HALVÅRSPLAN AKTIVITETSSKOLEN

Comments

Transcription

HALVÅRSPLAN AKTIVITETSSKOLEN
HALVÅRSPLAN AKTIVITETSSKOLEN RUSELØKKA Høst 2013
Uke
Tema
August 2013
Heldagsåpent
Uke 31
29.07-02.08
Se eget program
Uke 32
Heldagsåpnet
Se eget program
05.08-09.08
Uke 33
12.08-16.08
Heldagsåpnet
Se eget program
Satsingsområde og mål
Vi ønsker nye og gamle
elever velkommen
Vi ønsker nye og gamle
elever velkommen
Vi ønsker nye og gamle
elever velkommen
19.08-23.08
Skolestart 19.08.13
Tema vennskap
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Barna skal utfolde seg og
ha det gøy med aktiviteter ute
som stimulerer kropp og
kreativitet
Sosial kompetanse:
Mål: Bli kjent med regler og
rutiner
Bli kjent med barn og voksne
Kunst, kultur og kreativitet
Mål: Lage vennskapsbånd og
skrive ned hva en god venn er.
Uke 35
Tema: vennskap
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Barna skal utfolde seg
og ha det gøy med
aktiviteter ute som
stimulerer kropp og
kreativitet
Uke 34
26.08-30.08
Sosial kompetanse:
Mål: Bli kjent med regler og
rutiner
Bli kjent med barn og
voksne
Kunst, kultur og kreativitet
Mål: Lage vennskapsbånd
og male vennskapsbilder
Kunnskapsløftet
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal
eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet
til å etablere og utvikle vennskap
-Aktivitetsskolen skal preges av tydelige
regler og grenser for adferd, samspill og
aktiviteter
-Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å
skape trygghet, trivsel, toleranse og
tilhørighet for alle elever i ordningen
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal
eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet
til å etablere og utvikle vennskap
-Aktivitetsskolen skal preges av tydelige
regler og grenser for adferd, samspill og
aktiviteter
-Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å
skape trygghet, trivsel, toleranse og
tilhørighet for alle elever i ordningen
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal
eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet
til å etablere og utvikle vennskap
-Aktivitetsskolen skal preges av tydelige
regler og grenser for adferd, samspill og
aktiviteter
-Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å
skape trygghet, trivsel, toleranse og
tilhørighet for alle elever i ordningen
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal
eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet
til å etablere og utvikle vennskap
-Aktivitetsskolen skal preges av tydelige
regler og grenser for adferd, samspill og
aktiviteter
-Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å
skape trygghet, trivsel, toleranse og
tilhørighet for alle elever i ordningen
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Aktivitetsskolen skal preges av tydelige
regler og grenser for adferd, samspill og
aktiviteter
-Aktivitetsskolen skal gi omsorg
gjennom å skape trygghet, trivsel,
toleranse og tilhørighet for alle elever i
ordningen
Uke
Tema
September 2013
Satsingsområde og mål
Kunnskapsløftet
Uke 36
02.09-06.09
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Barna skal være i
bevegelse
Natur, teknikk og miljø
-Bruke grunnleggende bevegelser i
varierte miljø og i tilrettelagte
aktiviteter
-Vise evne til samhandling i ulike
aktiviteter
-Være med på aktiviteter som utfordrer
hele sanseapparatet og koordinasjonen
-Bruke ball i leker og noen ballspill
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek
skal elevene gis mulighet for undring,
refleksjon og utforsking av ulike
fenomener innen natur og teknikk samt
oppøve en økt miljøbevissthet
Beskrive egne observasjoner fra forsøk
og fra naturen
-Bruke grunnleggende bevegelser i
varierte miljø og i tilrettelagte
aktiviteter
-Vise evne til samhandling i ulike
aktiviteter
-Være med på aktiviteter som utfordrer
hele sanseapparatet og koordinasjonen
-Bruke ball i leker og noen ballspill
Årstidene: Sommer
Aktivitet: Snakke om hva
som kjennetegner
sommeren.
Stikkord:
Sommer i naturen
- Blomster og trær
- Sjø og vann
Uke 37
09.09-13.09
Uke 38
Idrettsuke
Årstidene: Høst
16.09-20.09
Uke 39
23.09-27.09
Kroppen vår
Fysisk aktivitet og lek
Aktivitet: Organisert lek og
varierte aktiviteter ute og i
gymsal
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Barna skal være i
bevegelse
Natur, teknikk og miljø
Aktivitet: Snakke om hva
som kjennetegner høsten.
Stikkord: høstvær og farger
i naturen, hva skjer med
bladene når de faller på
bakken hva er levende, hva
kan bli til jord
Kunst, kultur og kreativitet
Aktivitet: Lage felles
høstbilde
Natur, teknikk og miljø
Aktivitet Tegne omriss av
en kropp, tegne inn organer.
Bygge stående legomann.
Hinderbane med bind for
øynene.
-Quiz
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Barna skal være i
bevegelse
Bruke grunnleggende bevegelser i
varierte miljø og i tilrettelagte
aktiviteter
-Vise evne til samhandling i ulike
aktiviteter
-Være med på aktiviteter som utfordrer
hele sanseapparatet og koordinasjonen
-Bruke ball i leker og noen ballspill
Beskrive noen viktige kjennetegn ved
de 4 årstidene ved å observere naturen
Visualisere og formidle egne inntrykk i
ulike teknikker og materialer
Beskrive i hovedtrekk hvordan
menneskekroppen er bygd opp, og
funksjonen til noen ytre og indre organer.
Beskrive og samtale om sansene og bruke
dem bevisst ved aktiviteter ute og inne
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Oktober 2013
Uke
Tema
Uke 40
30.09-04.10
Uke 41
07.10-11.10
Uke 42
14.10-18.10
Uke 43
21.10-25.10
Uke 44
28.10-29.10
Høstferie
Matuke
Kildesortering
Verdensrommet
Internasjonal uke
På Ruseløkka skole
Dignity day 20.okt.
Allehelgen Halloween
Satsingsområde og mål
Kunnskapsløftet
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
I gymsal og ute.
Mat og helse
Aktivitet: Barna skal være med
å forberede måltider.
Barna skal måle opp De skal lære ulike teknikker
innen matlaging som kutting,
baking og generell hygiene.
Aktivitet:Lage trolldeig
Vi legger til rette for at barna kan være med
i aktiviteter som utfordrer hele
sanseapparatet når vi er på turer.
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
I gymsal og ute.
Natur, teknikk og miljø:
Aktivitet:
- Lage ulike ting av søppel
(gjenbruk).
- Forklare hvordan søppel arter
seg i vann, på gaten og i
naturen.
- Hvorfor kildesorterer vi?
- Dekorere brukte glass
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter ute
og i gymsal
Natur, teknikk og miljø
Aktivitet: Se på en modell av
planetene i vårt solsystem, og
snakke om og tegne planetene
Kunst,kultur,kreativitet:
- Lage gipsplaneter
- Male planeter
Mat og helse:
- Lage mat fra annet land
(Pakistan)
Kunst, kultur, kreativitet:
- tegne selvportretter
- Lage vimpler
- Skrive om landet der
barnet/foreldrene er fra
Fysisk aktivitet:
Lære leker fra andre land
Hva betyr: Verdighet
Fysisk aktivitet og lek:
Mål: Organiserte aktiviteter ute
og i gymsal
Kunst, kultur og kreativitet:
Aktivitet: Snakke om
allehelgen og Halloween og
lage masker og/eller andre
skumle gjenstander
- Lage masker
- Lage kremmerhus
- Fredag: Allehelgensfest med
popkorn (i kremmerhusene de
har laget) og evt. disco
Gi elevene kunnskap om måltidsvaner og
skikker
Gi elevene mulighet til å få erfaring med å
tilberede måltider
Visualisere og formidle egne inntrykk i
ulike teknikker og materialer
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal
eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet
til å etablere og utvikle vennskap
Vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og
energibruk.
Motivere til fantasi og skaperglede
Visualisere og formidle egne inntrykk i
ulike teknikker og materialer
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal
eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet
til å etablere og utvikle vennskap
Beskrive hvordan jorda, månen og sola
beveger seg i forhold til hverandre
Visualisere og formidle egne inntrykk i
ulike teknikker og materialer
Bli kjent med andre lands skikker - blant
annet mat
Visualisere og formidle egne inntrykk i
ulike teknikker og materialer
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal
eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet
til å etablere og utvikle vennskap
Bruke grunnleggende bevegelser i varierte
miljø og i tilrettelagte aktiviteter
-Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter
-Være med på aktiviteter som utfordrer hele
sanseapparatet og koordinasjonen
-Bruke ball i leker og noen ballspill
Stille spørsmål og samtale om norsk kultur i
forhold til noen andre lands kultur
Lage enkle gjenstander og former i
forskjellige materialer
Uke
Tema
November 2013
Satsingsområde og mål
Kunnskapsløftet
Uke 45
Fysisk aktivitet og lek
Aktiviteter:
- Sosiale leker
- Parleker
- Spille spill
- Lage spill (feks brettspill)
- Samtale rundt lek
Mål: Aktivitetsskolen skal gi omsorg
gjennom å skape trygghet, trivsel
toleranse og tilhørighet for alle elever i
ordningen.
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
ute og i gymsal
Natur,teknikk,miljø:
Aktiviteter:
- Lokalgeografi: tegne og
fylle inn på kart
- Film (fredag): En film som
omhandler geografi
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
ute og i gymsal
Natur, teknikk og miljø
Aktivitet: Barna skal lage
og teste ut rakettballong
Barna skal lage og teste ut
forskjellige papirfly.
Barna skal kjenne til
begrepene: tyngdekraft,
krefter, løftekraft, fremdrift,
luftmotstand, luftmolekyler,
oksygen, nitrogen
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale
og grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Mål: Barna får en liten innføring i kartforståelse.
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
ute og i gymsal
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale
og grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Kunst,kultur og kreativitet
Mål: Lære nye teknikker
Visualisere og formidle egne inntrykk i
ulike teknikker og materialer
04.11-08.11
Uke 46
Sosial kompetanse:
Lek
Geografi
11.11-15.11
Uke 47
Eksperiment-uke
18.11-22.11
Uke 48
25.11-29.11
Form og farge
Begynne å lage julegaver
Mål: Aktivitetsskolen skal preges av
tydelige regler og grenser for adferd,
samspill og aktiviteter
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale
og grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Stille spørsmål, samtale og filosofere
rundt eksperimentet
Beskrive egne observasjoner fra forsøk
Lage gjenstander som beveger seg ved
hjelp av vann eller luft og
fortelle/samtale om det de har laget og
bruke begrepene.
Beskrive egne observasjoner fra forsøk
og fra naturen
Uke
Tema
Desember 2013
Satsingsområde og mål
Kunnskapsløftet
Uke 49
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
ute og i gymsal
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Eksperimentere med farge, form og
rytme i border
Visualisere og formidle eget uttrykk ved
hjelp av ulike teknikker og materialer
Juleverksted
02.12-06.12
Kunst, kultur og kreativitet
Mål:
Lage julepynt og gaver
Lage pakkelapper og kort
Uke 50
09.12-13.12
Luciafeiring
Juleverksted
Mat og helse
Mål: Bake Lussekatter
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
ute og i gymsal
Kunst, kultur og kreativitet
Mål: Lage julegaver
Lage pakkelapper og kort
Uke 51
Juleverksted
16.12-20.12
Fysisk aktivitet og lek
Mål: Organiserte aktiviteter
ute og i gymsal
Kunst, kultur og kreativitet
Mål:Lage julegaver
Lage pakkelapper og kort
Uke 52
23.12-27.12
(Uke 1-2014)
Julekos
Se eget program
Juleferie – Heldagsåpent:
Mandag 23.12
Fredag 27.12
Mandag 30.12
Torsdag 02.01
Praktisere regler for god hygiene
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Lage enkle gjenstander og former i
forskjellige materialer
Eksperimentere med farge, form og
rytme i border
Visualisere og formidle eget uttrykk ved
hjelp av ulike teknikker og materialer
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek
skal eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis
mulighet til å etablere og utvikle
vennskap
Eksperimentere med farge, form og
rytme i border
Visualisere og formidle eget uttrykk ved
hjelp av ulike teknikker og materialer

Similar documents