Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt

Comments

Transcription

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt
køreplan
ekstra:
weekenden 19.-21. april
1. afgang sidste afgang
1. afgang sidste afgang
vej
09:0019:00Limfjords
teater for
børn & unge
Minuttal hver time fra
Nykøbing Hallen 00
Øster Jølby/Hallen 30
14.-21. april
Nør
ro
reb
fredag:16:10 21:50
lørdag:09:10 21:50
søndag:09:30 18:30
Furvej
Minuttal hver time fra
Nykøbing Hallen 10 30 50
Højbro/BO cykler 13 33 53
Saxhøj/Arenaen 183858
Gymnasiet
193959
j
Bankohallen 244404
sve
jord
f
Nykøbing Hallen
Lim 30 50 10
Nykøbing - Øster Jølby
lørdag:
Hvad skal du se?
= parkering
= festivalbus stoppested
n
veje
g
Rin
Nør
15
jen
gve
banko
hallen
ro
reb
Rin
NYKØBING
MORS
Elsøvej
ade
Nyg
n
e
Toftegade
ej
Jernbanev
2
ade
MORSØ
RÅDHUS
ro
Jernbanevej
Kærvej
Vest
erb
Frydsbrøndvej
dvej
Næssun
ade
er g
Ves
t
svej
Næssundvej
Broe
3
Algade
Havnen
Nyg
gade
rksvej ro
Højb
Gasvæ
Kirkveet
tor
Kirke
de
7
højbro/bo cykler
8
Gr
TTE
E
L
L
I
B
1
4
gade
ønne
e
de
nega
Grøn
holm
Due ade
g
rgga
ade
nbo
keg
Mun
Filte
Limfjord
ad
Sch
6
Ågad
vst
Pro
de
lega
Sko
llé
es A
R
nykøbing
hallen
5
nen
j
Hav
øve
ad
Els
Alg
14
j
Limfjo
rdsve
j
ndve
Tranevej
Ole Rømersvej
11
Fruev
ej
13
12
gymnasiet
Solsortevej
9
Du
ev
ej
dsvej
llingsu
d
Fruele
ndvej
rste
H.C. Ø
Fru
10
saxhøj/
arenaen
eve
j
Limfjordsvej
BUS
PARKERING
d
Fruele
j
eve
Fru
SEKRET
ARIAT
Weekendens spillesteder
1.
Morsø Folkebibliotek . . . . . . . . . . . . . . . Holgersgade 7
2.
Nykøbing Mors Kirkecenter . . . . . . . . . . Kirkegade 2
3.
Nykøbing Mors Kirke . . . . . . . . . . . . . . . Kirketorvet 3
4.
M.C. Holms Skole . . . . . . . . . . . . . . . . Grønnegade 10 C
5.
Nykøbing Hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygade 29
6.
Limfjordsteatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skolegade 14
7.
Dueholm Kloster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dueholmgade 7
8.
Musikværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gasværksvej 60
9.
Dueholmskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duevej 9
ice 10.Jyske Bank Mors Arena . . . . . . . . . . . . H.C. Ørstedsvej 15
al off
festiv
11.Morsø Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limfjordsvej 95 A
12.Morsø Gymnasium . . . . . . . . . . . . . . . . . Limfjordsvej 95 C
13.10’eren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tranevej 2
14.Rolstruphus, Morsø Produktionsskole . . Elsøvej 101
15.Bankohallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringvejen 55
16.Midtmors Sport
Poulsen Dalsvej 12, 7950 Erslev
17.Øster Jølby Skole
Poulsen Dalsvej 4, 7950 Erslev
St