Eksempler på informasjon

Comments

Transcription

Eksempler på informasjon
Informasjon om tavlen
• I teknisk dokumentasjon som leveres med tavla
• Tavleforeningen anbefaler et DATABLAD
Ref. NEK 439-1
© 2015 Norsk Eltavleforening.
NEK 439-1 6.2.1
Informasjon
Alle grensekarakteritikker i avsn.5, som er relevant, skal finnes i
tavlefabrikantens tekniske dokumentasjon som er er levert med tavlen
Merkespenningen for tavlen (Un)
Spesielle driftsforhold
Merkedriftsspenning for en krets (Ue)
Mekanisk støtbeskyttelse
Merkestøtspenningsholdfasthet (Uimp)
Isolasjonsmerkespenning (Ui)
Kortslutningsholdfasthet og type
kortslutningsvern
Merkestrøm for tavlen (InA)
Tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk
Merkestrøm for hver krets (Inc)
Utvendige dimensjoner
Merkestøtstrøm (Ipk)
Vekt, når denne overstiger 30kg
Merkekorttidsstrøm (Icw)
Betinget merkekorttidsstrøm (Icc)
Merkefrekvens (fn)
Merkesamtidighetsfaktor(er) (RDF)
Opplysninger om tavla, tavlas grensesnittkarakteristikker, kan enkelt og oversiktlig
føres i et DATABLAD , se s 3.
© 2015 Norsk Eltavleforening.
22
Opplysninger om eltavle i.h.til NEK 400-8-810 og NEK 439
DATABLAD
Opplysninger om tavler iht
NEK 439-1 6.2.1
Tavle Nr. / Betegnelse:
Konstruksjonsnorm:
Sakkyndig betjening
Usakkyndig betjening
Maskintavle
Annet
Ikke relevante data kan utelates.
NEK 439-2
….
NEK 439-3
….
NEK EN 60204-1 ….
……………………..
Strømart (forsyning):
Datablad klebes gjerne
på innsiden av tavledøren
eller legges i
dokumentasjonslommen
sammen med
kursfortegnelsen!
……V
…..Hz
Merkestrøm:
Merkespenning:
InA
Un
……….A
……….V
Merkedriftspenning Krets ………………
Hjelpekrets
Isolasjonsmerkespenning:
Hovedkrets
Hjelpekrets
Merkestøtspenningsholdfasthet:
Hovedkrets
Hjelpekrets
Merkesamtidighetsfaktor
Un
Ue
……….V
……….V
Ui
Ui
……….V
……….V
Uimp
Uimp
RDF
……….kV
……….kV
…………..
Ikmaks
……….kA
Kortslutningsdata:
Alt.1 ( kortslutningsvern montert i tavlen )
Maksimal forventet kortslutningsstrøm
Effektbryter
Merkestrøm
Innstilling overbelastningsvern
Forsinkelse overbelastningsvern
Innstilling kortslutningvern, uforsinket
Fabr.: ……………………
In
Ir
tr
Ii
Type: ………………………
……….A
……….A
……….s
……….kA
Innstilling kortslutningvern, forsinket
Isd
……….kA
Forsinkelse kortslutningsven
Bryteevne
Gjennomsluppet energi
Forutsatt minste kortslutningsstrøm
tsd
Ics / Icu
……….s
……….kA
Ikmin
……….kA
Icw
Ipk
……….kA, ………s
……….kA
Icc
……….kA
Alt.2 (kortslutningsvern montert foran tavlen)
a)
Merkekorttidsholdestrøm
Merkestøtstrøm
b)
Betinget merkekortslutningsstrøm
Kortslutningsvernets karekeristiske data:
Kapslingsklasse:
Ytre kapsling
Betjeningsflate
Systemjording:
Ytterligere tekniske data:
IP……….
IP……….
……….
Se teknisk dokumentasjon
© 2015 Norsk Eltavleforening.
Tavlespesialisten AS
33
Kan utelates i Datablad
da informasjonen fremgår
av skilt på tavlefront

Similar documents