Obvestilo vsem pogodbenim partnerjem Ministrstva za obrambo

Comments

Transcription

Obvestilo vsem pogodbenim partnerjem Ministrstva za obrambo
Podpisnik: Balant Boris 2452214
Izdajatelj: simod-ca-restricted
Številka certifikata: 47F49793
Potek veljavnosti: 22.09.2017
Čas podpisa: 15.12.2014 12:04
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SEKRETARIAT GENERALNEGA SEKRETARJA
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
T: 01 471 16 26
F: 01 471 29 78
E: [email protected]
www.mors.si
VSEM POGODBENIM PARTNERJEM
Številka:
Datum:
405-11/2014-26
15.12.2014
Zadeva:
Obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki
V Uradnem listu št. 111/2013 z 27. 12. 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A).
Bistvena novost, ki jo prinaša zakon je, da moramo na ministrstvu s 1. 1. 2015 prejemati račune
in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki.
V skladu s 26. členom ZOPSPU je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo eračunov Uprava za javna plačila.
Podatki Ministrstva za obrambo in organov v sestavi za pošiljanje e_računov:
PRORAČUNSKI
UPORABNIK
MINISTRSTVO ZA
OBRAMBO REPUBLIKE
SLOVENIJE
UPRAVA RS ZA
ZAŠČITO IN
REŠEVANJE
INŠPEKTORAT RS ZA
VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI
GENERALŠTAB
SLOVENSKE VOJSKE
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
ŠIFRA PU
1911
1912
1913
1914
1915
NASLOV
Vojkova cesta 55
Vojkova cesta 61
Vojkova cesta 61
Vojkova cesta 55
Vojkova cesta 55
MATIČNA ŠTEVILKA
5268923000
2399229000
2399202000
2399199000
2399172000
DAVČNA ŠTEVILKA
47978457
80501907
43612393
81027273
80526454
TRR / IBAN
0110 0637 0191 114
0110 0637 0191 114
0110 0637 0191 114
0110 0637 0191 114
0110 0637 0191 114
SWIFT / BIC
UJPLSI2DICL
UJPLSI2DICL
UJPLSI2DICL
UJPLSI2DICL
UJPLSI2DICL
REFERENČNA
OZNAKA
1
22
3
4
5
Prosimo vas, da v polje referenčna oznaka vpišete številko navedeno na naročilnici oziroma
naročilnem listu. V primeru, da referenčna številka na dokumentu ni navedena, vpišite številko
iz zgornje tabele.
Kontaktni podatki za informacije: [email protected] ; 01 230 5215 (tajništvo Službe za
finance); 01 471 2974 (Nataša Vesel iz Službe za finance); 01 230 5314 (tajništvo Službe za
informatiko in komunikacije).
V Ministrstvu za obrambo bomo od 1. 1. 2015 račune v papirni obliki zavračali.
S spoštovanjem,
mag. Boris Balant
v.d. generalnega sekretarja
Poslano:
– naslovnikom
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114