tinkara - škratki

Comments

Transcription

tinkara - škratki
PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU
POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Navodilo:
Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)
- ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu.
Naziv vrtca: VRTEC MOJCA, Levičnikova 11
Kraj:
Ljubljana
Enota vrtca: Tinkara
Naslov enote: Pečnikova 11, Ljubljana
Skupina:
ŠKRATKI (ime)
starost otrok: 4-5 let
Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,
ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana?
Izvajalki:
- vzgojiteljica:Stanka Benedik, Martina Škerl (ime in priimek)
- spomladansko izobraževanje
da
ne
- jesensko izobraževanje
da
19.3.2015/92 - Martina Škerl
ne
- če da, vpišite številko potrdila
- če da, vpišite številko potrdila
- pomočnica vzgojiteljice: Špela Smole (ime in priimek)
da
ne
- če da, vpišite številko potrdila
da
ne
- če da, vpišite številko potrdila
1
Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu 2014/2015
Zap. št. Aktivnosti, naloge, projekti
naloge (naslov, opis)
1.
A) PRED OGLEDOM FILMA
Knjiga »Imuno ali kaj se zgodi, ko zboliš?«
Deklamacija »Čiste roke«
pripovedovanje o izkušnjah pri zdravniku, v
bolnici,...
iskanje informacij v knjigah: - kako pridejo
bakterije v naše telo, kako skrbimo za svoje
zdravje (pred boleznijo in ko zbolimo),...
igra z »bacili« : štetje, razvrščanje, ...
Ciljna skupina Uporabljeno gradivo in
(otroci/starši/
didaktični material
posamezniki …)
Ali ste pri načrtovanju oz.
izvajanju te naloge uporabili
informacije z naših
izobraževanj?
da
otroci skupine knjiga : "Imuno ali kaj se
Škratki
zgodi, ko zboliš?"
deklamacija: "Čiste roke"
različna literatura na temo
zdravja in skrbi za svoje telo
B) OGLED FILMA:
ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE,
DVD film
C) DELAVNICA
- obisk Miine mamice, ki je medicinska sestra in se
vsakodnevno srečuje s pravilnim umivanjem rok.
Pripravila je delavnico pravilnega umivanja rok.
Najprej nam je predstavila plakat »Pravilno umivanje
rok« in ob njem razložila teoretičen del. Sledila je
demonstracija pravilnega umivanja rok in prenos
teorije v prakso. Mamica si je vzela dovolj časa, da si
je z vsakim otrokom posebej pravilno umila roke.
Znala jih je odlično motivirati in pritegniti njihovo
pozornost.
Ob zaključku dopoldneva smo v umivalnico skupaj
obesili plakat, ki nas je celo leto opominjal kako si
pravilno umivamo roke.
2
2.
MOJE VARNO OKOLJE
različna literatura o prometu,
otroci skupine prevoznih sredstvih
- spoznavanje
Škratki
prevoznih sredstev - izdelava plakata "S čim sem se
sestavljanke prevozna
vozil na počitnicah?"
sredstva
- izdelava diagrama pogostosti
uporabe določenega
prevoznega sredstva
MA didaktičen material - liki
Projekt varnost v prometu
da
- spoznavanje prometnih znakov - v literaturi in
konkretno na
sprehodu
- povezava z
matematiko
(igra z liki)
- spoznavanje prometne signalizacije - v literaturi, na
internetu,
konkretno
- varnost v avtomobilu - aktivno vključevanje staršev
beleženje pripetosti v
avtomobilu ob prihodu v vrtec
(plakat)
- varnost na avtobusu - vožnja z avtobusom do
Tivolija
- varnost na vlaku - vožnja z vlakom do Radovljice
- varno prečkanje ceste - konkretno na sprehodih
3
- varno prečkanje železniške proge - konkretno
spoznavanje zavarovanih
in nezavarovanih
železniških prehodov
- varno vedenje na bencinski črpalki - obisk bližnje
bencinske črpalke
- varno vedenje v avtopralnici - obisk avtopralnice in
vodena vožnja skoznjo
- povezava z umetnostjo - izdelava avtomobilov iz
odpadne embalaže
- izdelava lepljenke
tovornjak
- pesmi: - "Prometni znaki"
- "Avto"
- rajalne igre: - "Potujemo v...."
- "Ali je kaj trden most ?"
3.
MOJE VARNO OKOLJE
Naravne nesreče
otroci skupine knjige "ježek Snežek in..."
Škratki
ne
- spoznavanje naravnih nesreč izdelava plakatov z od doma prinešenim slikovnim
materialom (vključitev staršev)
a) potres:- knjiga "Ježek Snežek in potres"
- ogled animacije potresa na internetu
- konkretna vaja ravnanja ob potresu
4
b) poplava: - knjiga "Ježek Snežek in poplava"
- pogovor o tem kdo nam pomaga in
seznanitev s številko 112
c) požar: - knjiga "Ježek Snežek in požar"
- ogled gašenja požarov , intervencije
gasilcev na internetu
- sprehod do gasilske postaje
- evakuacijska vaja na nivoju enote Tinkara
4.
MOJE VARNO OKOLJE
Potepuški psi in mačke
otroci skupine različna literatura povezana z
Škratki
živalmi in skrbjo zanje
- ravnanje ob stiku s potepuško živaljo - pogovor ob
konkretih situacijah na sprehodih. Ozaveščanje
pomena skrbi za lastno varnost in zdravje.
- iskanje informacij v različni literaturi : "Moj pes",
"Enciklopedija živali", različni priročniki,...
5
Opombe:
Izvajalke programa:
________________________________
- vzgojiteljica
________________________________
- pomočnica vzgojiteljice
Datum poročila: 20.5.2015
6