aa 6 bb 5 4 4 ccddee 3 3 2 2 1 1 ff 6 g 5 ghjk

Comments

Transcription

aa 6 bb 5 4 4 ccddee 3 3 2 2 1 1 ff 6 g 5 ghjk
or
Skiv
e/Vib
22
Trælu
ndvej
s
Gyvele
n
Mo
d
Gu
dum
kæ
rve
j
SU
ND
SVE
J
G
ud
um
kæ
vej
jerg
ærv
ej
Gud
um k
Lun
dve
j
b
vej o-
Kirke
byve
j
j
ndv
e
Frø
lu
Ny Gjelleru
pvej
er
torp
der Lindbj
Bjerregårdvej
Øst
Krogslun
dvej
sM
at
Byggm marken
a rken
Ru
væ
ane ng
et
Tværgade BTv
ga ær
Øster A de llé
gad
e
hia sens Vej
Lyøvej
Frede
E
gade riks- gevæn
get
Birkevænget
Agers
kovv
ej
Kølkærvej
HI-Par
k
us
vgad
e
Hasle
Vej
Ring
sted
vej
Slag
else
s
gad
e
SJ
ÆL
L
vej
lands
Lang
e-
Th N
ielse
ns
j
Hara
ldsg
ade
Pouls
gade
195
væng
et
Silkeborgvej
St
Blich
e St
Gade rs-Bli
ch
væn ersget
Olufs
Siøv
e
rvej
HC
Mindeparken
ade
de
Kor
sø
116
Pa
rkv
ej
O
Grø
nne
gade
Herningsholmskolen
Ka l
u
bor ndg
vej -
vej
Spr
ogø
vej
AN
DS
GA
DE
Fyns
gade
Niels
Boh
rs
N
Kø g
evej
V ej
ns G
a
Fyns
gade
ade
Ros
kilde
vej
Olufs
g
Dalga
s
gade - gade BUSGADE
DRO
NNIN
GEN
S BO
ULE
Museum
VAR 137
s
D
13
12
Sølv
e
gad
egad
e
Sme
d
Minde
gade
BUSGADE
5
20
Vink
elg
54 141
72
62
Øster
gade
131
Mon
rads
-
ade
Nørr
eg
Kousgaards
Plads
Præ
vej stø-
Sorø
Danm
gade arks-
64
Ole
Vej Røme
rs
Th N
ielse
Kam
pma
nn
gade s-
66
Bredgade
Dalgaspassagen
Fins
ens
gad
e
Østre
Allé
Nørr
e
Nygade
Torvet
Dalga
Plads s
T
Nør
rega
de
ej
Kirke
v
ade
Sko
leg
Skolegad
e
Citypassagen
134
Ode
vej nse-
HCØ
rsted
s
101
21
EJ
RGV
Fak
seve
j
126
120
O
Brygg
ergad
e
Bethaniagade
61
Pon
dan topp
sve i j
Nørgaards
Allé
MØLLEG
ADE
Rolighed
svej
102
VIBO
Ther
esa
vej
Kn
D
Dagmarvej........................................ A4
Dalgas Allé.......................................D4
Dalgaspassagen..............................D4
Dalgas Plads...............................D3-D4
Dalgasgade................................D4-E4
Danasvej........................................... D3
Danmarksgade.................................E4
Digevej............................................... B1
Drejet................................................. B4
Dronningens Boulevard..................... ................................... B5-B4-C4-D4-E4
Drosselvej......................................... H3
Dueoddevej....................................... E2
Duevej...............................................H4
Dyshøj................................................E6
Dæmningen.....................................D4
Ør s
teds
F
Faksevej.............................................. E3
Falkevej....................................... C3-D3
Fanøvej..............................................D4
Farvergårdvej................................... D3
Fasanvej............................................H4
Fastrupvej.................................. H4-H5
Fejerskovparken........................ E6-F6
Fejerskovvej...............................F6-G6
Fenrisvej.............................................C3
Finlandsvej....................................... D3
Finsensgade...................................... E3
Fladhøj................................................E6
Flintager............................................. B1
Fonnesbechsgade...................... E3-E4
Fredensgade..............................D3-D4
Frederiksgade..................................H4
Fredhøj Allé...................................... D3
Frejasgade........................................ D3
Frijsenborgvej.............................C2-C3
Frilandsvej.........................................E6
Fruehøjvej......................................... D3
Frølundvej...................H4-H3-J3-J2-K2
Frøskovparken.................................. B1
Fuglsang Allé....................................C2
Fuglsang Holm.................................C2
Fuglsang Næs...................................C2
Fuglsang Toft....................................C2
Fuglsangsvej..............................D3-D4
Fynsgade............................................ E3
Fyrrevej.............................................. C4
Fællestoften...................................... B1
Færøvej.............................................. D3
G
Gadegårdsvej..............................E5-E6
Gavnøvej............................................C2
Gefionsvej..........................................C3
Gilmoseparken................................. C1
Gilmosevej............................ B2-C2-C1
Gilmosevænget..........................B1-C1
Gisselfeldvej......................................C2
Gjellerupbakken............................. H3
Gl Kirkevej........................................ D3
Gl Landevej..................................D3-E3
Gl Ringkøbingvej.............................C3
Gl Skolevej.................................. C3-D3
Gl Vejlevej.................................... E4-E5
Gl Ørskovvej..................................... A4
Glentevej.................................... C3-D3
Godsbanevej.....................................E4
Godthåbsvej.....................................D4
Golfparken........................................ E3
Golfvej.....................................E3-F3-F4
Gormsvej...........................................E4
Granvænget..................................... C4
Griegsvej.............................. D5-D6-E6
Grundtvigsvej.................................. D3
Grøndahlsvej.............................D4-E4
Grønnegade......................................E4
Gudenåvej.........................................C3
Gudhjemvej...................................... E2
Gudumkærvej................ F1-G1-G2-H1
Guldager............................................ B1
Guldborgvej...................................... E2
Guldregnvej.....................................D4
Gullestrupvej.......................D1-D2-D3
Gyvelens Kvarter.........................D1-E1
Gyvelvej............................................ C4
Gødstrup Søvej.................................A2
Gødstrupvej................... A2-A3-B3-B4
39
Myli
Ros envæn et
er
Kløv
gårdvej
Farver
vænge
t
Mølle
-
G
FRE DENS ADE
Markedspladsen
vej
marken
Anemonevej
Irisvej
Ingeman
nsvej
Kin
gos
vej
Ny Mø
llevej
Gl L
vej ande
-
Overgade
eborg
/Århus
Kaj Munks Vej
ej
Jagtv
Allé
Veste
r
Je
n
Me
vej jseSpurFløe
s Ve vevej
j
Bogfi
keve nj
Læ
keverj
K Møllers Vej
Drosselvej
Torn
ebus
kvej
Palle
ken
Solba
k
pv
e
er u
Ny G
jell
Hammerum
Skole
Søn
tehav
en
Odins
gade
e
j
deve
Gl Vejle
f
rlu
He lles
r ds
gå
m- n
Dænge
ni
an
Gl L
de
ga
Dato: 28-09-2011
Bemærk matrikelkort er kun til oversigtsformål
104
Bellisvej
CHR YDES
2500
F
de
7400 Herning
Tlf.nr: 96 28 28 28 Fax.nr: 96 28 80 19
E
195
Nørre Kollund
Lin
Torvet
d
Rin
Allé
Enghavevej
k en
Kik gvej
bor
Målforhold: 1 :
Ajourført indtil:
Herning kommune
D
ej
j
jave
Thu
ej
risv
Korttitel:
ev
Kirk
Trans
p
cente ortrvej
Haak
gade ons-
Tavlundvej
Turistbureauet VisitHerning tlf. +45 96 27 22 22..............................E3
O
mind
Kæ r
j
e
v
102
Ravn
gade sborg-
Dato: 28-09-2011
Paghs
separ ken
Knud
mo
Politi tlf. 114 eller +45 96 27 14 48 - Alarm 112.....................................E3
Allé
elunk
Ran
j
ve
herning centrum 103
O
Bemærk matrikelkort er kun til oversigtsformål
7400 Herning
Tlf.nr: 96 28 28 28 Fax.nr: 96 28 80 19
Der tages forbehold for trykfejl og målfasthed. Kort: © Herning Kommune 2011
Tols
tedp
arke
n
Birkegårdsvej
Fastrupvej
Kirkegard
Dalgas
Lavendelvej
Helges
vej
Vestergade
Vestre
Anlæg
Lathyrusvej
Knud ens
uss
s
a
R m
j
e
V
Laulundgade
2500
Præ
s
en
Frue
højv
ej
Thors
gade
j
15
Vestre
105
RVEJEN
INGMOTO
Fonn
esb
gade echs-
Målforhold: 1 :
Ajourført indtil:
Torvet
evej
Markedspladsen
Lykke
s
Kollundvej
Gl Land
Dana
svej
4
ark
HI-P
Mod Si
lk
Birke Landts
Gård
Allé
HerLinde
ningAllé
lund
JyllandsSmall
gade
egade
Knudmos
evej
en
Koustru
pp
ark
18
Mod
Vejl
e
nv
ej
Kild
ehø
j
Høje
n
Klo
væ kkenge
t
Klok
bakk keen
gad
e
Freja
s
sv
ej
nd
la
es
ve
Sver g
i
Fi
n
E MO
TORV
EJ
Ingridsvej
Mellemtoft
en
Hv
illum
Koust
Mark rup
Kris
væn tiansget
us
triv
æn
Vesterled
Vesterdams
Allé
Vester damsvænget
Sv
ing
et
Lin
dv
æn
g
et
Ind
Nr Lind
vej
Nr
J
VE
RD
E
VA
rg
e je
n
Gade
6
Vestervangskolen
122
R oar
s v ej
D ana
svej
Gl Sko
levej
Ydertoften
Regionshospitalet Herning. Vagtlægen tlf. +45 70 11 31 31.............D3
ke
Søndergade
e /E
sbj
e
Indertoften
j
ve
ov
sk
jer
Fe
j
ve
s
nd
Va
rd
ej
be
Ber
Mo
d
v
uge
Ha
ej
røv
æ
No
F
ve rges
j
-
rvej
Enebæ
Gr
øn
nin
ge
n
j
Fredhø
Allé
rsv
ej
Kollundvej
Vestertoften
Herning kommune
Afdeling:
j
Ter neve
Langtoften
Korttidsparkering / Short-term parking / Kurzzeitparken
Korttitel:
Afdeling:
vej
Kollund
121
Langtidsparkering / Long-term parking / Langzeitparken
Nr
V
Vid
a
Fejersko
vpar ken
Nørretoften
igsvej
Grundtv
Glentevej
ngs
lsa
Fug
vej
Rind Å
lle
Bussluse
49
Tværtoften
Højvænget
la
Is
Bussluse / busgade / Bus gate/bus zone / Busschleuse/Buszone
50
HI-Park
15
Samkørselplads
Solvænget
pA
t ru
us
Ko
HI-Park
HAMMERUM
Brorsonsvej
Agervænget
5
195
DGADE
nvej
HERN
evej
Sti / Path / Pfad
Adelvej
Frilandsvej
Søndertoften
C
Højgårdskolen
184
15
18
Østertoften
Gågade / Pedestrian Street / Fußgängerzone
Overnatning Accommodation, Unterkünfte
130. BB-Hotel Herning .......................................................................................... B4
131. Best Western Hotel Eyde ..............................................................................E3
132. Hotel Best Bed...................................................................................................F1
133. Hotel Birkegaarden ........................................................................................F4
134. Hotel Corona . ................................................................................................. D3
135. Hotel Herning ..................................................................................................C5
136. Hotel Lynggården............................................................................................E5
137. Hotel Scandic Regina .....................................................................................E4
139. Østergaards Hotel ..........................................................................................E4
140. Lind Hotel......................................................................................................... E6
141. Hotel DGI-huset Herning...............................................................................E3
142. Danhostel Herning......................................................................................... D2
143. Herning Park Camping...................................................................................C3
VesterVesterlindige
dvej
Stensbj
ergvej
Lind
Skole
Krogen
Nyvangsvej
o
væ mhø
ng j
e
Jernbane / Railway / Eisenbahn
140
Dyshøj
Idræt
sanlægM
B
Off. grønne områder / Public green areas / Öffentliche Grünfläche
Ve
ste
rlin
Søer / Lakes / Seen
dve
j
Sko
væn leget
LIND HOVEDGADE
Læstedet
Palleshøj
95. Teko DK . ...........................................................................................................G4
97. Agroskolen - Center for landbrugsuddannelser.....................................H4
98. Herning Gymnasium .....................................................................................E3
101. Herning Musikskole ...................................................................................... D3
Hagelsk
115. Baunekirken ..................................................................................................... B1
12
116. Fredens Kirke ...................................................................................................E3
117. Gjellerup Kirke................................................................................................. H3
118. Gullestrup Kirke ..............................................................................................D1
119. Hedagerkirken . .............................................................................................. D3
120. Herning Kirke . .................................................................................................E3
121. Lind Kirkecenter.............................................................................................. E6
122. Sct. Johannes Kirke . ...................................................................................... D3
123. Snejbjerg Kirke................................................................................................ B4
124. Tjørring Kirke ................................................................................................... B1
125. Gjellerup Valgmenighed, Hammerum Kirke...........................................H4
126. Valgmenighedskirken i Herning .................................................................E3
Si
Ve
be
st
liu
pa
sv
ej
rk
en
Margrethesvej
Institutes of Education, Bildungs- und Lehranstalten
Industri områder / Industrial area / Gewerbegebiet
j
ej
Fladhøj
Uddannelsessteder
Bebyggede områder / Built-up areas / Ortschaften
Folkekirker National churches, Landeskirchen
an
sv
12
UM HOVE
mÅ
ej
Privat Service Private Services, Privater Service
87. Aleris Privathospitaler - Herning.................................................................F4
88. herningCentret, Merkurvej ..........................................................................F4
Sekundærvej / Minor road / Nebenstrasse
llm
Benediktesvej
61. Herning Løve Apotek .................................................................................... D3
62. Herning Østergades Apotek ........................................................................E3
63. Biblioteket i Herning . ................................................................................... D3
64. Dommerkontoret ...........................................................................................E3
66. Rådhuset . ...................................................................................................D3-E3
67. Energicenter Vest . .........................................................................................D4
68. Beredskabsstyrelsen Midtjylland ...............................................................C3
69. EnergiMidt ......................................................................................................D4
70. Studievalg Midt- og Vestjylland..................................................................G4
71. Herning Kommunale Beredskab..................................................................C3
ej
72.BBiblioteket
æktoftv i Midtbyen....................................................................................E3
72. Mediehuset.......................................................................................................E3
Be
gs
ve
ve
j
Al
lé
m Ha
ar vr
ke eBj n
Sø
ød
nd
st
ru
er
pv
gå
ej
rd
ve
j
Mod Ikast
HI-Park
HI-Pa
rk
Brændgårdskolen
MOTORVEJSKRYDS
HERNING SYD
Kou
stru
p
136
dv
rlin
st e
Ve
A
n
Ri Service Public Service, Öffentlicher Service
Offentlig
Snejbjergvej
30. Cricketbane ......................................................................................................E3
31. Golfbane ........................................................................................................... F3
32. Herning Isstadion .......................................................................................... D2
33. Herning Svømmehal ..................................................................................... D2
34. Herning Tennis Klub . .....................................................................................E3
35. Herning Atletikstadion .................................................................................E3
36. Herning Rideklub . ..........................................................................................E4
37. Kærbo Rideklub .............................................................................................. D2
38. Sportscenter Herning ................................................................................... D2
39. Teglparken Stadion ........................................................................................C3
40 Tjørring Tennisbaner . .................................................................................... C1
41. Nordvest Hallen .............................................................................................. C1
42. Hammerum Stadion...................................................................................... H3
43. Hammerum Tennisbaner.............................................................................. H3
44. Friluftsbadet Herning....................................................................................H4
d
Å
Primærvej / Main road / Städische Hauptverkehrsstrasse
Gr
ie
ye
s
Anne-Maries
Vej
Idræt Sports Centres, Sportanlagen
54. DGI-huset Herning..........................................................................................E3
55. Multiarena: Jyske Bank BOXEN....................................................................C5
rgvej
Snejbje
10. Blichermuseet Herningsholm ..................................................................... F3
11. Kunstmuseum: Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum........G4
12. Kulturmuseum: Herning Museum med Frilandsmuseum...................D4
13. Danmarks Fotomuseum ..............................................................................D4
15. Textilforum . .................................................................................................... D3
16. Skulpturparken ..............................................................................................G4
17. De Geometriske Haver .................................................................................G4
18. Elia .....................................................................................................................G4
19. Kunstmuseum: HEART - Herning Museum of Contemporary Art . ....F4
20. Team Teatret.....................................................................................................E3
21. Kulturellen.........................................................................................................E3
22. Løvbakke Naturcenter...................................................................................D0
meru
eve
j
vej
mose
Knud
Seværdigheder Sights, Sehenswürdigkeiten
102. Herningsholm Erhvervsskole - Herningsholm Gymnasium ................E3
103 Erhvervsakademi MidtVest...........................................................................E3
104.Social og SundhedsSkolen Herning .......................................................... D3
105. Herning HF og VUC ....................................................................................... D3
106.Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskole i Herning . ...........G4
107. Produktionsskolen........................................................................................... B1
mb
j
eve
Vejl
5. MCH Herning Kongrescenter ......................................................................E3
6. MCH Messecenter Herning . ........................................................................C5
45. Hammerum Hallen........................................................................................ H3
46. Snejbjerg Hallen............................................................................................. A4
47. Snejbjerg Svømmehal................................................................................... A4
48. Snejbjerg Tennisbaner................................................................................... A4
49. Lind Hallen....................................................................................................... E6
50. Lind Tennisbaner............................................................................................. E6
51. Gullestrup-hallen ...........................................................................................D1
52. MCH Arena.......................................................................................................
D5
Ørneborgvej
53. Herning Orienteringsklub.............................................................................E4
Lu
j
sve
Gadegårdsvej
Fair, Conference and Exhibition, Messe, Tagung und Ausstellung
ind
ve
j
Holmegårdvej
Messe, Kongres og Udstilling
signaturforklaring
key to symbols
zeichenerkl ä rung
Nr
L
en
ark
NR. LIND
Bliddalvej
H envisninger / R eferences / H inweise
t
ge
strip
Bæk
dkær
Asmin
HAMMER
søpar ken
Tang
G
Porsvænget
119
ME
SS
EM
OT
OR
VE
JEN
us
e
Fasa
Toften
F3
j
Bitsovve
Humlevænget Ærøvej
Strynøvej
Jern ba ne ærTv
vænget
Duev
ej
Uldjydevej
k
Gl Kir
Tr
eh
u
Ind
42
12
15
ircks
Vej
Hånd
væ
H
kerve rk- yb envej
j
Knudmoseværket
rne
øe
es
os
LIND
VEJ
JEN
ORVE
EMOT
MESS
Toftegårdvej
levej
Trafiksko
40
m
ud
Kn
5
KAJ ZARTOW
S
LVB
HAMMERUM
ØST
ej
dv
un
øl
Fr
43
Markv
ænge
t
B
Bakkevænget.................................... B1
Baggeskærvej............................ C4-C5
Baldersvej..........................................C3
Banevænget.....................................H4
Bassumgårdvej................... A2-B2-B3
Baunetoften...................................... C1
Baunevej.......................................B1-C1
Bellisvej............................................. D3
Bellmansvej......................... D5-D6-E6
Benediktesvej...................................E6
Berberisvej........................................D4
Bethaniagade.................................. D3
Beethovensvej................................. D3
Birk Center Park........................ F4-G4
Birke Allé...........................................D4
Birkegårdsvej...................................G4
Birkelunden.......................................B3
Birkevænget.....................................H4
Bitsovvej........................................J3-J4
Bjalderbækvej............................. B1-B2
Bjergkvarteret................................. B4
Bjerregårdvej..............................K2-K3
Bjødstrupvej................................H4-J4
Bliddalvej.....................................B5-C5
Blomstertoften................................B2
Bogfinkevej...................................... H3
Bornholmsvej............................. E2-E3
Brahmsvej...................................D2-D3
Bredgade.......................................... D3
Brogårdvej................................... B2-B1
Brorsonsvej....................................... D3
Bryggergade..............................D3-D4
Brændgårdvej............................D2-D3
Buskvej..........................................J3-K3
Byghaven.......................................... A4
Bygmarken.......................................H4
Bygvænget....................................... D3
Bymarksvej........................................ B1
Bytoften.............................................B2
Bytoftvænget...................................B2
Bæktoftvej..................................A6-B6
Bøgens Kvarter............................D1-E1
Bøgevænget......................................C3
Børglumvej..................................B2-C2
E
Egebakken.........................................D1
Egeløkkevej.................................C2-C3
Egevænget................................ H3-H4
Ejnar Mikkelsens Vej....................... E3
Ellevænget....................................... C4
Elmegade..........................................H4
Emil Reesens Vej.......................D2-D3
Enebærvej.........................................D4
Engbjerg.............................................A3
Engdahlsvej....................................... F3
Engens Kvarter..................................E1
Enggårdvej....................................... B4
Enghavevej.......................................D4
Engkrogen......................................... E3
42
45
HAMMERUM HOVEDGADE
41
52
Kr
og
str
up
ve
j
Knu
dmo
s
125
j
dve
Birk Centerpark
Station
MIDTJ
YSK
MCH Arena
Samkørselsplads
evej
Knudmos
ME
SS
EV
EJ
EN
55
Villa
vej
Nyvæn
g
Elmegad et
e
106
18
Ryle
ie All vej
é
44
Søndermarken
K lø
ve
rve
j
J
Jyske Bank Boxen
Ny
går
d park
j
MOTORVEJSKRYDS
HERNING
17
97
Fastrupvej
87
Bjerregå
rdvej
kehø
j
Klok
Øster lund
San
d gaar
18
rpa
rk
j
Gorms
ve
95
Bir
kC
en
te
Center Allé
Merkurvej
Kaj Munks Vej
es v
ej
19
12
Højg
ade
195
BIRK SYD
16
70
Kasta
n
lste
Chri
s
gade tians-
Kalu
bor ndg
vej -
t
ade
væng
e
Olufs
Olufs
g
11
15
Landsskuepladsen
To
Hammerumholmvej
Herningværket
EJ
Ba
gg
es
VAR
DEV
135
rkæ
r
Told
ste
dve
j
Sø
nde
Jako
b
Knud
Vej sens
AD
E
AN
DS
G
lands
vej
Lang
e-
Laulundgade
Fonn
esb
gade echs-
Danm
gade arks-
de-
ds
vgad
e
Hasle
SJ
ÆL
L
Niels
Mon
rads
-
gad
e
Kam
pma
nns
gade Vink
elga
de
Fyns
gade
Nørr
egad
e
Fyns
gade
Bohrs
Nør
re
Vej
gad
Fins
e
ens
gad
e
Gad
e
Ros envæn et
Kirke
vej
Sme
Ravn
gade sborgHaak
gade ons-
n
er marke
Kløv
Sko
leg
ade
e All
é
Østre
Nørr
e
Mindeg
ad
Søl
Th
rig
es
ve
j
Th
rig
es
ve
j
EJ
MOTORV
KE
MIDTJYDS
park
en
Holm
He
ho rning
lm
sNis vej
Pe
t
e
r
Ve
j sens
Myli
us
lms
vej
Bo
rnh
o
Vej
Ting
vej
Han
s Eg
edes
Erich
sens
Vej
olm
ve
j
Nø
rh
Havrevænget
Anemonevej
VI
BO
RG
VE
J
Rø
nne
vej
Sa
ndv
igv
ej
Lo
vej llands
-
Na
sko kvve
j
gev
ej
Allin
Sva
ne
hje Gudmv
ej
kev
e
j
j
byv
e
Ne
ksø
vej
irke
Åk
Gu
bor ldgve
j
Sa
køb ksvej ing-
ej
Du
eod
dev
Rø
dby
vej
Ny
ste
d ve
j
hus
vej
gårdvej
Farver
DENSGADE
Lan
FRE
BirkeGå dtsrd
HerAllé
ningLinde
lands- lund
Allé Jylgad
e SmalleCity-gade
passaDalgasgen
passaSkolegade
gen
Brygg
ergad
e
Højskolevej
Ham
CHR Y
DESV
E
kæ
rve
j
pve
j
stru
Kro
g
Mørupvej
rup
ve
j
Sø
nd
erb
pvej
Gullest
ru
me
rs
Ha
m
Bygvænget
Irisvej
Nørgaards
Allé
ej
osv
Ny Mø
llevej
Odins
ga
Lykke
svej
Markedspladsen
de
Mølle
-
Kin
g
Allé
Paghs
G
od
th
åb
sv
ej
Gyvelvej
vænge Ingeman
nsvej
t
MØLLEG
ADE
ej
højv
e
sga
d
Fi
nl
a
es nds
ve
ve
j
j
Storgår
dvej
ve
j
Mø
rup
ve j
Sa
nda
ger
vej
lan
ds
He
de-
Sverig
Ge
ve fions
j
-
Teglvænget
ens Vej
Emil Rees
Sønderagervej
F r ue
åvej
TEGLVÆNGET
Kæret
rv
ej
kken
Alhedestien
Baunetoften
Kong
e
jerg
Lerb
gade
Bassu
Gødstrupv
ej
Agerbjerg
kvarteret
Bjerg
Dr
Tou
stru
p
vej
Egeba
G
i
Bauneve
j
vej
Dige-
mgård
v
ej
Marievej
AmalieTo
vej
ust
Sofierup
vej
vej
svinget
Øs
terle
d
Havreto
n
Rugh
ave
Mejeriparken
ften
Æble-n
have
bæ
Kirse n
have
Ørskovvej
r-
6
ebjerg
3
ens Vej
Hved
emark
en
Åvænget
Industrivej Nord
SILKEBORGVEJ
Industrivej Syd
j
ve
ljø
Mi
Gl Vejlevej
Kærvej
Hundeskov
Sø
nd
er t
orp
N O Hans
Gl Ørskovvej
BIRK NORD
Sandgaardsvej
133
rk
pa
ter
en
kC
Bir
ve j
67
Ho
lt b
jer
gS
ø
Knudmosen
Spin
k
ar
Hør m
Veste
vang ren
ej
Syre
npark
en
vej
Buskvej
j
ve
ne r ør t e
Tj gus
Li j
ve
BIRK
14
69
ndbjerg
g
er
HERNING ØST
v
ahls
erup
k
Knudmosen
VE
J
ken
ebak
Møll en kole
S
k
bak
Nørre Li
rnde
Sø ken
en
bak pbakk
u
ller
Gje
Bæ
Gjellerupskolen
A
A I Holms Vej.................................... D3
A P Møllers Vej.................................D4
Aaparken........................................... F3
Absalonsvej.......................................F4
Adelvej................................................E6
Agerbjerg.....................................A3-B3
Agerlandsvej.................................... C4
Agerskovvej......................................H4
Agervænget..................................... D3
Ahornvej............................................C3
Akacievej........................................... C4
Allingevej........................................... E2
Amalievej.......................................... A4
Anemonevej..................................... D3
Anne-Maries Vej.............................D6
Asylgade........................................... A4
Avnvej................................................ C4
C
Carit Etlars Gade............................. D3
Carl Nielsens Vej............................. D3
Cedervej............................................ C4
Center Allé................................... F3-F4
Chopinsvej........................................ D3
Chr Ydes Vej................................D4-D5
Christiansgade................................H4
Citypassagen...................................D4
Cypresvej........................................... C4
Nørr
etorp
117
Kirkely
vej
m
er
um
Ves
terto
rp
t
Virkelys
rg
Ravnsbje
18
Ha
m
Kirk
e byvej
Ravnsb
jerg
Tof
Ravns t
bjerg
Mark
Tols
Ravnsbj
hav tederg
Tolsen
Krat
Ravns
høje tedbjerg
n
Ravn Skov
sbjerg
Hegn
Tolste
dvej
al
GJELLERUP
VIRKELYST
t
nge
Ka n
kild
eve
j
væ
12
Grøndahlsvej
Udkigspunkt
AR
DS
Gje
ller
up
Vej
EG
DA
MG
A
Klo
kke
e
Kirk
Herregå
Ve
rds 10
dv
par
old
ken
en
d
Eng
Gl Vejlevej
ej
tand
Sø
Herningsholmparken
j
psve
Kraru
H N Andersens
V
llers
A P Mø
VEJ
CHR YDES
j
ve
øms
Sa j
j
ve
ve
nø
Tu
nø
Ma vej
neg
ldr vej
Gu
j
ve
bis
ro
holm
ings
Å
r
Gade
Søndergade
de
ga
rds
gå
de
Lin
mø
Rø e j
v
Ri
Nør
re
n
Her
lm
k
ar
nkel-
Krøjgårdvej
lsen
svej
svej
Vale
u
o
gsh
øp
lm S
True
nin
Her
o
gh
j
ve
Busgade
Ejna
r Mik
kelse
Vej
ns
35
En
nd
ej
sv
ken
Kik gvej
bor j
jave
Thu risvej
e
Berb
rvej
Enebæ
Poppelvej
Akacievej
MA
DS
MCH MESSECENTER
HERNING
Mø
6
u
lel
Lil
nd
la
Is
gslsan
Fug
vej
Skovvænget
Sa b
2
Lundve
j
i
ar
HERNING VEST
k
195
j
Fredhø
Allé
im
He
ej
nget
Ellevæ
Munkgårdkvarteret
A I Holms Vej
løsse
He
vej
sø
Læ j
ve
184
Ste
bje nparkrgen
ej
pv
t ru
gs
j
keve
Gl Kir
j
ve
ge
Må
sv
nri
Fe
Bøgevænget
j
Betalingsplads
j
R
D
NN
O
G
IN
E
UL
BO
æ
rB
æ
o
Kr
Mun
væ kgård
nge t
Munk
gårdk
varte
ret
Stens e
bj rgk
va
r te
ret
Hundeskov
S
EN
vk
Ty
15
Lergravs
vej
RD
VA
30
34
Porsvænget
Avnve
46
vej
Sig
Sønder ter kvaret
Allé
Skole
t
eje
M
102
Engkrogen
98
rgvej
erbje
Sønd
LUND
GN
OR
D
Bussluse
Rugvænget
63
H P HANSENS VEJ
68
J
Nordre
Kirkegård
Brændgårdvej
Frølundvej
Samkørselsplads
HE
RN
IN
Lysløjpe
Hartmannsvej
Carl Nielsen Vej
Beethovensvej
HO
LM
VE
Knud ens
Lathyrus71
119
EJ Præ
u
uss
105
RG V
Ran
støRasm
Brændgård102
j
vej
v
e
VIBO
v
vej
Fak ej
Lavendel103
Vej
skolen
Joh
ne
seve
inde
an S
Ør
rm
j
vej
Brorsonsvej
Ros
Kæ
k
Ager
væng
kilde
et
Vej joldbor
Storåvej
Sne
ej
v
v
gs
e
ppe
j
vej
K øg
J
e
Falk
Ode
evej
pp
Højvænget
eve
n
e
ej
s
e- R
Aak
Bellisv
vej
vej
j
ings
ande
Susåvej
Vej jærs
tedv
Gl L
Svan
ej
igsvej
evej
Sorø
Grundtv
Gl L
vej
Solvænget
Herningsholmvej ande
Spr
ogø
evej
skolen
vej
Gl Land
Bussluse
Glentevej
Ole
Slag
Rø m
else
V
e
s
e
j
Helges
j
gad
rs
Roars
Vid Ter eve
e
HCØ
Pon
vej vej
n
Vø dsHolb
Dana
a rs
rsted
dan topp
svej
ækv
s Vej
ve
lun
j
Yd
ej
sve iGolfbane
j
ve
D
un vej
a
Kor
ø
n
d
j
rN
asvej
Overgade
als
sve
s
æ
ø
o
r
vej
F v rg
ve j
HC
31
j
e
ej
Ørs
sMarkedsRoligheds
te
Ba
ds V
vej
pladsen
lde
ej
Th N
116
O
P
rsv
ie
a
lsen
rkv
Nygade
ej
s Ga
Gl Sko
ej MindeAh
Bethaniagade
Golf
de
levej
orn
Torvet
Kousgaards
39
O
parken
par k
ve
Plads
en
Aaparken
j
Th N
VestervangTeglværksie
Golfvej
ls
K
de
Øste
ens
aj
skolen
Bredga
Hasselparken
rgad
88
Siøv
Munk
Vestergade
e
vej
e
s
j
143
Væng
Dalga
Gl Ringkøbingvej
et
O
Plads s
St
Bussluse
Vestre Dalgas
Vestre
Allé
Silkebo
rgvej
S
Blich
Anlæg
Kirkegard
Hyldevænget
ers- B t
Busgade
195
EnghaveGrøn
Gade
lich
Dalga
- n
Cypresvej
Absalonsvej
s- vgade Busgade
vej
ega
væn ers139
gade
de
get
O
Platanvej
DRO
NNIN
GEN
Museum
195
S BO
Hara
s
UL E
There
ldsg
VAR
Pouls
ade
sa
D
vej
gade
m n
12
13
æ e
j
f
Kn
HoltbjergD
e
g
j
Trø
rlu s
n
195
Fyrreve
sv
i
ud
j
e
k
s
n
skolen
Jasminvej nve
trup
H olle
sv
Ta
sg a
ej
r
re
T
y
d
Kaprie
j
S
nget
Ve
Granvæ
folieø
T
ietge
n
ej
vej
53 36
nsg
Fa j
Gods
nv
ade
Valde
ør
bane
ve
v
mars
dtj
vej
Agerlands ej
ve j
Søndre Anlæg
Rø
lve
ide
Hv
4
arvej
Dagm
Snejbjerg- Louise
Skole
Laby
rinte Asy n
lga
de
SNEJBJERG
SYD
Munkgårds
Allé
48
den
Enggårdvej
ej
47
ADE
VEDG
G HO
BJER
SNEJ
Cederv
bing
j
Langvadbjergve
J
RINGKØBINGVE
130
123
j
Studsgårdve
ingkø
parken
R
Mod
a
Sydg
SNEJBJERG
NORD
Mindest
envej
12
Lillelund Engpark
Chopinsvej
Verdisvej
k
Bæ
Straussvej
Wagnersvej
g
Rossinisvej
j
Kuhlausvej
ST
ER
lin
Ho
ve
kke
Mozartsvej
Niels W Gades
Vej
Weysesvej
j
Offenbachs- Leharsvej
vej
Ravelsvej Webersvej
EJ
OV
ej
pvej
Kløvervæ
get nByghaven
ver
Klø
Nord gaden
Tjaikofskisvej
SchumannsHaydnsvej vej
BrahmsHändelsvej vej
Vivaldisvej
VE
jpe
Sønderagerskolen
gårdve
pv
ru
lst
Helstr
u
væ
Toftbjerg
Solbjerg
Lange-Müllers
Vej
Laubsvej
Udkigspunkt
BR
TE
LS
HO
He
SNEJBJERG
v
Ørsko
33
ej
rv
Ribeåvej
Pærehaven
nget
38
Fuglsang Sø
EJ
GULLESTRUPV
ej
ej
æ
ek
Åly
Engbjergskolen
Kornb
lo
Kvartemstens
r
Enge
n
Kvart s
er
ns K
varte
r
32
Brænd
Å
v
rd
rgv
an
Tr
ej
rg v
sb o
dell
e
W
vej
kke
elø
Eg
vej
rup
øtt
Sp
142
vej
lø
Lys
olm
vej
vej
ilde
idk
Hv
gå
m
lm
ho
su
gs
in
s
Ba
rn
He
Lundgård
skolen
lin
g
k
ej
Ålh
18
ldtvej
15
37
pv
ej
Engbjerg
Sahlh
o
Thyrasv
ej
gå
rd
ve
j
By
m
Hø
j
er bæ
kve
j
Bjald
ar
ks
ve
j
ov par
ken
t
lev
Tj e
184
Ho
ve j
eld
self
Gudenåvej
3
Viole
Kvart ns
er
se
hu
nd
Lu
øs
t
ej
lløv
Va
Festplads
ang
gls s
Fu Næ
æ
alb
Sm
ej
rgv
bo
en
vej
uth
vnø
Kn
Ga
ej
ves
Gis
1
Holing
knud
en
ang
gls
Fu Holm
é
All
d
vej
nd
elu
Lis
rdv
ygå
reb
r
dgå
g
O
rrin
Tjø
Lun
j
Ve
use
Jordbærmarken
-
ang
holm
use
ssl Klintvej
Bu
g
rrin
Tjø
St
VESTERHOLMVEJ
ang
gls
Fu Toft
gls
Fu
dst
rup
vej
HERNING
ej
lmv
nho
en
toft
ter
ms
ten
tof
By
Blo
Gø
ej
sev
mo
ssl
Bu
j
st
ru
rlen
Sne
Lupin
en
s Kva
rter
Revlingens Kvart
er
Holing Søerne
se
Ro
Gil
t
nge
væ
bo
sen
Frij
G
ød
arter
s Kv
Lynge
ej
mv
rglu
Bø
ej
pv
ru
st
l
He
Kvarter
118
Tjørring
Ny Skole
Gudumkærvej
J
VE
NG
115
oftByt
ltvej
ve
p Sø
Næst
ho
tru
ds
Gø
2
Gødstrup Sø
Løvbakkevej
k
Kvarter
osepark
en
lm
41 40
Nybovej
51
Gullestrup
Skole
gadefortegnelse
K
o
ej
Østerbyv
n
fte
rto
GØDSTRUP
arkve
j
en
s
J
DI
Krom
n
stofte
Fælle
j
ve
ård
og
Br
j
Å
S
e
sev
olm
Urnehøj
en
Milehøjen
E
AD
DG
sh
o
Gilm
E
OV
Vildbjergvej
grrin
Tjø en
Vild--park
rosej
ve
de
Ne
ing
ag
e rv
ej
l
hae
Mic sens
Jen j
Ve
He
rn
H
ING
RR
Lu
nd
rg v
ej
gVildbjer
t
vænge
db
je
TJ Ø
årdvej
Pedersg
124
årdHøjg get
væn
Bø
g
Ø
V
Lø
vb
ak
ke
ve
j
H
N
SI
Ba
kk
Svæn evæ ten- get
H
K ng
ag øjvæ lint et
Fl er
Ve ng ea int
sk v s e
Frø æn ter- t G ger ge
u
Lyst ag lde
højen
To r
ag ftSten
er
højen
ls
te
br
Nybo
Bæ
Løvb
akke
v
osevænget
Ho
ej
N
akken
Gilm
Tjørring
Skole
V il
od
G
132
Skovb
184
1
M
Løvbakke Skov
Thors
vej
Se
bb
es
an
dv
ej
ro
eb
Ørn
hov
ed
TJØRRING
107
Freja
1600 m
vej
Schuberts
1280
F
E
GULLESTRUP
Slåenvej
960
D
Hundeskov
Røn
nebærvej
MESSEVEJEN
640
C
t
ols
dH
Mo
320
0
B
Vesteragervej
A
Løvbakke Naturcenter
Vej
H
H C Ørsteds Vej................................. E3
H N Andersens Vej....................D4-E4
H P Hansens Vej...................C3-D3-E3
Hammershusvej.............................. D2
Hammerum Hovedgade... H4-J4-K4
Hammerumholmvej...................... H3
Hans Egedes Vej............................... E3
Haraldsgade......................................E4
Hartmannsvej...........................D2-D3
Haslevgade....................................... E3
Hasselvej............................................C3
Haugevej.....................................F6-G6
Havremarken...................................H4
Havretoften...................................... A4
Havrevænget................................... D3
Haydnsvej......................................... D2
Hedelandsvej................................... C4
Heimdalsvej......................................C3
Helgesvej.......................................... D3
Helstrupvej...........................A2-A3-A4
Herluf Trolles Vej.............................D4
Herningmotorvejen ........................... .............E4-F4-G4-G5-H5-J5-J4-K4-K5
Herninglund.................................... D3
Herningsholmvej............................. E3
Herregårdsparken......................E3-F3
Hesseløvej........................................D4
HI-Park.................................... J4-K3-K4
Holbækvej......................................... E3
Holingknuden................................. D2
Holingvej.......................................... D2
Holmegårdvej.............................E5-E6
Holmparken................................ E2-E3
Holstebrovej...............................C2-C3
Humlevænget.................................H4
Hvedemarken.................................. A4
Hvidelvej........................................... C4
Hvillumsvej.................................D5-E5
Hvidkildevej......................................C2
Hybenvej.................................... H3-H4
Hyldevænget................................... C4
Händelsvej........................................ D3
Højager.............................................. B1
Højen...........................................G2-G3
Højgade...................................... H3-H4
Højgårdvej....................................B1-C1
Højgårdvænget................................ C1
Højskolevej........................................F4
Højvænget....................................... D3
Hørmarken.........................................J4
Haakonsgade....................................E4
Håndværkervej......................... H3-H4
I
Indertoften........................................E6
Industriparken............................D5-E5
Industrivej Nord........................ F4-G4
Industrivej Syd........................... F4-G4
Industrivænget............................... D5
Ingemannsvej.................................. D3
Ingridsvej..........................................D6
Irisvej................................................. D3
Islandsvej.......................................... D3
J
Jagtvej...............................................H4
Jakob Knudsens Vej......................... E3
Jasminvej..........................................D4
Jens Mathiasens Vej.........................J4
Jeppe Aakjærs Vej............................ E3
Jernbanegade..................................H4
Jernkilde............................................D4
Johan Skjoldborgs Vej..................... E3
Jordbærmarken................................C2
Jyllandsgade....................................D4
K
K Møllers Vej............................. H3-H4
Kaj Munks Vej................................... E3
Kaj Munks Vænget.......................... E3
Kaj Zartows Vej......................... C5-D5
Kalundborgvej.................................. E3
Kampmannsgade............................ E3
Kaprifolievej.....................................D4
Kastanie Allé.................................... H3
Kikkenborgvej..................................D4
Kildehøj.......................................G2-G3
Kingosvej.......................................... D3
Kirkebyvej............................ G3-H2-H3
Kirkely................................................ H3
Kirkevænget..................................... H3
Kirsebærhaven.................................A3
Klintevænget.................................... B1
Klintholmvej.....................................C2
Klokkebakken ................................. G3
Klokkehøj.......................................... G2
Klokkekildevej................................. G3
Klokkevænget.................................. G3
Kløvermarken.............................D3-E3
Kløverparken................................... A4
Kløvervej..................................... F4-G4
Kløvervænget.................................. A4
Knud Rasmussens Vej..................... E3
Knudmoseparken............................ E5
Knudmosevej.........................E5-F5-F6
Knudsvej............................................E4
Knuthenborgvej...............................C2
Kollundvej....................... E5-E6-F5-F6
Kongeåvej..........................................C3
Kornblomstens Kvarter...................E1
Korsørvej............................................ E3
Kousgaards Plads............................. E3
Koustrup Allé.................................... E5
Koustrup Mark................................. E5
Koustrupparken............................... E5
Krarupsvej......................................... E3
Kristiansvænget.........................E5-E6
Krogen................................................E6
Krogslundvej............................... J4-K4
Krogstrupvej........................ A4-A5-B5
Kromarkvej...................................B1-C1
Krøjgårdvej.................................G2-H2
Kuhlausvej........................................ D2
Kæret................................................. B4
Kærmindevej..............................D3-E3
Kærvej............................................... C4
Køgevej............................................... E3
Kølkærvej............................................J4
L
L V Bircks Vej.................................... H3
Labyrinten..................................A4-B4
Landts Gård................................D3-D4
Langelandsvej................................... E3
Lange-Müllers Vej........................... D2
Langtoften.........................................E6
Langvad Enge.............................B3-B4
Langvadbjergvej........................B3-B4
Lathyrusvej....................................... D3
Laubsvej............................................ D2
Laulundgade.....................................E4
Lavendelvej...................................... D3
Lerbjerg............................................. B4
Leharsvej........................................... D3
Lergravsvej....................................... A4
Ligustervej........................................ H3
Lillelundvej.................................. E2-E3
Lind Hovedgade.........................E5-E6
Linde Allé..........................................D4
Lindegårdsvej..................................D4
Liselundvej........................................C2
Lollandsvej......................................... E2
Louisevej........................................... A4
Lumbyesvej.................................D5-E5
Lundagervej.................................A1-B1
Lundhuse........................................... F2
Lundvej.........................................F2-G2
Lupinens Kvarter...............................E1
Lykkesvej.....................................D3-D4
Lyngens Kvarter...........................D1-E1
Lyshøjen........................................B1-C1
Lyøvej.................................................H4
Lærkevej............................................ H3
Læstedet............................................E6
Læsøvej.............................................D4
Løvbakkevej................................. C1-D1
M
Mads Eg Damgaards Vej............... C4
Manøvej............................................D4
Margrethesvej..................................E6
Maribovej.......................................... E2
Marievej............................................ A4
Markedspladsen............................. D3
Markvænget.................................... H3
Mejeriparken................................... A4
Mejsevej............................................ H3
Mellemtoften...................................E6
Merkurvej..........................................F4
Messemotorvejen......... C5-D5-E5-F5
Messevejen................... C4-D4-D5-E5
Michael Jensens Vej........................ B1
Midtjydske Motorvej.......................... ...................................... F2-F3-F4-F5-F6
Milehøjen.......................................... B1
Miljøvej.................................. E4-F4-F5
Mindegade................................. D4-E3
Mindestenvej..................F1-G1-G2-H2
Monradsgade................................... E3
Mozartsvej........................................ D3
Munkgårdkvarteret.................A4-B4
Munkgårds Allé............................... B4
Munkgårdvænget.......................... A4
Museumsgade..........................D4-E4
Mylius Erichsens Vej....................... E3
Møllebakken.................................... H3
Møllegade........................................ D3
Møllevænget................................... D3
Mørupvej.............................. B5-C5-C4
Mågevej.............................................C3
N
N O Hansens Vej....................... K3-K4
Nakskovvej........................................ E2
Nedertoften................................ B1-B2
Neksøvej............................................ E2
Niels Bohrs Vej.................................. E3
Niels W Gades Vej........................... D2
Nis Petersens Vej............................. E3
Nordgaden....................................... A4
Norgesvej.......................................... D3
Nr Lindvej....................................D5-E5
Nr Lindvænget......................... D5-D6
Nr Vejenvej....................................... C6
Ny Gjellerupvej........................ H3-H4
Ny Møllevej...................................... D3
Nybovej...............................................F1
Nygade........................................D 3-E3
Nygårdparken.................................. G3
Nystedvej........................................... E2
Nyvangsvej........................................E6
Nyvænget.........................................H4
Næstholtvej......................................A2
Nørgaards Allé................................. D3
Nørholmvej................................. E2-E3
Nørre Allé........................................... E3
Nørre Lindbjerg............................... H3
Nørregade......................................... E3
Nørretanderupvej........................... A4
Nørretoften.......................................E6
Nørretorp.......................................... H3
O
Odensevej.......................................... E3
Odinsgade........................................ D3
Offenbachsvej..................................C3
Ole Rømers Vej................................. E3
Olufsgade..........................................E4
Olufsvænget.....................................E4
Orebygårdvej....................................C2
Overgade.......................................... D3
P
Paghs Allé......................................... D3
Palle Fløes Vej........................... H3-H4
Palleshøj.............................................E6
Parkvej................................................ E3
Pedersgårdvej................................... B1
Platanvej........................................... C4
Pontoppidansvej............................. D3
Poppelvej.......................................... C4
Porsvænget...................................... D3
Poulsgade..........................................E4
Præstehaven.................................... G3
Præstøvej........................................... E3
Pærehaven........................................A3
R
Ranunkelvej...................................... E2
Ravelsvej............................................C3
Ravnsbjerg Hegn............................ G3
Ravnsbjerg Krat............................... G3
Ravnsbjerg Mark............................. G3
Ravnsbjerg Skov.............................. G3
Ravnsbjerg Toft............................... G3
Ravnsbjergvej.................................. G3
Ravnsborggade................................E4
Revlingens Kvarter.....................D1-E1
Ribeåvej..............................................C3
Ribisvej..............................................D4
Rind Kirkevej.....................................E6
Ringkøbingvej...................... B4-C4-C3
Ringstedvej....................................... E3
Roarsvej............................................. D3
Rolighedsvej..................................... D3
Rosenholmvej...................................C2
Rosenvænget.................................... E3
Roskildevej........................................ E3
Rossinisvej.........................................C3
Rughaven.......................................... A4
Rugmarken..................................H4-J4
Rugvænget....................................... D3
Rylevej............................................... H3
Rødbyvej............................................ E2
Rødtjørnevej....................................D4
Rømøvej............................................D4
Rønnebærvej................................... C4
Rønnevej............................................ E2
S
Sabroesvej........................................D4
Sahlholdtvej..................................E1-F1
Sakskøbingvej................................... E2
Samsøvej..........................................D4
Sandagervej..................................... C4
Sandgaardvej.............................. F3-F4
Sandvigvej......................................... E2
Schubertsvej..............................D2-D3
Schumannsvej................................. D2
Sebbesandvej................................... B1
Sibeliusvej..................................D6-E6
Sigkvarteret..................................... A4
Silkeborgvej......................... E4-F4-G4
Sindingvej................................E1-F1-F2
Siøvej.................................................. E3
Sjællandsgade...................... E2-E3-E4
Skolebakken..................................... H3
Skolegade....................................D3-E3
Skolesvinget..................................... A4
Skolevænget.....................................E6
Skovbakken.......................................D1
Skovvænget............................... C3-C4
Slagelsesgade................................... E3
Slåenvej............................................. C4
Smallegade...................................... D3
Smedegade................................. E3-E4
Snejbjerg Hovedgade..............A4-B4
Snejbjergvej............................... B5-B6
Sneppevej................................... C3-D3
Snerlens Kvarter................................E1
Sofievej.............................................. A4
Solbakken......................................... H3
Solbjerg..............................................B3
Solvænget........................................ D3
Sorøvej................................................ E3
Spinkebjerg...................................... H3
Sprogøvej........................................... E3
Spurvevej.......................................... H3
Spøttrupvej.......................................C2
St Blichers Gade...............................E4
St Blichers Vænget..........................E4
St Lundgård Vej..........................B2-C2
Stenbjergparken............................. A4
Stenbjergkvarteret......................... A4
Stenhøjen.....................................B1-C1
Stensbjergvej..............................E5-E6
Stenvænget....................................... B1
Storgårdvej........................................C3
Storåvej..............................................C3
Straussvej..........................................C3
Strynøvej...........................................H4
Studsgårdvej........................B4-B5-B6
Sundsvej.................................. F1-F2-E2
Susåvej...............................................C3
Svanekevej......................................... E2
Svanevej.............................................C3
Sverigesvej........................................ D3
Svinget.........................................E5-E6
Sydgaden.......................................... A4
Syrenparken..................................... A4
Syrenvej.............................................D4
Sølvgade............................................E4
Sønder Allé....................................... A4
Sønder Lindbjerg............................ H3
Sønderagervej...........................D2-D3
Sønderbakken................................. H3
Sønderbjergvej........................... H2-J2
Søndergade................................. E3-E4
Søndergårdvej.................................H4
Sønderkær........................................ G3
Søndermarken.................................H4
Søndertoften....................................E6
Søndertorp....................................... H3
T
Taksvej............................................... C4
Tangsøparken.............................H4-J4
Tavlundvej.................................. E6-F6
Teglvænget.......................................C3
Ternevej....................................... C3-D3
Th Nielsens Gade............................. E3
Theresavej.........................................E4
Thorsgade......................................... D3
Thrigesvej.........................................D4
Thujavej............................................D4
Thyrasvej............................................E4
Tietgensgade...................................D4
Tingvej................................................ E3
Tjaikofskisvej................................... D2
Tjelevej.........................................C2-C3
Tjørnevej........................................... H3
Tjørring Hovedgade............ B1-B2-C2
Tjørringparken................................. B1
Toftager.............................................. B1
Toftbjerg......................................A3-B3
Toftegårdvej.....................................H4
Toften................................................H4
Tolstedhaven................................... G3
Tolstedparken.................................. G3
Tolstedvej...................................G3-H3
Tolstruphøjen.................................. G3
Tornebuskvej....................................H4
Torvet.................................................. E3
Toustrupvej...................................... A4
Trafikskolevej................................J3-J4
Tranekærvej......................................C2
Transportcentervej......................... K4
Trehuse............................................... E5
Truelsensvej...................................... E3
Trælundvej........................................D1
Trøstrupsgade.................................D4
Tunøvej..............................................D4
Tværgade..........................................H4
Tværtoften.........................................E6
Tværvænget.....................................H4
U
Uldjydevej.........................................G4
Urnehøjen......................................... B1
V
Valdemarsvej.............................. F3-F4
Valeursvej.......................................... E3
Valløvej...............................................C2
Vardevej.........................D4-C4-C5-C6
Ved Volden........................................ E3
Vejlevej............................................... E5
Verdisvej............................................ D3
Vester Allé........................................H4
Vesteragervej................................... D3
Vesterdams Allé..............................D6
Vesterdamsvænget........................D6
Vesterdige........................................D6
Vestergade..................................E3-D3
Vesterholmvej..................... C2-D2-E2
Vesterled...........................................D6
Vesterlindvej.......................E6-D6-C6
Vestertoften......................................E6
Vestertorp........................................ H3
Vestervangen.................................. A4
Vestervænget................................... B1
Vestparken.......................................D6
Viborgvej........................................... E3
Vidarsvej..................................... C3-D3
Vildbjergvej........................... A1-A2-B1
Vildbjergvænget.............................. B1
Vildrosevej......................................... B1
Villavej............................................... H3
Vinkelgade........................................ E3
Violens Kvarter..................................E1
Virkelyst............................................ H3
Vivaldisvej........................................ D2
Vølundsvej.........................................C3
W
Wagnersvej...................................... D3
Webersvej......................................... D3
Wedellsborgvej................................C2
Weysesvej......................................... D2
Y
Ydertoften.........................................E6
Ydunsvej.............................................C3
Æ
Æblehaven.........................................A3
Ærøvej................................................H4
Ø
Ørneborgvej...............................B6-C6
Ørnevej........................................ C3-D3
Ørnhovedvej................................A1-B1
Ørskovvej...........................................A3
Ørskovvænget........................... A3-A4
Øster Allé..........................................H4
Østerbyvej....................................B1-C1
Østergade.......................................... E3
Østerled......................................A4-B4
Østerlund.......................................... G3
Østertoften.......................................E6
Østertorp.......................................... H3
Østre Kirkevej................................... E3
Å
Åkirkebyvej........................................ E2
Ålholmvej..........................................C2
Ålykkevej............................................C3
Åvænget............................................F4