Læs mere om Jens her

Comments

Transcription

Læs mere om Jens her
Bliv klar til 2014 CSR-rapporteringen
- møde med fokus på god praksis & erfaringer, samt gode råd & forventninger
FSR- danske revisorers CSR-udvalg inviterer CFO’er, regnskabs- og rapporteringsansvarlige og
revisorer til en formiddag med fokus på CSR-rapporteringen for 2014. De 1100 største virksomheder er forpligtet jf. årsregnskabslovens §§99a og 99b til at redegøre for virksomhedens samfundsansvar og kønsdiversitet i bestyrelsen og ledelse. På mødet stiller vi skarpt på erfaringer og god
praksis med særligt fokus på menneskerettigheder, samt kønsdiversitet i de øverste ledelseslag:

Erhvervsstyrelsen fortæller ud fra deres seneste undersøgelser om virksomhedernes redegørelser, hvor det står godt til, hvor der er plads til forbedringer og hvad der kendetegner
god praksis.

De to virksomheder KMD og Andersen & Martini deler ud af deres erfaringer med redegørelserne, samt hvordan de takler muligheder og udfordringer ved lovgivningen.

FSR - danske revisorer giver en smagsprøve på hvad det er danske topledere gerne ser
CSR-rapporteringen skal indeholde for at den giver ledelsesmæssig værdi.

Du får mulighed for at komme til orde, når vi i løbet af formiddagen sætter tid af til diskussion og erfaringsudveksling vedr. god praksis og jeres evt. behov for vejledning inden for
rapportering om samfundsansvar fra f.eks. Erhvervsstyrelsen eller FSR - danske revisorer.
Mødet faciliteres af Jens Pultz Pedersen, director og ansvarlig for non-financial assurance i PwC.
Tid & sted
Torsdag den 20. november, 2014, kl. 9.00 - 12.00.
Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, København K.
Program
9.00-9.20
Velkomst & introduktion til dagens tema set med lovens og topledelsens øjne
Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget & Jens Pultz Pedersen, director i PwC
9.20-9.40
Status på danske virksomheders redegørelser - særligt fokus på menneskerettigheder, samt kønsdiversitet i de øverste ledelseslag
Marie Voldby, Kontorchef i Erhvervsstyrelsen
9.40-10.10
Case: KMD's tilgang til §99a og redegørelse for menneskerettigheder
Mikkel Klausen, CSR-chef i KMD
10.10-10.40 Case: Andersen & Martini's tilgang §99b og redegørelse for kønsdiversitet i de
øverste ledelseslag
Martin Ørbæk Nielsen, CFO i Andersen & Martini
10.40-10.50 Sidste nyt vedr. EU-direktivet og Årsregnskabsloven
Marie Voldby, Kontorchef i Erhvervsstyrelsen
10.50-11.20 Diskussion vedr. god praksis og behov for vejledning
Jens Pultz Pedersen, director i PwC
11.20-11.30 Afrunding & tak for i dag
Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget & Jens Pultz Pedersen, director i PwC
11.30-12.00 Sandwich & networking
Tilmelding & evt. spørgsmål
Tilmeld dig ved at skrive til [email protected]
Tilmeld dig senest tirsdag den 18. november, 2014. Arrangementet er gratis.
For evt. spørgsmål vedr. arrangementet kontakt Pernille Risgaard: [email protected] / 4026 1433.

Similar documents