Anita in Edina - Vrtec Jesenice

Comments

Transcription

Anita in Edina - Vrtec Jesenice
PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU
POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo:
Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)
- ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu.
Naziv vrtca: VRTEC JESENICE
Kraj:
JESENICE
Enota vrtca: FRANČIŠKA AMBROŽIČ HRUŠICA
Naslov enote: HRUŠICA 55 A
Skupina:
KUŽKI (ime)
starost otrok: 3-5
Izvajalki:
- vzgojiteljica:ANITA PLOHL (ime in priimek)
Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,
ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana?
- spomladansko izobraževanje
da  ne
- če da, vpišite številko potrdila
- jesensko izobraževanje
da  ne
20.11.2014POP/9 - če da, vpišite
številko potrdila
- pomočnica vzgojiteljice: EDINA SMOLEJ (ime in priimek)
da  ne
2015POP/89 - če da, vpišite številko
potrdila
1
da  ne
- če da, vpišite številko potrdila
Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu 2014/15
Zap. št. Aktivnosti, naloge, projekti
naloge (naslov, opis)
1
2
2
Ciljna skupina Uporabljeno gradivo in
(otroci/starši/
didaktični material
posamezniki …)
LETOŠNJE LETO JE BIL NAJVEČJI POUDAREK
otroci
NA SAMOSTOJNOSTI PRI PRAHRANJEVANJU:
Vrtec nam je nabavil več posode in pribora tako ,da
smo imeli samospostrežne zajtrke in kosila. Otroci so
si zjutraj sami mazali na kruh in tudi pri kosilu sami
nalagali in si nalivali(razen juhe ).
V začetku so malo pretiravali z količinami, potem pa
so se navadili in si nalagali malo in raje večkrat prišli
iskat. Kljub temu, da so sami nalagali so si naložili
tudi nove jedi "samo malo za poskusit". Posledično
tega načina prehranjevanja, nismo imeli skoraj nič
odpadkov hrane in tudi otroci so poskusili več stvari.
SKRB ZA NARAVO-EKOLOGIJA:
otroci,starši
Tudi čista narava pripomore k našemu zdravju, zato
smo posvetili veliko skrbi tudi za naravo. Obiskovali
smo ekološke otoke v bližini našega vrtca.
Spoznavali kaj sodi v kateri zabojnik in potem tudi
sami naredili zabojnike iz kartonskih škatel in
postavili eko kotiček. Ko so bili "zabojniki"polni ,pa
smo smeti odpadke odnesli na eko otok. Iz nekaterih
pa smo naredili uporabne izdelke( lutke,male
inštrumente, recikliran papir).
Preko you tuba smo si tudi ogledali nekaj kratkih
filmčkov na to temo.
Naredili smo tudi dva poskusa:1.Kako očistiti vodo(
plastenka in plasti skozi katere spuščamo umazano
vodo? 2. Plastična in papirna vrečka( obe
zakopljemo v zemljo kaj se z njima zgodi?
Ves čas pa so otroci imeli v knjžnem kotičku
slokanice in knjige na temo ekologija, zdravje.
Ali ste pri načrtovanju oz.
izvajanju te naloge uporabili
informacije z naših
izobraževanj?
jedilni pribor,hrana
ne
odpadni material, kartonske
škatle,slikanice, knjige,you
tube
ne
3.
OBISK ZDRAVNICE:
otroci
Ker smo imeli v skupin dečka, čigar mamica je
zdravnica, smo jo povabili v igralnico. Otrokom je
predstavila pripomočke iz zdravniške torbe, ki jih ima
pri pregledu(lučka za ušesa, palčke za usta…), kaj
pogleda ko so bolni, kaj takrat storimo. Poudarjala
pa je tudi kaj lahko sami storijo, de ne zbolijo(
kašljanje v rokav, umivanje, rok….). Po odhodu
zdravnice pa smo postavili kotiček ZDRAVSTVENI
DOM. Tu so se otroci potem igrali igro vlog(zdravnikbolnik).
slikanice , knjižni
kotiček,povoji, plastične
rokavice ter ostala zdravniška
oprema, ki je primerna za
otroško igro
ne
4.
DALJŠI POHODI:
Ob vsakem lepšem vremenu smo odhajali na kar
dolge pohode, ki so presegali vsakodnevne
obremenitve. S tem so otroci krepili moč, vztrajnost
in kondicijo. Pri srečanjih s starši pa smo skupaj
odhajali na bližnje hribe s ciljem kvalitetno preživeti
čas v naravi.
ZRAČENJE IGRALNICE:
Po vsakem obroku in odhodu iz igralnice smo zračili
prostor. Dežurni otrok je imel nalogo, da je odprl
balkonska vrata in potem zaprl, ko smo se vrnili, da
smo imeli svež zrak in da so "bacili odleteli ven".
MALI SONČEK:
Ker je gibanje zelo pomembno za zdravje, smo se
pridružili projektu Mali sonček, kjer so otroci celo leto
opravljali določene naloge in vaje( tudi s starši).Vse
to smo zabeležili v knjžico Mali sonček ,na koncu pa
so dobili še priznanje.
otroci,starši
ne
otroci
da
otroci, starši
športni rekviziti,knjižica
ne
5.
6.
3
Opombe: Izvajalke programa:
________________________________
- vzgojiteljica
________________________________
- pomočnica vzgojiteljice
4
Datum poročila: 24.6.2015