Elsikkerhetsskolens NEK 405.2 kurs

Comments

Transcription

Elsikkerhetsskolens NEK 405.2 kurs
Elsikkerhetsskolens NEK 405.2 Brannforebyggende elkontroll
boligkurs
Kurset er basert på normen NEK 405.2. Brannforebyggende elkontroll – bolig.
Gjensidige forsikring la ned sin gamle elkontrollordning den 30.8.2009. Kontrollene skal nå
foretas av sertifiserte elkontrollører i hht normen NEK 405.2 – Brannforebyggende elkontroll
– bolig. Dette gjelder også for landbrukskontroller der totalverdien på ”bruket” er lavere enn
15 mill. Landbruk over 15 mill kreves kontrollert og termografert. Kontrollør må være
sertifisert for Næringskontroll og medlem av Elsikkerhetsforbundet. Elsikkerhetsskolen trinn
1 og trinn 2 samt avlagt og bestått eksamen, kvalifiserer til å få status ”Nemko sertifisert
elkontrollør – Næring.”
Både Sparebank 1 skadeforsikring og forsikringsselskapet Frisk krever også sertifisert
kontrollør i hht NEK 405.2 for rabattgivende elkontroll hos deres kunder.
For å kunne bli kontrollør må en ha minimum elektromontørbakgrunn, ha praktisert som
montør i boliginstallasjoner minst i ett år, og bestått eksamen enten hos Nemko eller Veritas.
Kurset er godt egnet for montører, installatører og DLE representanter, eventuelt andre med
interesse for brannforebyggende elektro som arbeidsfelt.
Kunnskap fra dette kurset vil bidra til å redusere mulighet for elektrobranner.
De kontrollører som har vært godkjent av Gjensidige for kontroll av bolig og landbruk, må
sertifiseres i denne normen dersom de ønsker å opprettholde sin avtale med Gjensidige
forsikring.
Tidspunkt: 7.4.2011
Kurset er på en dag (09.30 – 15.00) og avsluttes om ønskelig med eksamen (16.00 – 17.00)
Temaer som bl.a omtales:
- Brannstatistikk, bolig / landbruk; erfaringer, med mer
- Nye retningslinjer for elkontroll bolig.
- Gjennomgang av sjekkpunkter i NEK 405.2
- Informasjonspunkter til kunde i hht NEK 405.2.
- Kjente farlig produktkombinasjoner,
- Annen brann- og elfaglig orientering.
- ”5 sikre”, kort orientering
Eksamen er webbasert, kan tas på bibliotek i store deler av landet, eller hos
sertifiseringsorganene Nemko eller Veritas. Maks varighet 1 time, og 40 spørsmål skal
besvares (multiple choice). Hjelpemidler er ikke tillatt. Det forutsettes at du har med bærbar
PC med tilgang til trådløst nettverk dersom du ønsker å ta eksamen etter kurset.
Pris kurs:
Kr. 2 950,000 pr deltager som inkluderer normen NEK 405.2, kurskompendium og lunsj.
Vi tar forbehold om avlysning ved for få påmeldte eller ved sykdom.
Ved avbestilling av kurset mindre enn 4 dager før kursdag, belastes full kursavgift.
Det er begrenset plass på alle kursene.
Referanser:
Mer enn 95 % av kursdeltagere som vil anbefale NEK 405.2-kursene våre til andre.
Påmelding til: [email protected], merk med kursdato du ønsker.
Påmeldingsfrist: 14 dager før kursstart. Ved avbestilling mindre enn en uke før
kursstart belastes full kursavgift.
Det tas forbehold om avlysning av kurset ved for få deltagere, ved sykdom
eller force majour forhold.
Kurssted:
Hotell Bastion, Skippergata 7 , Oslo (ca 8 min. spasertur fra Oslo S),
tlf 22 47 77 00
Kursavgiften dekker lunsj alle dager, kursunderlag, Dagpakke på hotellet mm
Gi beskjed om du ønsker sertifisering hos Nemko eller Veritas ved påmelding.
Begrenset deltagerantall.
Velkommen!