Zgibanka za starše – enota NAJDIHOJCA

Comments

Transcription

Zgibanka za starše – enota NAJDIHOJCA
VRTEC LITIJA
Bevkova 1
1270 Litija
Tel.: 01 896-25-30
ENOTA NAJDIHOJCA
Cesta Komandanta Staneta 8 in
Partizanska pot 21 a
1270 Litija
Tel.: 01 896-25-41
01 896-25-42 (marjetice in zvončki)
E-pošta enote Najdihojca:
[email protected]
[email protected]
SKUPINE, VZGOJNO OSEBJE
VRTEC LITIJA
NAJDIHOJCA 1:
Vzgojiteljica: Vida Žontar
Pomočnik vzg.: Luka Mohar
Vzgojiteljica: Andreja Šubara
Pomočnica vzg.: Marinka Muljavec
Vzgojiteljica: Ema Knežević
Pomočnica vzg.: Lara Prettner
Vzgojiteljica: Maja Cilenšek
Pomočnica vzg.: Mateja Obrul
ENOTA: NAJDIHOJCA
2013 – 2014
Dnevni poslovalni čas:
OD 5.30 DO 16.30
Vodja enote: Marjana Pušnik, vzgojiteljica
Vzgojiteljica: Marjana Pušnik
Pomočnica vzg.: Vesna Avbelj
Vzgojiteljici: Polona Šinkovec
Pomočnica vzg.: Julijana Fašing
Vzgojiteljica: Gordana Žagar
Pomočnica vzg.: Helena Šinkovec
Pokrivanje sočasnosti: Mira Jolić
Kuharica: Petra Urbas, Čistilka: Sevleta Suljić
Kuharica/čistilka: Marinka Kozlevčar
Hišnik: Mladen Pušić
VIZIJA VRTCA LITIJA:
NAJDIHOJCA 2 (NA GRIČKU)
Vzgojiteljica: Renata Mlinar
Pomočnica vzg.: Danica Koprivnikar
Vzgojiteljica: Andreja Mahkovec
Pomočnica vzg.: Tjaša Žnidaršič
Kuharica/čistilka: Bernarda Poglajen
Z znanjem, toplino in sodelovanjem do
srečnih otrok in kvalitetnega vrtca.
SODELOVANJE Z OKOLJEM
»RAZUMETI JEZIK IGRE,
POMENI RAZUMETI
MISLI IN SRCE OTROKA«
(L.K. Franck)
OBOGATITVENI PROGRAM









Izleti v programu Mali sonček, Cici planinec
Gibalni/športni program – Mali sonček (obogatitev
področja gibanja v vrtcu)
Cici bralna značka
Različne prireditve in projekti, vezani na vzgojne
dejavnosti
Praznovanja letnih časov, rojstnih dni otrok,
Veselega decembra, pusta, tedna otroka
Glasbeni vrtiljak z gosti
Razstave otroških risb, izdelkov (prostori vrtca in
TP Spar)
Lutkovne igrice v izvedbi vzgojnega osebja
Prednostni projekti enote (celo šolsko leto):
o GIBANJE ZA ZADRAVJE: gibalni/športni
program – Mali sonček, vadbene urice v
gozdu in na travniku
o GOVORNE INTERAKTIVNE DRUŽABNE IGRE
(porajajoča se pismenost otrok)
o IZVEDBENI KURIKUL V NARAVI (raziskujemo
gozd in travnik, igra in sprehodi v vsakem
vremenu)
o IZ GLASBENE SKRINJE (slovenske ljudske
pesmi in plesi)
 Knjižnica Litija (obiski v knjižnici in knjižničarke v vrtcu, Cici
bralna značka
 Osnovna šola Litija (obisk prvošolčkov v vrtcu)
 RK Litija (organizacija lutkovne predstave)
 ZD Litija (sprejem otrok v vrtec, obisk medicinske sestre
v vrtcu – skrb za zdravje, predavanje za starše)
 Policijska postaja Litija (obisk policistov vrtcu, ogled
policijske postaje)
 Gledališka skupina »Teater za vse« iz Jesenic (gledališki
abonma)
 Lutkovno gledališče Ljubljana (ogled lutkovne predstave)
 GD Litija (obisk v vrtcu v mesecu oktobru)
 Športna dvorana Litija (vadbene ure enkrat tedensko)
 Sodelovanje z revijo Cicido (Cici vesela šola)
 Spoznavanje poklicev (poklici staršev in drugih)
 Trgovsko podjetje Spar (donatorstvo, nastop otrok)
 Gimnazija Litija (vadbena ura – otroci in starši)
DODATNI PROGRAM
(program, ki je za starše delno ali v celoti plačljiv)
SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S STARŠI
FORMALNA SREČANJA:
 Uvajanje otrok z enim od staršev
 Roditeljski sestanek za starše novince, uvodni v
začetku oktobra, spomladanski z analizo dela in
vzgojno vsebino
 Pogovorne ure, ki bodo potekale individualno –
enkrat mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljico
 Predavanja ali izobraževalne delavnice za starše s
strokovno temo
 Svet staršev
NEFORMALNA SREČANJA:
 Prihod jeseni (kostanjev piknik z gibalnimi in likovnimi
dejavnostmi)
 Novoletno srečanje
 Pozdrav pomladi (družinski izlet v naravo)
 Nastopi otrok ob dnevu vrtca
 Spoznavanje poklicev staršev
 Zaključek šolskega leta z nastopom vseh skupin
 Športno druženje – vadbena ura v športni dvorani
 Druženje z dedki in babicami
 Sodelovanje v gibalno-športnem programu Mali sonček
 Abonma gledaliških predstav v vrtcu
 Prilagajanje na vodo
 Zaključni izlet v Kranjsko Goro – »Kekčeva dežela«
(otroci, ki odhajajo v šolo)
 Izlet v živalski vrt (po dogovoru s starši)
 Obisk Lutkovnega gledališča Ljubljana
V MESECU JULIJU 2014 BO NAŠ VRTEC ODPRT ZA VSE
OTROKE (OD 1-3 LETA IN OD 3-6 LET)
NAŠ VRTEC BO V MESECU AVGUSTU 2014 ODPRT SAMO
ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA (1-3). OTROCI OD
3-6 LET BODO IMELI MOŽNOST OBISKOVATI VRTEC
MEDVEDEK.