čakalne dobe v zdravstvenem domu ravne na koroškem

Comments

Transcription

čakalne dobe v zdravstvenem domu ravne na koroškem
ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVENEM DOMU RAVNE NA KOROŠKEM
Dejavnost
Zobozdravstvo odrasli
Zobozdravstvo mladina
Zobozdravstvo odrasli
Zobozdravstvo mladina
Zobozdravstvo odrasli
Ortodontija
Dispanzer za ženske
Logoped
Izvajalec
Oserban Bernarda, dr.dent.med.
Čampa Bojana, dr.dent.med.
Ambulanta za slušne
aparate
90
71
30
102
45
162
14
114
Informacije, naročanje
87 05 320 Planšak Stanka
87 04 116 Lesjak Alenka
22
150
Pavlović Rade, dr.stom. ,spec.
60 - hitro
100 - redno
0 - hitro
12 - redno
Marija Božikov, dr.med.spec.
60
408
mag. Krištofelc Frenk, dr.med.spec.
110
648
87 05 251 Pauković Dragana
(Krof Valentina)
87 05 363 Mori Tanja
Bola Natek Aleksandra, dr.med.spec.
130
230
87 05 393 Savić Snježana
Salčnik Mateja, prof.def.-logopedinja
90
2
87 05 243 Salčnik Mateja
120 - hitro
160 - redno
60 - hitro
90 - redno
15 - hitro
17 - redno
20 - hitro
25 - redno
Breznikar Marija, klin.psih.
30
29
Tržan Katarina, psih.
30
24
36 - hitro
89 - redno
87 05 200 Klavž Barbara
Munda Anton , dr.med.spec.
75 - hitro
95 - redno
Spindler Majda, dr.med.spec.
60
65
87 05 359 Penec Marija
30 - hitro
50 - redno
44 - hitro
72 - redno
73 - hitro
113 - redno
7 - hitro
30 - redno
140 - hitro
223 - redno
4 - hitro
10 - redno
Konečnik Gruber Nina, dr.med.spec
Čižmarevič Bogdan, dr.med.spec.
ORL
Število čakajočih na
dan 31.10.2015
Strahinić Nikola, dr.dent.med.
Mihelič Moličnik Petra, dr.med.spec
PHD
Čakalna doba na
dan 31.10.2015
(v dneh)
87 04 120 Mori Andreja
87 02 140 Sekalo Karmen
87 05 313 Plešivčnik Jerneja
(Sekalo Karmen)
Todorović Krasimir, dr.med.spec.
Ultrazvok
Rubin Čuček Blaženka, dr.med.spec.
87 05 200 Klavž Barbara
mag. Simona Lavre, dr.med.spec.
Fizioterapija
Diabetična ambulanta
Epšek Metka, dr.med.spec.
82 34 160 fizioterapevtke
87 05 359 Adam Simon
Odgovorna oseba za pripravo čakalnega seznama: Andreja Rezar, dipl.m.s.
Informacije in rezervacije:
- na zgoraj navedenih telefonskih številkah,
- telefonska centrala ZD Ravne: 02/ 87 05 200.
Direktor:
mag. Stanislav PUŠNIK, dr.med.,
specialist medicine dela, prometa in športa

Similar documents