Prezentacija Matas

Comments

Transcription

Prezentacija Matas
ZJN-3
in implementacija novih direktiv v
nacionalni pravni red
Posvet o javnem naročanju, Državni svet RS,
20.2.2015
Učinkovitost javnega naročanja
Dnevi
Povprečno trajanje faz odprtega postopka
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
202,8
181.66
153.66
111.86
68.66
33.62
0
predlog za
izvedbo
postopka
sklep o začetku objava naročila
postopa
odpiranje
ponudb
odločitev o
oddaji
pravnomočnost
odločitve
sklenitev
pogodbe
Uspešno/neuspešno zaključena naročila
3%
5%
13%
13%
79%
87%
naročnik ni prejel nobene popolne ponudbe
naročnik ni prejel nobene ponudbe
uspešno zaključeni postopki
neuspešno zaključeni postopki
razveljavitev postopka na podlagi odločitve DKOM
drugo
Zagotavljanje konkurenčnosti v postopkih javnega naročanja
Izvor kapitala ponudnikov, ki so jim bila dodeljena naročila
Ponudnik (izvor kapitala)
Število sklopov
domači kapital
8.287
83,80 %
kapital se ne določa
705
7,13 %
tuji kapital
552
5,58 %
mešani kapital
345
3,49 %
9.889
100,00 %
skupaj
Delež v pogodbeni vrednosti oddanih sklopov
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Delež izvora kapitala
Delež v številu oddanih sklopov
80%
60%
40%
44%
48%
20%
8%
SME
velike enote
71%
ni podatka o velikosti
21%
8%
velike enote
ni podatka o velikosti
0%
SME
Teritorialna porazdelitev javnih naročil – delež v vrednosti naročil regije, dodeljenih ponudnikom iz iste
regije
Skladnost poslovanja naročnikov z JN zakonodajo
Predmet zahtevkov za revizijo postopka oddaje javnega naročila
Zahtevek za revizijo zoper
razpisno dokumentacijo
odločitev o oddaji JN
odločitev o priznanju sposobnosti
odločitev o izločitvi vseh ponudb
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb
druga ravnanja v postopku javnega naročanja
Število zahtevkov za
revizijo
80
350
5
7
17
1
Delež zahtevkov za
revizijo
17,4 %
76,1 %
1,1 %
1,5 %
3,7 %
0,2 %
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku in število objavljenih
naročil
Vrsta postopka
odprti postopek
postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
konkurenčni dialog
postopek s pogajanji po predhodni objavi
naročilo male vrednosti
skupaj
Število obvestil
Delež obvestil o dodatnih
Število obvestil o
(dodatne informacije
informacijah v številu
naročilu
ali popravek)
obvestil o naročilu
2.706
682
35
17
266
339
4.045
3.153
1.569
33
9
353
1.388
6.505
85,82%
43,47%
106,06%
188,89%
75,35%
24,42%
62,18%
Naročila male vrednosti in zbiranje ponudb po predhodni objavi
Blago in storitve
Postopek
naročilo male vrednosti
postopek zbiranja ponudb po
predhodni objavi
vsi postopki
886
22,56 %
23.848.777
Delež v
pogodbeni
vrednosti vseh
postopkov
2,21 %
801
20,39 %
61.409.326
5,70 %
Število
postopkov
Delež v številu
vseh postopkov
3.928
Pogodbena
vrednost (EUR)
1.077.169.244
Gradnje
Postopek
naročilo male vrednosti
postopek zbiranja ponudb po
predhodni objavi
vsi postopki
219
12,37 %
11.977.922
Delež v
pogodbeni
vrednosti vseh
postopkov
0,73 %
316
17,85 %
50.689.602
3,10 %
Število
postopkov
1.770
Delež v številu
vseh postopkov
Pogodbena
vrednost (EUR)
1.634.204.261
Okoliščine sistema javnega naročanja



Mit št. 1 – Javno naročanje je nacionalni sistem, v katerem
država lahko samostojno razvija politike
Mit št. 2 – Nova direktiva prinaša povsem drugačno
ureditev
Mit št. 3 – Z novo direktivo bo sistem bistveno enostavnejši
in pravna varnost večja
Okoliščine sistema javnega naročanja



Mit št. 4 – Edino merilo cena je težava in se z novo
direktivo prepoveduje
Mit št. 5 – Reference (t.j. izkušnje ponudnika) se z zakonom
lahko določijo kot merilo
Mit št. 6 – Mediano je mogoče uporabiti kot način izbora
najugodnejšega ponudnika
Prenos direktive kot priložnost



Nova zakonodaja je priložnost, da odpravimo nekatere
anomalije
Priložnost, da usmerimo prakso v gospodarno in učinkovito
naročanje
Priložnost, da sistem uredimo v enem aktu, jasno in da ob
vseh omejitvah vzpostavimo učinkovitejši in modernejši
sistem

Similar documents