September, 2014

Comments

Transcription

September, 2014
SEPTEMBER V VRTCU - PROMET
SEPTEMBER 2014
VZGOJITELJICA: LIDIJA K.
POM. VZGOJITELJICE: MOJCA A.
Področja
DEJAVNOSTI
dejavnosti
GIBANJE
-Bivanje na prostem (daljši sprehodi, tek, razgibavanje, igre z žogo, …);
-gibalna igra: Semafor.
-Pripovedovanje otrokom primerne pravljice;
JEZIK
-obisk knjižnice;
-spodbujanje k pripovedovanju.
-Se naučimo pesmi: Moj rdeči avto; Tu, tu, tu po cesti;
UMETNOST
-plesno gibalna igra: Moj rdeči avto;
-ustvarja na temo promet z različnimi materiali..
-Spoznavanje med seboj, nove prostore, novega okolja;
DRUŽBA
-pravilna uporaba pribora - kako jemo in pijemo;
-ETM: sprehodi z babicami in dedki; poligon s poganjalčki.
NARAVA
MATEMATIKA
-Navajanje na samostojno umivanje rok in brisanje rok;
-navajanje na kahlico, straniščno školjko.
- Opazuje se igra s prometnimi znaki;
-šteje avtomobile, kolesa.
Skupina Ribe, šolsko leto 2014/2015 Vzgojiteljica: Lidija K.; pomočnica vzgojiteljice: Mojca A.
1

Similar documents