Gemensamhets el ginsten pdf

Comments

Transcription

Gemensamhets el ginsten pdf
Göteborg 16 januari 2015
Rapportgemensamhetsel:
Fastigheten: Brf Ginsten i Varberg
Upprättad av:
Göran Löthgren
070 5550710
[email protected]
Box 4150, 414 00 Göteborg, E-post: [email protected] , Hemsida: www.memab.com , Telefon 031-12 75 70
Bolaget har F-skattsedel och organisationsnummer: 55 67 05-89 37
 Sidan 2
16 januari 2015
Innehållsförteckning
Bakgrund ......................................................................................................................................................... 2
2. Utredning. ................................................................................................................................................... 3
2.1 Koncessionsrätt Ellagen 1997:587....................................................................................................... 3
3. Elnätsfakta ................................................................................................................................................... 5
3.1 Nätägarens Varberg Energi karta. ........................................................................................................ 5
4. slutsats......................................................................................................................................................... 6
Bakgrund
Brf Ginsten består av 130 lägenheter
Fördelade enligt följande
19 st friliggande huskroppar inklusive kvartershuset
30 st 2 rum o kök a 71m² totalt 2134m²
44 st 3 rum o kök a 84m² totalt 3709m²
56 st 4 rum o kök a 110m² totalt 6162m²
130 st Garage
1 st kvartershus med tvättstuga, bastu,
festlokal, bordtennisrum, och övriga utrymmen.
Inom Föreningen har under ett antal år förekommit samtal om införande av Gemensamhetsel
vilket skulle innebära att föreningen köper el över en till två mätpunkter för att sedan under
debitera lägenhetsinnehavarna.
Frågan har varit uppe på stämmor varefter styrelsen har utrett frågan om möjlighet att införa
Gemensamhetsel.
Denna Rapport skall rätta ut vad som gäller i denna fråga enligt gällande lagar och Varberg
Energis inställning i frågan.
 Sidan 3
16 januari 2015
2. Utredning.
Undertecknad har haft samtal med elnätsägaren Varberg Energi om eventuellt införande av
Gemensamhetsel. Frågan har enligt nätägaren varit uppe tidigare år och man har från deras
sida gjort avslag varje gång och således har det blivit avslag även nu.
Motivering av avslag har varit el koncessionsrätten.
Elnätsägaren har under denna utredningen fått leverera över ritningar över området till IMD
Väst AB för att kunna säkerhetsställa att koncessionsrätten skall kunna gälla.
Möjlighet om införande hade funnits om dom saknat ritningar över kabeldragning då hade det
varit så att förening hade med stor säkerhet byggt ett eget gårdsnät och ett övertagande hade
då eventuellt kunnat förhandlas fram. Vi kan konstatera att så är inte fallet.
Elnätsägaren har rätt enligt Ellagen 1997:587 att göra avslag.
Nedan beskrivs kortfattat vad som gäller.
2.1 Koncessionsrätt Ellagen 1997:587
•
Utgångspunkten är att Elnätägaren skall dra kabel till varje fastighet. (Monopol)
Man får inte själv förbinda flera bostadshus till varandra.
Nätavgift? Kan jag själv välja nätleverantör?
Nej det kan man inte. Eftersom elnät är en monopolverksamhet finns det bara en nätägare
inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession.
Har du ett el abonnemang är du därför automatiskt kund hos det elnätföretag som äger
ledningarna där du bor
Energimarknadsinspektionen har en viktig uppgift i att granska att nätägarna sköter sitt
uppdrag och att elnätavgiften är skälig.
 Sidan 4
16 januari 2015
Nedan bild redovisar gränsdragning som gäller enligt lagen, bilden är ett klipp från E ON
vilket även gäller Varberg Energi.
Not: Rött är elnätsägaren ansvar
 Sidan 5
16 januari 2015
3. Elnätsfakta
3.1 Nätägarens Varberg Energi karta.
Bild redovisar elnätet ifrån Varberg Energi:s elnät för ert område.
Ledningar i (mörk-)blått är fördelningar, kabelskåpen är i samma färg.
Serviskablar är dokumenterade i ljusblått, mätar- samt mätarcentralsymboler likaså.
 Sidan 6
16 januari 2015
4. slutsats
Möjlighet för att Gemensamhetsel för lägenheterna är i dag inte möjligt enligt lagen.
Föreningen kan dock införa debitering av el för garage och motorvärmare. Finns det intresse
för detta får frågan utredas senare.
Göran Löthgren
IMD Väst AB