projekti 2015-2016

Comments

Transcription

projekti 2015-2016
IX. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih
MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana
Poštnina plačana pri pošti
1102 Ljubljana
TISKOVINA
NADARJEN IN TALENTIRAN PREDŠOLSKI OTROK
28. 1. 2016
Ljubljana
(Slovenija, Bosna in Hercegovina, Nizozemska in Hrvaška)
Vabimo vas na IX. mednarodno strokovno konferenco vzgojiteljev v vrtcih z zelo izzivalnim naslovom Nadarjen in talentiran predšolski otrok. Na konferenci bi radi predstavili dileme, vprašanja, izkušnje in spoznanja s področja dela z nadarjenimi in talentiranimi predšolskimi otroki. Predvsem pa si želimo s konferenco
preusmeriti fokus vzgojiteljevega vzgojno izobraževalnega dela tudi na močna področja vseh otrok ter na
otroke, ki kažejo večji napredek in imajo drugačne potrebe. Konferenca omogoča odprto diskusijo in kritično
presojo ter refleksijo.
Z vami že 11 leto ...
KATALOG IZOBRAŽEVANJ ZA VRTCE 2015 - 2016
Vabljeni gostji
Dr. Liljana Krneta (Bosna in Hercegovina)
Willeke Rol (Bright Kids Nizozemska)
Strokovnjakinji s področja nadarjenosti in razvoja močnih področij pri predšolskem otroku.
Rok za prijavo aktivne udeležbe je 30. 9. 2015 na e-naslov: [email protected]
Rok za prijavo udeležencev na konferenco je 25. 1. 2016 na e-naslov: [email protected]
Aktivni udeleženci prejmejo Potrdilo o dodatnem strokovnem delu, ki ga lahko uveljavljajo pri napredovanje
v nazive ter imajo konferenco brezplačno.
PROJEKTI 2015-2016
Skupaj za zdravje - projekt promocije zdravja na delovnem mestu.
Zavod ZVIS (deluje v okviru MIB d.o.o.) bo skupaj s partnerji KSJS in Inštitutom za produktivnost v šolskem
letu 2015-2016 izvajal projekt promocije zdravja za zaposlene v izbranem ljubljanskem vrtcu.
Projekt obsega: analizo stanja počutja, ustanovitev Skupine za zdravje, izdelava Načrta za promocijo zdravja ter izvedba preventivnih delavnic za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Projekt je
strokovno in finančno podprt s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Projekti za preprečevanje zasvojenosti - Urad za preprečevanje zasvojenosti Mestne občine Ljubljana
Zavod ZVIS bo izvajal preventivne seminarje za preprečevanje zasvojenosti v treh ljubljanskih vrtcih in sicer
s programoma Krepitev odnosa med otrokom in odraslim in Strategije za razvijanje otrokovega socialnega
in čustvenega razvoja. Projekt je strokovno podprt in sofinanciran s strani Urada za preprečevanje zasvojenosti
www.vzgojitelj.si
www.vzgojitelj.si je svetovalno izobraževalni portal za vse pedagoške delavce v vrtcu. Preko osebne ali
vrtčevske prijave boste lahko dostopali do vseh gradiv, ki smo jih v 11 letih pripravili v MIB-u. To so gradiva s
seminarjev, konferenc, zbornikov (besedila, video vsebine ipd.). Vse na enem mestu.
»Iz MIB dogodka se vedno vrneš poln novega, uporabnega znanja, poln energije, ki
te naleze, poln zanosa in zavedanja, kako plemenito in pomembno delo opravljamo,
ko vzgajamo bodoče rodove.
Izviren pristop s konkretnimi primeri in izključno uporabnimi znanji, z mnogimi
namigi, ki pridejo tako zelo prav tudi izven službe, loči MIB izobraževanja od
vseh drugih v državi.
Seminarji z gospo Maruško dajo uporabnejša znanja kot knjige, večjo motivacijo kot
točke za naziv, lepši dopoldan, kot samo kavica in nek »prazen« seminar poln teorije.
Napolnijo te osebno in profesionalno in ostanejo v mislih in dejanjih še dolgo. Zato
se strokovne delavke Vrtca Beltinci že vrsto let in vedno znova z velikim veseljem
vračamo na MiB izobraževanja, po znanje, nove zamisli, poznanstva, namige in navdih. Hvala!«
Urška Raščan, pedagoginja, svetovalna delavka v Vrtcu Beltinci
Izobraževanja, ki jih pripravlja MIB potekajo v obliki dinamičnih predavanj in delavnic. V našem vrtcu
smo gostili kar nekaj »MIB-ovih« seminarjev s področja sodelovanja s starši, timskega dela, komunikacije in vzgoje predšolskih otrok. Strokovne delavke
so se opremile z novimi znanji in veščinami, ki so jih
lahko prenesle v vsakdanje delo oz. prakso. Vsa izobraževanja so bila učinkovita, ker so bila vsebinsko in
izvedbeno prilagojena našemu kolektivu.
Predavateljica mag. Maruška Željeznov Seničar nam
je prijetno, z žarom in nevsiljivo predajala svoja
znanja. Pravijo, da za vsako bolezen rožica raste,
tako ima gospa Maruška za vsako vprašanje konkreten odgovor. Rezultat evalvacije izobraževanj je
bil sledeč, da si strokovne delavke želijo še takih
izobraževanj, ker so se jim zdela koristna in predvsem uporabna v praksi.
Suzana Delavec, pom. ravnateljice za vrtec,
Vrtec pri OŠ Orehek Kranj
V vrtcu Semedela se že več let odločamo za MIB-ova
izobraževanja, ki jih organiziramo v našem vrtcu za
strokovne delavce in druge zaposlene. Izbiramo izobraževanja, ki so v njihovi ponudbi, dogovorimo se tudi
za teme glede na naše želje, potrebe in trenutno problematiko oziroma za osebno rast, razbremenitev in
sprostitev. Vsa izobraževanja potekajo v obliki zanimivih delavnic, ki jih kompetentni izvajalci izvedejo kakovostno, izhajajo iz konkretnih primerov, svetujejo, se
prilagajajo udeležencem, ki so ves čas aktivni, izvajajo
praktične vaje in dobijo informacije, ki jih lahko kakovostno uporabijo pri svojem delu. Ne glede na to, če se
izobraževanja odvijajo ob sobotah ali v popoldanskem
času po napornem delovnem dnevu, je prisoten smeh humor in zadovoljstvo udeležencev, ki se jim nikakor
ne mudi z delavnic.
Posebna pohvala in zahvala velja predavateljici – izvajalki izobraževanj, gospe Maruški Željeznov Seničar.
Orjana Zigmund, pomočnica ravnateljice Vrtec Semedela
MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana : 0590 72 730 : [email protected] : www.mib.si : www.vzgojitelj.si
Izobraževanja za pedagoške delavce v vrtcih
Spoštovani,
vabimo vas, da se nam pridružite naslednje šolsko leto (2015-2016) na zelo zanimivih seminarjih in na
deveti mednarodni konferenci vzgojiteljev v vrtcih. Vsi seminarji so praktično naravnani in omogočajo
takojšen prenos znanja in veščin v praktično delo pedagoških delavcev v vrtcih. V nov MIB-ov katalog
smo vključili tudi vzgojitelje praktike, ki si srčno želijo predati izkušnje in dobro prakso tudi drugim.
Zavedamo se, da je dobro zdravje in počutje vzgojitelja pomembno za njegovo kakovostno delo z otroki,
starši in sodelavci. Zaradi tega smo skupaj s partnerji razvili izobraževalni program Promotor zdravja v
vrtcu. Koncept programa je zasnovan v projektu Skupaj za zdravje, ki ga je strokovno podprl Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vsi razpisani seminarji (v tabeli) trajajo najmanj osem pedagoških ur. Z udeležbo na seminarju ali konferenci udeleženec pridobi potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki ga lahko v skladu s smernicami
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predloži za napredovanje v nazive. Za aktivno udeležbo
pa udeleženec pridobi potrdilo o dodatnem strokovnem delu.
Vsebine seminarjev, višine kotizacij in o načinu prijave si lahko ogledate na spletnem portalu za pedagoške delavce v vrtcih: www.vzgojitelj.si Vsi prejemniki MIB-ovih sporočil imajo 30% popust pri prijavi na razpisani seminar. Izbrane seminarje izvedemo tudi v vašem vrtcu za celoten pedagoški kolektiv.
Za vse informacije nas lahko pokličete na telefon: 0590 72 730 ali pišete na: [email protected]
Hvala lepa za dosedanje sodelovanje in lepo vas pozdravljam.
Maruška Željeznov Seničar
magistrica pedagoških znanosti
direktorica MIB d.o.o. in Zavoda ZVIS ter vodja projektov
Datum
Ura
Delo z družinami - s starši
23. 9. 2015
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
9:00-15:00
Naravoslovne delavnice za predšolske otroke
29. 9. 2015
(Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica)
9:00-15:00
Matematične delavnice za predšolske otroke
12. 11. 2015
(Mojca Antončič, magistrica zgodnjega učenja)
9:00-15:00
Sprostitvene delavnice za predšolske otroke I.
29. 10. 2015
(Margareta Lešnik, vzgojiteljica)
9:00-15:00
Sprostitvene delavnice za predšolske otroke II.
29. 3. 2016
(Tamara Krulec, vzgojiteljica)
9:00-15:00
Glasbene delavnice za predšolske otroke
17. 11. 2015
(Maša Žveglič, magistrica glasbene pedagogike)
13:00-19:00
Jezikovni kotički
10. 11. 2015
(Mihela Ekart, vzgojiteljica)
9:00-15:00
Razvoj talentov, nadarjenosti in močnih področij pri predšolskemu 3. 11. 2015
otroku (mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
9:00-15:00
Naslov seminarja
Integracijske gibalne urice v vrtcu
(Katja Kolman, prof. šp. vzgoje, Meta Lavrič, dipl. trener alp. smučanja in
Iztok Zajc, abs FŠ)
4. 11. 2015
9:00-15:00
Bernarda Okoliš, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike in
Erna Zabukovec, psihologinja v vrtcu)
27. 10. 2015
9:00-15:00
Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu
Govorna vzgoja predšolskih otrok
(Slavi Lokar, vzgojiteljica)
Praktične vaje za krepitev odnosa med otrokom in odraslim
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
Podjetje MIB d. o. o je v našem vrtcu izvedlo več
različnih predavanj in delavnic, nekatere samo
za pedagoški, druge za celoten kolektiv vrtca. S
sproščenostjo, neposrednostjo, strokovnostjo,
znanjem, podkrepljenim z lastnimi izkušnjami, je
izvajalka, ga. Maruška Željeznov Seničar, zaposlenim pomagala pri pridobivanju novih znanj in
jih učinkovito vodila k iskanju rešitev za aktualne
težave otrok, pri komunikaciji med sodelavci in
s starši.
Še posebej zadovoljni so bili tehnični delavci, saj
so sodelovali na delavnicah, v katerih so usvojili
znanja, kako poskrbeti zase, in pridobili občutek
lastne vrednosti in pomembnosti.
Gospa Maruška Željeznov Seničar se zna vživeti
v kolektiv, v katerem vodi izobraževanje, zazna
potrebe posameznikov in skupine in se jim prilagoditi. Skupaj z njo konstruktivno pripravljamo
program izobraževanja za naš kolektiv tudi v prihodnosti in se veselimo nadaljnega sodelovanja.
Andreja Koler Križe, svetovalna delavka, diplomirana
psihologinja, Vrtec Mladi rod Ljubljana
Renata Rus, ravnateljica, profesorica defektologije,
Vrtec Mladi rod Ljubljana
Kranjski vrtci z MIB-om na področju izobraževanja strokovnih delavcev vrtca sodelujemo že daljši čas. Izvedli smo že kar nekaj
izobraževanj za kolektiv vrtca, posamezne
strokovne delavke se udeležujejo MIB-ovih izobraževanj v Ljubljani, aktivno pa sodelujemo tudi
na mednarodnih strokovnih konferencah za
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.
Značilno za njihova izobraževanja je, da se zelo
premišljeno prepleta teorija in praksa in da
so znanja in izkušnje, ki jih udeleženci MIBovih izobraževanj pridobijo, takoj prenosljiva v prakso, saj so predavanja in predvsem
delavnice naravnane tako, da imajo udeleženci
izobraževanja priložnost aktivno sodelovati in
preizkušati različne tehnike vzgojnega ravnanja. Aktivna udeležba v delavnicah spodbuja
strokovne delavce k razmisleku o svojem delu.
Pri izvedbi izobraževanj so se pri MIB-u vedno
znova prilagajali našim željam in potrebam in
poskušali odgovoriti na vprašanja, dileme. Marija Justin, svetovalna delavka v Kranjskih vrtcih
Promotor zdravja v vrtcu
Nemirni in moteči otroci v vrtcu I.
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
Nemirni in moteči otroci v vrtcu II.
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
Strategije obvladovanje stresa pri pedagoškem delavcu
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
Senzorna integracija
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
Povezovanje kurikula in elementov joge
(Alenka Žavbi, svetovalna delavka v vrtcu)
Moč in vpliv
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)
1. 12. 2015
9:00-15:00
30. 9. 2015
9:00 - 15:00
24. 09. 2015
9:00-15:00
14. 10. 2015
9:00-15:00
21. 10. 2015
9:00-15:00
24. 11. 2015
9:00-15:00
8. 12. 2015
9:00-15:00
15. 12. 2015
9:00-15:00
5. 1. 2016
9:00-15:00
12. 1. 2016
9:00 - 15:00
Datum
Ura
15. 3. 2016
9:00-15:00
23. 2. 2016
9:00-15:00
1. 3. 2016
9:00-15:00
10. 5. 2016
9:00-15:00
12. 4. 2016
9:00-15:00
16. 2. 2016
9:00-15:00
5. 4. 2016
9:00 - 15:00
1. 10. 2015
9:00-15:00
2. 2. 2016
9:00-15:00
9. 2. 2016
9:00-15:00
19. 4. 2016
9:00-15:00
8. 3. 2016
9:00-15:00
3. 5. 2016
9:00-15:00
17. 5. 2016
9:00-15:00
26. 4. 2016
9:00 - 15:00
Datum
Ura
7. 6. 2016
9:00 - 15:00
8. 10. 2015
9:00-15:00
14. 6. 2016
9:00-15:00
»Kako pripraviti otroka, da bo razvil danosti, potrebne za življenje!« 19. 1. 2016
(Metka Uršič, šolska svetovalna delavka v OŠ in Katja Šribar,
diplomirana vzgojiteljica)
9:00 - 15:00
Lokacija izvedbe seminarjev: Obrtno podjetniška zbornica Ljubljana - Vič, Tržaška 207, 1000 Ljubljana
Nekateri seminarji se bodo izvedli tudi v prostorih vrtcev v Ljubljani in okolici.
Za več informacij vas vabimo na: www.vzgojitelj.si