Hela inbjudan här - IT-utvecklarna i Varberg

Comments

Transcription

Hela inbjudan här - IT-utvecklarna i Varberg
Dataspel i skolan!? En introduktion till spel och lärande
Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT, introducerar deltagarna till området spel och
lärande i vid mening. Frågor av karaktären: Vad är spel? Hur kan de användas i undervisning? Vad
finns det för spel? Hur vet jag om ett spel är bra? och dylikt kommer att behandlas.
Tobias Kroon, matematiklärare från Hagaskola, berättar om "Det flippade klassrummet" och hur
han vill använda Minecraft i sin undervisning.
När: Tisdag 5/11 kl 15.00 – 16.30
Plats: Lilla teatern, Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg
Direkt efter föreläsningen, ca 16.45, visas utställningen Hjärta spel, Varbergs Konsthall.
Varje skola erbjuds tre platser, gärna en IT-intresserad lärare, kanske matematiklärare, bildlärare
och/eller rektor. Anmälan till: [email protected]
I samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen, Varbergs kommun.
Hjärta spel - en hyllning till spelkulturen
Vernissage lördag 14 september 2013 kl. 14.00
Dataspel har länge stått i kulturens skamvrå men i takt
med att spelmediet blivit en etablerad nöjesform har vi
också kunnat se en förändring i spelens kulturella
värde. Inte minst tack vare en yngre generation
kreatörer och konstnärer som inspirerats av den
kulturform de själva växte upp med – dataspelen.
I Hjärta spel finner du målningar, illustrationer,
interaktiva konstspel, hantverk och installationer som
alla har en koppling till dataspelens värld.
Hjärta Spel är producerad av Datamuseet IT-ceum c/o
Östergötlands museum,
________________________________________________________________________________________
Om Carl Heath
Carl Heath är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT med ett särskilt fokus på interaktionsdesign,
lärande, spel, innovation och framtidens internet
Carl har tidigare varit chef för Utbildningssamverkan i Göteborgsregionen. Dessförinnan var han grundare och chef för GR
Upplevelsebaserat Lärande, en verksamhet som arbetade där med utveckling, utbildning och genomföranden av
pedagogiskt material som utgår ifrån ett upplevelsebaserat lärande. Carl har varit projektledare för ett stort antal
utvecklingsprojekt inom utbildning, IT, lärande, spel, demokrati och design. Han har bland annat utvecklat pedagogiskt
material, spel, processer och metoder för verksamheter så som Riksdagen, Statsrådsberedningen, Västra
Götalandsregionen, Nordiska Ministerrådet, Europarådet och ett flertal kommuner.
Kontakt: Konstpedagog Mija Renström, Kultur och fritidsförvaltningen, 432 80 Varbergs Kommun
t. 0340-697197 eller 0708-907197, [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
ORGANISATIONSNR.
E-POSTADRESS
Varbergs kommun
Norrgatan 25
0340-880 00
212000-1249
[email protected]
432 80 Varberg
Varberg
TELEFAX
WEBBPLATS
0340-69 70 45
www.varberg.se

Similar documents