:40
Fjærland vegkryss............... 16:50
Skei.......................................... 17:20
Ålhus....................................... 17:30
Vassenden............................. 17:40
Moskog................................... 17:50
Førde rutebilstasjon.......... 18:05
D
14:35
|
|
|
14:45p
14:52p
15:00p
15:40p
16:00p
16:10p
16:20p
16:40
16:45
16:55
|
|
|
|
17:00
17:15
17:25
17:45
17:55
18:20
19:00
19:25
19:30
19:35
19:50
20:15
20:50
21:00
21:05
21:15
21:20
21:30
21:40
21:55
22:00
22:15
22:25
22:55c
23:05c
23:15c
23:25c
23:40
D
21:40
22:00p
22:35p
23:15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23:40
00:00
00:15
00:30
00:40
00:55
01:10
01:30
02:15
02:40
02:45
02:50
03:05
03:35
04:00
04:15
04:15
04:25
04:30
04:45
04:50
05:05
05:05
05:25
05:35
06:05
06:20
06:30
06:40
06:55
a. Berre for avstigning.
p.Berre for påstigning.
c. Laurdagar, berre for avstigning.
D.Dagleg.
Ver venleg å gje synleg stoppeteikn til sjåføren.
Vi tek atterhald om endringar i perioden.
Lokalbussamband til/frå
Førde – Sogndal – Oslo
D
Førde rutebilstasjon.......... 09:30
Moskog................................... 09:40
Vassenden............................. 09:50
Ålhus....................................... 10:00
Skei.......................................... 10:20
Fjærland vegkryss............... 10:45
Selseng bru........................... 10:55
Sogndal skysstasjon........... 11:15
Sogndal skysstasjon........... 11:35
Kaupangsenteret................. 11:45
Mannheller ferjekai............. 12:00
Fodnes ferjekai..................... 12:15
Fodnes.................................... 12:15
Lærdal Rådhus..................... 12:25
Håbakken vegkryss............. 12:35
Borlaug vegkryss................. 13:00
Bjøberg................................... 13:20
Tuv........................................... 13:40
Hemsedal Trøim sentrum.. 13:45
Ulsåk........................................ 13:50
Gol skysstasjon..................... 14:15
Gol skysstasjon..................... 15:00
Nesbyen Shell....................... 15:20
Bromma.................................. 15:30
Flå Esso................................... 15:45
Gulsvik Statoil....................... 15:55
Ørgenvika............................... 16:00
Noresund................................ 16:15
Hamremoen.......................... 16:20
Krøderen................................. 16:25
Vikersund Rv 280/35.......... 16:45a
Åmot Skillebekk................... 16:55a
Hokksund Lerberg............... 17:10a
Drammen Bangeløkka....... 17:30a
Asker Hagaløkka.................. 17:45a
Sokna...................................... |
Hønefoss................................ |
Sundvollen E 16.................... |
Solihøgda............................... |
Sandvika terminal............... 18:00a
Lysaker E18 sydsiden.......... 18:10a
Jevnaker rutebilstasjon...... |
Oslo lufthavn ................. |
Olavsgaard............................. |
Oslo Bussterminal.............. 18:20
DX67. Måndag–fredag.
D.Dagleg.
X. Unntatt.
D
12:30
12:40
12:50
13:00
13:20
13:45
13:55
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:15
15:25
15:35
16:00
16:20
16:40
16:45
16:50
17:15
18:00
18:20
18:30
18:45
18:55
19:05
|
|
|
|
|
|
|
|
19:20
19:45a
20:05a
20:17a
20:30a
20:39a
|
|
|
20:50
D
20:30
20:40
20:50
21:00
21:20
21:45
21:55
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:20
23:25
23:35
23:55
00:20
00:40
00:45
00:50
01:20
02:05
02:25
02:35
02:50
03:00
03:10
|
|
|
|
|
|
|
|
03:25
03:50
|
|
|
|
04:05
05:05a
05:40a
06:00
6. Laurdag
7. Søndag.
●Reisande utanfor Sogn og Fjordane kan berre
nytte dei busstoppa som står i rutetabellen.
●Det er 15 min. ferjeoverfart mellom Fodnes og
Mannheller i begge retningar.
●Bussen har pause på Gol.
FlorøI Førde har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.kringom.no eller ring 177
SandanePå Skei har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.kringom.no eller ring 177
VadheimI Sogndal har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.kringom.no eller ring 177
ÅrdalI Lærdal har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.kringom.no eller ring 177
GeiloPå Gol har NX170 samband på fleire avgangar, sjå www.brakar.no eller ring 177
Transportøren tek ikkje ansvar for
korrespondansar ved forseinkingar
som skuldast venting på seine ferjer,
uframkommelege vegar og liknande
(ref. gjeldande befordringsvedtekter
/ reisegaranti)