zloženka z informacijami za prostovoljce

Comments

Transcription

zloženka z informacijami za prostovoljce
Smo nevladna, neprofitna, nepolitična in
prostovoljska organizacija, ki deluje že od
leta 1995. V svojih vrstah združujemo
strokovnjake in laike, ki delujejo na
področju
varovanja
in
promocije
duševnega zdravja v skupnosti. Delujemo
tako na področju zdravstvenega in
socialnega varstva, kot na področju vzgoje
in izobraževanja. Razvijamo in izvajamo
vrsto različnih projektov:
MLADINSKE DELAVNICE
PSIHOSOCIALNA PODPORA
HOSPITALIZIRANIM OTROKOM IN
MLADOSTNIKOM
POČITNIŠKI PROGRAMI IN TABORI
LETNE ŠOLE
SEMINARJI ZA PROSTOVOLJCE IN
STROKOVNE DELAVCE
Mladinske delavnice
Preventivni projekt »Mladinske delavnice«
je namenjen mladostnikom v starosti 13 do
15 let oz.
učencem osmih in devetih
razredov OŠ.
Cilji našega delovanja so:
☺ krepitev osebnosti in notranjih moči
posameznika za uspešno obvladovanje
razvojne krize, v kateri se nahaja;
☺ učenje številnih življenjskih veščin (s
področja komunikacije, vzpostavljanja,
razvijanja in ohranjanja medsebojnih
odnosov,
soočanja
in
reševanja
življenjskih težav in stisk ipd.), ki bi
mu bile v pomoč v procesu
obvladovanja njegove razvojne krize;
☺ kvalitetno in pravočasno informiranje,
ne samo o možnih negativnih
posledicah
rizičnega
vedenja
(narkomanija,
alkoholizem,
samomorilstvo ipd.), temveč tudi o
razvojnih in socialnih možnostih za
progresivno rast in razvoj.
Projekt neposredno izvajajo za to delo
usposobljeni prostovoljci, se izvaja skozi
celo šolsko leto po številnih osnovnih šolah
v Sloveniji (v letu 2015 v cca. 40-ih OŠ, v
sodelovanju z 10 lokalnimi skupnostmi).
Vsak teden se prostovoljci srečujejo s
skupino učencev osmih in devetih
razredov. S pomočjo delavnice kot metode
dela obravnavajo teme, ki so aktualne za
mlade v zgodnjem obdobju adolescence:
komunikacija, spoznavanje samega sebe,
starši, vrednote, morala, kaj bi želel biti,
ko odrastem, šola, spolnost, ljubezen,
prijateljstvo, strah, avtoriteta, moški in
ženske, čustva ...
Mladi se učijo, kako s pomočjo metod, ki so
prilagojene njihovim potrebam in
karakteristikam, razvijati zdrav življenjski
slog ter kako se izogniti odvisnosti od
psihoaktivnih substanc, nasilju nad seboj
in drugimi itd.
V
okviru
»Mladinskih
delavnic«
pripravljamo tudi
druge
aktivnosti:
okrogle mize, tribune, obiske različnih
institucij, izlete, zabave ipd.
Kaj nudimo prostovoljcem?
Vsem bodočim prostovoljcem nudimo
brezplačno usposabljanje, ki poteka v dveh
delih. Prvi, 7-dnevni del poteka oktobra in
je namenjen pripravi prostovoljcev na
izvajanje projekta "Mladinske delavnice"
ter
pospeševanju
njihovega
psihosocialnega razvoja ter dvigu njihove
socialne in osebnostne kompetentnosti.
Drugi, 2-dnevni del usposabljanja poteka
spomladi. Oba seminarja sta intenzivnega
tipa in temeljita na izkustvenem učenju v
majhnih skupinah.
Na koncu šolskega leta prostovoljci dobijo
potrdilo o opravljanem usposabljanju ter
naziv "Inštruktor Mladinskih delavnic" ter
potrdilo o opravljenih prostovoljskih urah.
Prostovoljci imajo možnost, da na društvu
opravljajo tudi obvezno študijsko prakso.
Prostovoljci so med šolskim letom
vključeni v mentorsko skupino, ki jo vodi
izkušen/a mentor/ica. Mentorska skupina
(ki se na začetku srečuje 1x tedensko,
kasneje pa najmanj vsake 14 dni) ima
naslednje
funkcije:
informativno,
suportivno in edukacijsko.
Kot člani Društva za preventivno delo, se
lahko prostovoljci vključujejo tudi v druge
aktivnosti društva.
PRIJAVNICA
za sodelovanje pri izvedbi projekta
»Mladinske delavnice« v šol. letu
2015/16*
Priimek in ime:
____________________
_______________________________
Naslov:
__________________________
_______________________________
Smer študija:
______________________
Letnik študija:
_____________________
Dosegljiv/a na tel./mobi št.:
E – naslov:
_______________________
Kraj in datum:
Podpis:
____________
_____________________
Mnenja prostovoljcev o izvajanju
projekta »Mladinske delavnice«
“Zelo uporabna izkušnja. Veliko spoznaš o
svetu in o sebi, svojih reakcijah.”
“Spoznala sem fine in super zabavne
ljudi.”
“Dobra izkušnja, če se želite preizkusiti v
vodenju skupin, delu z mladostniki,
pripravi ur in preizkušanju sebe v
nepredvidljivih situacijah.”
“Naučila sem se vztrajnosti,
prilagodljivosti, organizacije, delovanja v
paru, sodelovanja in poslušanja."
DRUŠTVO ZA
PREVENTIVNO
DELO
MLADINSKE
DELAVNICE
"Super izkušnja, spoznaš ogromno
različnih otrok in od vsakega se lahko
veliko naučiš."
“Vsaka izkušnja je dobra in ne veš, če ne
poskusiš☺”
__________________________
* Pogoj za sodelovanje pri izvedbi projekta MD je
udeležba na izobraževalnem seminarju, ki bo
potekal v Ljubljani (21. – 27. oktober 2015).
Usposabljanje je za bodoče prostovoljce brezplačno.
Prijavnico lahko pošljete na: Društvo za
preventivno delo, Tržaška 2, 1000
Ljubljana ali na [email protected] guest.arnes.si.
Informativni srečanji za vse
zainteresirane bosta potekali
v četrtek, 8.10. in v sredo, 14.10.
ob 14.30 v prostorih društva.
Več o projektu najdete na:
www.drustvo-dpd.si
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Projekt "Mladinske delavnice" v šol.
letu 2015/16 sofinancirajo:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Mestna občina Ljubljana,
Ministrstvo za zdravje, Mestna občina
Maribor in občine Kidričevo, Krško,
Majšperk, Sl. Bistrica, Videm, Vipava,
Trzin ter LAS Medvode.
[email protected] guest.arnes.si
[email protected] amis.net
01/426 95 60, 426 95 61
fax: 01/426 13 89
www.drustvo-dpd.si
FB: Društvo za preventivno delo

Similar documents