prenesite obrazec za stanovanje

Comments

Transcription

prenesite obrazec za stanovanje
OBRAZEC S PODATKI ZA IZDELAVO ENERGETSKE IZKAZNICE
1. KONTAKTNI PODATKI
IME IN PRIIMEK:
PODJETJE:
NASLOV:
(za pošiljanje Energetske izkaznice in original
računa)
TELEFONSKA ŠTEVILKA:
EMAIL:
2. OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU
NASLOV STAVBE (lahko k.o., št. stavbe):
KRAJ STAVBE:
UPRAVNIK STAVBE/HIŠNIK (kontakt):
ŠTEVILKA STANOVANJA (št. dela stavbe):
ŠTEVILO NADSTROPIJ:
V KATEREM NADSTROPJU SE NAHAJATE:
POMEMBNO: V primeru, da imate mansardno stanovanje, nas pokličite.
3. PODATKI O STANOVANJU
NAČIN PREZRAČEVANJA (obkrožite eno možnost):
a) naravno z odpiranjem oken
b) mehansko z prezračevalno napravo
c) mehansko z prezračevalno napravo z rekuperatorjem
(z vračanjem toplote)
VPIŠITE TIP NAPRAVE (če ste obkrožili b ali c):
__________________________
VPIŠITE MOČ NAPRAVE (napisano na nalepki na
napravi): ___________ kW
NETO UPORABNA POVRŠINA
STANOVANJA (m2): ___________
NAJDALJŠA ŠIRINA STANOVANJA (m): _________
NAJDALJŠA DOLŽINA STANOVANJA (m): _________
1
4. ZUNANJE STENE STANOVANJA
VPIŠITE DOLŽINO ZUNANJIH STEN* GLEDE NA
SMER NEBA:
a) sever (m): _________
b) jug (m): _________
c) vzhod (m): _________
d) zahod (m): _________
*Zunanja stena stanovanja meji na zunanjost stavbe. V tistih
smereh neba, kjer stanovanje nima zunanje stene, vpišite 0.
Mer oken in vrat ne odštevajte – glej prikazno sliko.
DEBELINA CELOTNE ZUNANJE STENE (cm):________
OBKROŽITE TIP NOSILNE KONSTRUKCIJE NA ZUNANJI
STENI :
a) betonska stena
b) opečni zid
c) lesena gradnja
d) siporeks (parjen plinobeton)
e) drugo – vpišite: _______________
DEBELINA KONSTRUKCIJE NA ZUNANJIH STENAH
(cm): ___________
TIP TOPLOTNE IZOLACIJE NA ZUNANJIH STENAH:
a) steklena/kamena volna
b) stiropor/stirodur
c) drugo - vpišite: ______________
DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE NA ZUNANJIH STENAH (cm): ____________
5. NOTRANJE STENE STANOVANJA:
DOLŽINA NOTRANJIH STEN
a) vpišite dolžino sten, ki mejijo na skupni
hodnik/stopnišče (m): __________
Ali so hodniki/stopnišča ogrevana - obkrožite?
(DA)
(NE)
2
b) vpišite dolžino sten, ki mejijo na
sosednja stanovanja (m):
____________
TIP NOSILNE KONSTRUKCIJE NA
NOTRANJIH STENAH (obkrožite tip nosilne
konstrukcije, ki meji na sosednja stanovanja ali
stopnišča/hodnik):
a) beton
b) opeka
c) drugo – vpišite: _______________
DEBELINA NOSILNE KONSTRUKCIJE (cm): _________
6. STROP STANOVANJA:
VIŠINA STROPA OD TAL (cm): _____________
STROP STANOVANJA MEJI NA:
a) sosednje stanovanje
b) proti podstrešju
c) streha
d) terasa zgornjega stanovanja
*Če ste pri zgornjem vprašanju odgovorili z b, c, d, vpišite še spodnje podatke, v nasportnem primeru vpišite 0.
DEBELINA NOSILNE KONSTRUKCIJE STROPA (cm): _____________
DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE NA STROPU (cm): _____________
TIP NOSILNE KONSTRUKCIJE STROPA:
*Če ste pri zgornjem vprašanju odgovorili z b, c, d podajte sestavo konstrukcije:
a) betonska plošča
b) leseni stropovi
c) drugo - vpišite: ___________________
7. TLA STANOVANJA
TLA STANOVANJA MEJIJO NA:
a) garažno hišo
b) drugo stanovanje
c) neogrevano klet
d) tla na terenu – vpišite višino od tal do nivoja terena (vkopanost stene): _______ cm
e) drugo – vpišite: _____________
POLKLETNO/KLETNO STANOVANJE:
Vpišite višino od tal do nivoja terena (vkopanost stene): _______ cm
3
TIP NOSILNE KONSTRUKCIJE TAL:
a) betonska konstrukcija
b) drugo – vpišite: _____________
DEBELINA NOSILNE KONSTRUKCIJE TAL (cm): ____________
DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE TAL (cm): ____________
CELOTNA DEBELINA TAL (cm): ____________
8. OKNA IN VRATA
TIP OKEN - obkrožite:
a) lesena okna – novejša
b) lesena okna - starejša
c) plastična (PVC) okna
d) aluminijasta (ALU) okna
ZASTEKLITEV OKEN - obkrožite:
a) enoslojna
b) dvoslojna
c) troslojna
POVRŠINA OKEN - vpišite:
a) sever (m2): ________
b) jug (m2): _________
c) vzhod (m2): ________
d) zahod (m2): ________
*Površino oken izračunate tako, da pomnožite višino okvirja okna s širino okvirja okna. V tistih smereh neba, kjer
stanovanje nima oken, vpišite 0.
ORIENTACIJA VHODNIH VRAT - obkrožite:
a) sever
b) jug c) vzhod
d) zahod
DIMENZIJE VHODNIH VRAT:
a) širina (cm): __________
b) višina (cm): __________
9. OGREVALNI SISTEMI:
STANOVANJE SE OGREVA PREKO - obkrožite:
a) skupnega sistema ogrevanja (toplovod, skupna kotlovnica, daljniska toplota,…)
b) lastno ogrevanje v stanovanju
c) ogrevanje z lastnim ogrevalnim sistemom, s katerim se ogreva tudi stanovanje
NAPRAVA, KI SKRBI ZA OGREVANJE:
a) Toplotna postaja (toplovod, vročevod)
b) Peč za kurilno olje
4
c) Plinska peč – OBKROŽITE: zemeljski plin ALI utekočinjen naftni plin
d) Klimatska naprava – vpišite moč v Kw: _________
e) Kamin
f) Peč na trda goriva
g) Električni radiator ali kalorifer
h) IR paneli
i) drugo – vpišite: ____________
MOČ GRELNE NAPRAVE (kW): _____________
TIP GRELNIH TELES V STANOVANJU:
a) radiatorji - navadni
b) radiatorji s termostatskimi ventili
c) konvektorji
d) talno gretje
e) drugo - vpišite: _____________________________________
NAPRAVE ZA OGREVANJE TOPLE VODE:
a) skupno ogrevanje (priprava tople sanitarne vode v skupni kotlovnici)
b) lastno ogrevanje – bojler; vpišite (volumen v L: ________, moč v kW: ________)
NAPRAVE ZA HLAJENJE:
a) lastni sistem hlajenja - klimatska naprava; vpišite moč naprave v kW: __________
b) skupni sistem hlajenja
10. FOTOGRAFIJE
Za potrebe izdelave energetske izkaznice potrebujemo fotografije:
a) OBVEZNO - 1x stanovanjskega bloka od zunaj – vhod
b) OBVEZNO - 1x okna (zasteklitve) + 1x okna (cela z okvirjem)
c) OBVEZNO - 1x ogrevalnega sistema (npr. pri radiatorju da se vidijo termostatski ventili)
d) OBVEZNO – 1x zunanjost objekta - fasade
e) 1x naprave za hlajenje (npr. klimatska naprava) – V KOLIKOR SE NAHAJA V STANOVANJU
f) 1x naprava za ogrevanje toplo vode (bojler) - V KOLIKOR SE NAHAJA V STANOVANJU
Fotografije nam skupaj s skeniranim in podpisanim obrazcem pošljite na naš email
[email protected]
IZJAVA
Izjavljam, da so posredovani in vpisani podatki o objektu pravilni in resnični. Za pravilnost podatkov
je odgovoren naročnik energetske izkaznice. Izjavljam, da se strinjam s splošnimi pogoji uporabe in
poslovanja podjetja Diming d.o.o.
Kraj in datum: _________________________
Podpis naročnika: _____________________
5