Upravljanje po ljubljansko

Comments

Transcription

Upravljanje po ljubljansko
Upravljanje po
ljubljansko
upravnik
največjih pet
vsebinsko izpostavljen
Tržna ureditev upravljanja večstanovanjskih stavb je resda
povečala število ponudnikov v panogi, a po podatkih ljubljanske
občine za leti 2005 in 2015 lahko sklepamo, da za ljubljančane to ni
nujno prineslo pozitivnih tržnih učinkov. Konkurenčni boj, kolikor
obstaja, ne zariše tako dinamične slike, kot bi jo pričakovali.
ne obstaja več
Več na strani 4, v prispevku Barbare Smajila.
Spremembe fondov stavb v zadnjih desetih letih
Panoga upravljalcev večstanovanjskih stavb v Ljubljani postaja z leti vse bolj zasičena,
danes šteje 123 podjetij. Kljub temu porastu pa v tržnih deležih podjetij ni opaziti
večjih sprememb; kako izrazit je monopol SPL v primerjavi s konkurenti?
Kako je prehajanje stavb med upravniki vplivalo na velikosti njihovih fondov in
kako se ti danes primerjajo med seboj? Katera podjetja izstopajo od povprečnega
razmerja med spremembo fonda in uvrstitvijo v panogi?
Zgolj pet največjih konkurentov v panogi
dosega več kot 50-odstotni tržni delež
po številu stanovanj v upravljanju.
800 %
600 %
Podjetje povečalo
svoj fond stavb, kljub
temu se uvršča
nižje v panogi.
2%
33p,l
s
400 %
emona plus
aktiva upravljanje
želva
(v gruči)
spl
–4 %
gospodar
0
–2 %
e
erj
čno
pre
v
o
p
g
% r
4,o4s p o da
m 1
s e
s t ta ta l %
or n o ka
it va
ve n
js
k
m
raz
–200 %
Podjetje zmanjšalo
svoj fond stavb
in se uvršča
nižje v panogi.
7,
2%
glede na panogo
4%
metalka
stanovanjske
storitve
Podjetje zmanjšalo
svoj fond stavb, kljub
temu se uvršča
višje v panogi.
–400 %
–600 %
ž el
2,8 %
aktiva
upravlj anje
4, 2v a%
e
–800 %
Združene soseske in mojstri prepričevanja
Kdo je bil v zadnjih desetih letih najbolj uspešen pri prevzemanju stavb izpod
monopola SPL, ob tem pa se najbolj uspešno ubranil poskusov SPL, da mu
stavbe iz obstoječega portfelja odvzame?
Zakon določa, da je za zamenjavo upravnika večstanovanjske stavbe potrebno
zbrati podpise vsaj 50 odstotkov stanovalcev – več stanovanj ko je v stavbi, težje
je to doseči. Kateri upravniki so pridobili več stanovanj na posamezno stavbo?
1500
Podjetja so sicer skrčila svoj
fond stavb, vendar imajo
stavbe skupno več stanovanj.
metalka
stanovanjske Podjetja, ki se nagibajo
storitve
k modri, so od SPL
prevzele več stavb,
kot jih je istim
emona
podjetjem SPL odvzel.
plus
število prevzetih stavb
25
1000
pridobljena stanovanja
Zmagovalci in poraženci v tekmi s SPL
30
500
želva
Podjetja so razširila svoj
fond stavb, stavbe imajo
skupno več stanovanj.
domo
emona
plus
naša
soseska
gospodar
če
n
iz
id
valina
upravljanje
iz
en
a
–150
–100
00
–50
spl
upso
10
Podjetje povečalo
svojh fond stavb
in se uvršča
višje v panogi.
naša
soseska
upradom
118 podjetij v panogi
skupno ne doseže niti
polovičnega tržnega deleža
po številu stanovanj
v upravljanju.
o s ta l i
15
upso
200 %
48, 3 %
20
glede nase
Izrazit monopol SPL
želva
50
metalka
stanovanjske
storitve
aktiva
upravljanje
pridobljene stavbe
100
150
–500
standom
engineering
otrin
pate
Od podjetij, ki se
nagibajo k rdeči, je SPL
odvzel več stavb, kot ta
ista podjetja njemu.
5
gospodar
aktiva
upravljanje
0
–1000
Podjetja so skrčila svoj
fond stavb, stavbe imajo
skupno manj stanovanj.
donf
5
podatki MOL, Marko Plahuta
al-ma ljubljana
10
15
število odvzetih stavb
20
25
pišeta in rišeta Ajda Bevc, Aljaž Vindiš
uvg
–1500
Podjetja so sicer povečala
svoj fond stavb, vendar
imajo stavbe skupno
manj stanovanj.
30
Sobotna priloga časnika Dnevnik, 13. junij 2015
www.dnevnik.si/objektiv