JUBILEUMSKONFERANSE - Høgskulen i Sogn og Fjordane

Comments

Transcription

JUBILEUMSKONFERANSE - Høgskulen i Sogn og Fjordane
30 år med økonomisk-administrativ utdanning i Sogn og Fjordane
SOSI A LT A R R A N G EM ENT
JUBILEUMSKONFERANSE
Om kvelden vert det fest med
Mrs. and the Pitifuls. Med frontfiguren Idun
Losnegård er det vanskeleg å stå stille når
gamle, gode R&B-slagerar, funky grooves
og sarte b
­ alladar vert ausa ut frå scenen.
Medlemmene i 11-mannsorkesteret kjem frå
ulike delar av Sogn og Fjordane.
QUALITY HOTEL SOGNDAL – FREDAG 12. JUNI 2015
PÅ M ELDIN G OG PR IS A R
Påmelding på: deltager.no/jubileumskonferansen2015
Pris ved påmelding innan 1. april:
Deltaking inkludert dagpakke, trerettars festmiddag og musikk:
kr 14 00,-
Deltaking inkludert dagpakke
kr 10 00,-
Ved påmelding etter 1. april: Deltaking inkludert dagpakke, trerettars festmiddag og musikk:
kr 16 00,-
Deltaking inkludert dagpakke
kr 12 00,-
PÅ M E L D I N G S F R I S T E R 5 . M A I
OV ER N AT TIN G
Quality Hotel Sogndal Enkeltrom inkl. frukost ............ kr 1150,Dobbeltrom inkl. frukost ......... kr 1350,- E-post: [email protected]
Tlf.: 57 62 77 00 Best Western Lægreid hotell
Enkeltrom inkl. frukost ............ kr 1083,Dobbeltrom inkl. frukost ......... kr 1283,Tlf.: 57 62 88 88
Annan overnatting i Sogndal: Hofslund hotell, Sogndal Lodge, Vesterland feriepark.
JUBILEUMSKONFERANSE
QUALITY HOTEL SOGNDAL – FREDAG 12. JUNI 2015
30 år med økonomisk-administrativ utdanning i Sogn og Fjordane
Sviggum Design | Foto: , Trude Brun Wilhelmsen, Torbjørn Brovold
Du bestiller overnatting direkte hjå hotellet. Romma er reserverte fram til 1. april
Oppgje «Jubileumskonferansen» som referanse for å få avtaleprisar på overnatting:
SIRI LILL ­MANNES JON GUNNAR NESSE
TORBJØRN ÅRETHUN JOAKIM ØSTBYE
TOM BOLSTAD INGE JAN HENJESAND
JORUNN ÅSFRID RØYRV VIK CECILIE
HEREID ØVREBOTTEN TOBIAS OTNES
BRATTEBØ JAN LUDVIG ANDREASSEN
GUNN IRENE SVIGGUM BRUHEIM
GUNNAR YTTRI OVE OKLEVIK AAGE
ENGESÆTER JORUNN ÅSFRID RØYRVIK
BIDRAGSY TARAR:
30 år med økonomisk-administrativ utdanning i Sogn og Fjordane
JUBILEUMSKONFERANSE
Siri Lill ­Mannes er dagleg leiar i
selskapet SpeakLab. Ho var i mange
år journalist og nyheitsanker i TV2.
­Mannes har hovudfag i historie frå
Universitetet i Bergen.
Tobias Otnes Brattebø er salsansvarleg i Sognenett. Han har bachelor i
økonomi og administrasjon frå HiSF, og
var student her i 2009–12. Brattebø var
styreleiar i Studentsamskipnaden i Sogn
og Fjordane (SISOF) i 2012–13.
Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovudansvar
for overvaking av makroøkonomi i innog utland. Han er utdanna samfunnsøkonom frå Universitetet i Oslo.
Gunn Irene Sviggum Bruheim er
partner i Deloitte og utdanna statsautorisert revisor frå NHH. Ho tok øk.adm.utdanning i Sogndal frå 1984 til 1986.
Gunn Irene er kontoreleiar ved Deloitte
i Sogndal der det er 10 tilsette.
Tom Bolstad er administrerande
direktør i Econa. Han byrja der i 2011
og kom då frå tilsvarande stilling i
­Bedriftsforbundet. Bolstad er advokat
med utdanning frå Universitetet i Oslo.
Ove Oklevik er Cand.Oecon frå
Universitetet i Oslo, og har ein PhD
frå NHH. Han er førsteamanuensis
ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
og underviser og forsker innan det
økonomisk administrative fagområdet.
Joakim Østbye er fagsjef i Econa,
med det faglege ansvaret for karriere- og utdanningsspørsmål. Han er
utdanna sosionom frå Universitetet i
Bergen og Master i Management frå
Handelshøyskolen BI.
Aage Engeseter, historikar tilsett
ved Sogn og Fjordane distriktshøgskule
1977–1995. Engeseter var rektor på
Sogn og Fjordane distriktshøgskule frå
1989-1994. Engeseter er no førstekonservator ved Musea i Sogn og Fjordane.
Inge Jan Henjesand er rektor ved
Handelshøyskolen BI. Han er utdanna
dr. econ frå NHH, og tok øk-adm.utdanning på Høgskulen i Sogn og
Fjordane i 1986.
Jon Gunnar Nesse er siviløkonom
med høgare avdeling frå NHH. Nesse
er førstelektor ved Høgskulen i Sogn og
Fjordane og forska på regional utvikling,
omstilling på einsidige industristadar, fornybar energi og entreprenørskap.
Ja, vi treng øk.adm.-utdanning i Sogn og Fjordane
Jorunn Åsfrid Røyrvik er dagleg
leiar / prosjektleiar i Blix Eigedom AS i
Vik i Sogn. Ho er utdanna siviløkonom
frå NHH, og vart høgskulekandidat i
økonomi og administrasjon ved Sogn
og Fjordane distriktshøgskule i 1993.
Torbjørn Årethun er samfunnsøkonom frå Universitetet i Oslo. Han er
tilsett som førstelektor ved Høgskulen
i Sogn og Fjordane, og har forska på
regional utvikling.
Historikar Gunnar Yttri, HiSF
Cecilie Hereid Øvrebotten er
fagsjef Kort og Kortsikkerheit i Sparebanken Sogn og Fjordane. Ho har
bachelor i økonomi og administrasjon
frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, og
var student her i 2005–08.
Gunnar Yttri er historikar med utdannings- og forskingshistorie som spesialfelt. Han har skrive «Frå skuletun til
campus. Soga om Høgskulen i Sogn og
Fjordane» og vore dekan ved Avdeling
for samfunnsfag der den økonomiskadministrative fagklyngja har tilhøyr.
QUALITY HOTEL SOGNDAL – FREDAG 12. JUNI 2015
12.00
Lunsj
13.00
Opning av konferansen
Kven var dei og kor vart dei av,
øk.adm-kandidatane gjennom 30 år?
Førstelektor Jon Gunnar Nesse // førstelektor Torbjørn Årethun, HiSF
Studentundersøkinga til Econa
Fagsjef Joakim Østbye, Econa
Utdanner vi økonomer for fremtidens arbeidsliv?
Adm. direktør Tom Bolstad, Econa
Drøft utviklinga!
Sofaprat med fire eks-studentar frå fire tiår:
Inge Jan Henjesand (1980-talet) // Jorunn Åsfrid Røyrvvik (1990-talet) //
Cecilie Hereid Øvrebotten (2000-talet) // Tobias Otnes Brattebø (2010-talet)
Europeisk pengepolitikk – past – present – future
Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen, Eika Gruppen
Næringsperspektiv på utdanning og fagmiljø.
Partner Gunn Irene Sviggum Bruheim, Deloitte
Frå motbølgje til bølgjeryttar
– etableringa av øk.adm-utdanninga i Sogndal
Treng vi ein master i økonomisk-administrative
fag i Sogn og Fjordane?
Førsteamanuensis Ove Oklevik, HiSF
16.30
17.00
Avslutning av fagleg del
Omvising på høgskulen før og no
Frå Grushola og brakke, via Park til Campus og praktbygg
Aage Engesæter // Gunnar Yttri
18.30
20.00
Velkomst i Høgskulebygget
Middag – underhaldning og dans
Quality Hotel Sogndal