Oversigtskort

Comments

Transcription

Oversigtskort
.
eg
rk
Bi
de
ga
Silkeborgg.
Glüc
Lan
J
Billedvej
gel
inie
t
V.
V
e
ad
sg
m
sA
de
llé
hje
nd
Tr
o
te
ga
Be
Øs
rn
ad
tb
a
ot
ne
de
Ga
Fo
lk
e
e
Bornholms
Ravelin
Hjalmar
Brantings
O
slo
Pl
ad
s
ad
e
e
l
ho
k
toc
e
ad
g
ms
bro
Kr
is
tia
nia
Starg.
vange
n
Tv
Vej
Asg
er H
olm
s
g.
Smedelinie
æ e
rg
.
ks
ags
Far
im
ad
Plads
ad
S
als
O
de
gad
e
e
ad
øg
rS
Øs
te
Glückstadtsvej
tør
gad
e
Løg
s
ge
de
ga
ns
av
ih
Fr
No
ing
ser
Dos
m
da
lé
alm
Upsalaga
Øst
er
Ry
e
Al
P
lof
sg
Gefionsgade
Trondhjems
Plads
Østre Anlæg
Peuklers
a
neg
e
te
Ry
es
Bl
sg
ad
e
eg
da
m
sv
ej
M
ns
or
Ah
e
Ga
d
rs
be
Fa
nd
Sva
er
ej
m
da
Bl
eg
e
ad
eg
øll
ga
de
Nørre Allé
Edith Rodes Vej
ga
de
ng
s
Ma
Vild eg
and
et
sv
Ve
j
s
ng
tre
es
rp
Ha
ik
nr
He
Henrik Pontoppidans Vej
de
vn
s Gade
Ste
tve
Ja
g
g.
Uff
es
æn
Ur
ba
ns
g.
rd
llé
sA
te
un
Sa
el
Ed
sV
ej
alø
e
Ma
Ole
e
ad
sg
erg
ldb
Gu
Od
Tv ins
æ
ga rde
ga
Guldbergs
ein
u
So
r
Gå
.
sg
or
Th
de
ga
Th
ors
ors
ga
de
j
M
Fr Lil
e le
ga den
de s-
en
Nørre Allé
da
rd
Ed
Vø
l
de
ga
ds
an
dm
Rå
Th
e
sg
ad
He
ine
re
de
ga
ds
an
dm
un
ds
ga
Rå
de
gi
Æ
.
Vu
l
de
e
tør
gad
e
sA
llé
se
n
Je
n
es
te
r
gm
Bo
r
lé
Al
gs
Lin
rik
Pe
ej
Ja
gtv
He
de
ga
rs
ga
ts
le
Æg
irsg
a
Fa
e
ad
sg
rm
od
Va
lh
ga als
de e
ad
sg
er
ld
de
Ba
ng
Vi ede
i's rik
G
ad
e
.
Upsalagade
Titangade
en
Ed
el
S
au
nt
es
A
llé
Nørre Allé
e
ad
sg
ld
ra
Ha
e
ad
eg
ld
hi
yn
Br
rH
Ha
ra
ld
sg
ad
e
ing
sg
ad
e
Ro
vs
e
ad
lsg
da
m
m
Ha
e
ad
sga
d
fan
Ste
Løg
s
en
er vang
Br y g g
de
sg
a
vs
ing
Ro
Vi
ng
elo
dd
en
ka
Fr
es
nd
e
yg
øg
vnsgad
ds
Vi
sb
lm
nderiha
jöl
Holmens Denne spærring er kun lukket
mellem 11-12.30
Kirkegård
Lu
ej
Kalkbræ
sk
de
Ma
Jernv
j
ar
ga
e
Ma Wilh
s
rst elm g.
ran
Ec
ds
ke
G.
rsb
erg
Ab
sg
ild
ad
ga
e
a
rds
Je
ns
ga
de
Ju
Li.
els
Ga
W
Far
ied
de
im.
ew
Ga
elt
d
e
sg
W
ad
eb
m
.
de
ve j
aj
ade
m
zG
ad
ve
Gitter
Østbaneg
nrda
Ha ade
g
ger
sg
Ha
sg
de
art
Billed
sk
havn
Nord
en
hw
llin
ard
ard
ga
lev
g
rga
Sc
vej
Løfas
bou
ade
erg
Da
sga
ov
Ar
jæg
Sk
en
Ste es
Bill
de
Ga
Liv
A.
ste
ade
Østbaneg
and
Str
de
me
Hø
yen
sga
al
end
Pakh
Fridtjof
Nansens
Plads
e
gad
e
ade
Vo
ld
Ha
en
rgg
de
ns
ag
sbo
ss
sga
am
ked
ad
rk
pa
Zin
Garnisons
Kirkegård
øg
Co
g.
GRØNNE PILE =Kørselsveje
Fr
SORTE PILE =Løbsrute edensb
ro
Læ
s
RØD STREG
= Trafiksluse
sø
es
ga
So
J.
ade
aneg
Østb
ngSpa gsber e
gad
Hov
rdsgaa
e
gad
Fis
sg
Pa
e
gad
ning
Her
en
s
gs
ade
aneg
ed
Sø
in
Østb
Fr
en
rS
te
Øs
Fugleøen
Classens
Have de
ns
rge
Be
de
nd
ed
-
Lu
ger
ga
de
Ag
gs
d
tr e
ga
rggade
Nordbo
er
ade
e
ldb
erg
ad
Gu
as
s
ej
e
ad
llin
pk
ej
og.
tebr
Tr
e
sv
re
Side
Gade
am
de
Hols
Ve
j
gade
Lipkes
lg.
jæg
de
e
ad
og
br
ppe
Liv
s
lleWi g.
es
mo
sg
sen
Cla
e
ie
ø
sS
Ameri
ade
gad
ga
G
rre
Nø
e
Po
borgg
en
ar
Fr
Nørre Allé
COPENHAGENHALFMARATHON.DK
Kirkegård
en
rk
M
Nør
Allé
Sønde.r
gs
s
tte
lé
Al
æ Sj nds
la
de
ga
Ta
g
pa
ne
ls
Ho
kes
er
ldb
Gu
lo
ar
Ch
e
ad
de
ga
m
su
l-
or
Hans Kirks Vej
Agnes
Henningsens
Vej
de
G
se
es
s
Hu
Hilsen Sparta Løb
Guldbergs
Have
ga
F
æ
n
Ly
s
in
om
Bl
ye
g
ns
Pr
s
liu
Ju
.
Runddel
.
sg
ns
ev
St
.
byg
Ho
Alléen
Lip
lt
As
Ud
eg
næsg.
j
Ve
Der forventes 10.000 deltagere i Københavns gader.
Vi håber I vil bakke op om løbet og komme ud på gaden
ros
og heppe påNørreb
de
mange løbere.
e
ad
ers
e
S
Fens
Vej
rieg
ad
jæ
Am
lia
e
gad
s
tein
Kastelsv
g.
hs
So
de
markga
a
sg
d
n
lla
Cla
og
rg
de
gade
ri
f
en
gade
Ved spørgsmål kontakt Sparta på telefon: 3526 6900
g.
Ju
.
de sg
He ann
m
m
s
Fen
Thit
Jensens
e
gad
ns
sse
Do
le
Wil
So
e
ark
ad
G
sg
ej
e
ad
N
y
da Bl
m eg
sv .
He
lg
es
en
sg
a
Plads
er
gtv
e
Tibirk
Ja
g
in
.
Bajers
de
sg
s-
or
A
Fredrik
Irm
Th
Plads
ri
e
ss
am
ga
s
r
lle
e
ga
de
ng
d
rte
bo
G
de
ga
Refsnæ
m
or
Guldbergs
ye
R
ade
lem
Damp fær
de
g
oes
Wil
Mu
F. K
ej
de
a
sg
Kr
ins
Ve
j
sen
Ro ts
nge
væ llé
A
sv
e
dd
Nø
Od
s
g.
de
ga
de
V'
ted
en
e
søg
gad
MERE INFO:
.
ø
s
Arre
Mere information om alle trafikændringer findes på:
kobenhavnhalvmaraton.dk/trafikinfo
a
sg
ik
gs
Arr
e
er
e
gad
es
mo
Rin
Ta
g
sgade
e
as
yr
Th
P. D
. Lø
vs
All
é
de
ed
g.
ad
ga
Fr
llé
de
sg
ar
e
ge
Sla
s
dal
sen
m
ers
ad
de
G
nks
øga
t
s
Præ
gade
Holsteins
ga
lse
a
rog
ag
D
Mim
sg
e
nvæ
se
Ro
e
gad
ed
stv
Næ
sA
t
nge
Ro
eja
ad
Trianglen
Blegdamsfælleden
er b
Øst
è KØRSELSVEJE
è LØBSRUTE
Fr
Refsnæ
GRØNNE PILE SORTE
sg
a
seg
n
de
O
e
de
nv
se
Ro
v.
ej
un
ad
dv
ove
ts H
ge
æn
yes
sv
Yd
eg
ej
ab
en
r
gi
Æ
s
Jen
Sa
g
Ta
de
a
sg
ks
øg.
Sor
Vigtig trafikinformation:
Bananna
Park
De sorte pile på kortet viser løbsruten, og de grønne pile
viser hvilke veje, der er åbne for kørsel.
gade
ovs
nden
Li
ej
sV
n
e
Plads
sen
Ro ngets
væ eallé
Sid
Fælledparken
ke
rs
te vej
ar
Al
lé
Fa
ade
e
dm
lu
O
Pe
te
r
No
ka
Unicef Plads
nsgad
rihav
rdre F
Melchiors
e
rg
ej
v
fs
A.
L
t .D
e
re
gn
w
H
V.
seg
ad
J. E. Ohlsen
Fak
asg
ge
Victor
Borges
Plads
bo
Øs
e
lsgad
ta
Mars
sen
Brumleby
de
Marst
A.
ohan
Carl J
r
Tøme
alsga
j
ri Ve
ænde
ade
s Gade
Fogedgården
Fo
e
s Gad
Parken
n
sG
ade
nn
dg
do
ej
deri V
alkbræ
el K
Gamm
Krauseparken
e
N
ade
nkt
Jak
.
G
ob
lfs
A
Gust.
gade
rsens
br
l Kalk
j
vnsve
a
Redh
kaj
de
Silkeborg
Plads
rg.
Sand
a
Vejleg
Ho
Gamm
Ribeg
Na
Sa
ggade
gade
Hobro
Jakobs
11-12. Plads
Østerbrogade er kun spærret fra
Derefter er der trafiksluse så trafikken
kan køre i begge retninger
Derfor er der ændringer og omlægninger af trafikken i
jeres bydel.
Balders
Plads
sgade
Rothe
Skt.
e
sgad
Århu
Tvæ
e
sgad
Århu
n
Hjørri
esvej
Kraus
gade
Grenå
Start / mål
i
rd
de
ega
Vard
Al
lé
or
b
ng
n
te
r
de
a
gg
de
.
svej
de
ersga
Rand
Øs
gade
g
Vibor
Bopa
Plads
mhed
Nøjso
Klosterfælleden
e
vard
Ha
de
ega
Vard
Gunnar Nu
oule
e
s
nsens Plad
ndb
gade
g
Vibor
ng
Stra
Ålbo
e
kø
de
orgga
Silkeb
e
rggad
a
Ribeg
isg
e
derSkan de
a
borgg
ej
de
nr
vv
Østerbrogade
Fe
le
Su
Århus
Plads
sgad
Århu
insga
riv
eren
ds
ade
Korsørg
Koldinggade
Torv
UN
IVE
RS
I TET
SPARKEN
ng
e
Holbækgade
Væ
rri
Sifs Plads
ga
ad
ad
ge
Væn
Sk
sg
g-
Rin
rog
k
nd
g.
g
bin
Vo
Korsørgade
Kirste
de
en
Jellinge
Gade
ga
sk
Brammingeg.
sg
Se
Løbsruten er spærret for trafik i
tidsrummet fra kl. 10.00 – 14.00
rs
ar
Fåborggade
Pl.
ns
Halsskovg.
.
M
Assensgade
Rodes
de
ersga
Rand
rg
Østerbrogade
Ove
le
Kertemindeg.
gade
ns
far
M
Vordingborggade
b
Er
l
ad and
e
se
G
Bogenseg.
de
tga
el
idd
Svendborggade
de
Drejøga
øgade
Hessel
Langø
Gade
Skjolds
Plads
Fa
fn
e
Sigurdsgade
e
øgad
Man
rk
ds
Sigurdsgade
Ka
Fælledparken
Runddel
mo
e
r
e
Gad
St
co
t
ad
He
s
aden
e
ster
Gu
Ja
j
Klo
.
nhildsg
ade
søg
de
S am
æ
et
væng
ga
Lilly Helveg
Petersens Plads
tve
Jag
Vibenshus
-
ds
Plads
Østerfælled
glv
er
Klost
gade
un
elds
Ved
j
yve
e
e
Vibek
e
rsgad
Hildu
keg.
Anne
pg
ej
e
sgad
værk
Tegl
egad
Rønn
llé
Parka
Lersø
de
ga
ru
sv
ade
m
de
ga
rie
ge
en
p
Poul Henningsens
hu
ade
Aldersrog
Te
Bisko
Nyborggade
Strandboulevarden
e
sgad
mers
Ham
Gyriteg
Ve
r
lky
Va
an
Sl
Ta
g
e
møll
Krags
j
kt K
San
gb
Lyn
e
gad
nhild
Rag
ds
un
rm
Ve
Ald
n
gade
vej
minde
Venne
e
Aus
ger
Olie
j
sve
ien
tral
gade
Bryg
ade
røg
Vej
ade
Tåsingeg
Sæbyg.
e
e
G ad
e
Gad
R
Søndag den 14. september
kl. 11.00 afholdes
POWERADE COPENHAGEN
HALF MARATHON 2014
de
ersroga
ge
g
rø
Ou
de
ga
agna
ade
g.
ade
øg
Sejr
e
Tåsingegade
TRAFIKINFORMATION
Krakas
Plads
gade
Gad
d
sga
sted
ers
Holm
ghs
B er
ade
rdsg
gaa
uds
r
Le
Fyens
Pr
B