Henkilökohtainen projektiraportti

Comments

Transcription

Henkilökohtainen projektiraportti
Henkilökohtainen projektiraportti
KS 2.4.2012
[työnimike] / [projektin nimi] / [ajankohta]
Kirjoita tähän tilaan 3 - 10 rivin kokoava selostus projektista ja roolistasi.
¨
Nimi ja opiskelijanumero
Suuntautumisvaihtoehto ja vuosi
Projektin nimi ja numero
Projektin vastaava opettaja
Oman työosuuden kesto
Omat työtunnit projektissa yht.
Opintopisteehdotus
Susanna Lätti / 1202519
Elotv12 (tuotanto)
Mennyt mies 23828D
Anneli Karppinen
7.1.-24.4.2013
81 h
5op (sisältäen projektinhallinan muut työt)
TAMK: elokuvan ja television koulutusohjelma
Henkilökohtainen projektiraportti
Sivu 2/4
Ohje
Projektiraportti kirjoitetaan kolmesta syystä:
•
omien kokemusten esittelemiseksi tuleville työnantajille portfoliossa
•
asioiden selvittämiseksi itselle
•
asioiden raportoimiseksi opettajalle
Lisäksi osa tekstistä voidaan liittää soveltuvin osin julkiseen projektin loppuraporttiin. Henkilökohtaista raporttia ei
julkaista vaan se jää ohjaavalle opettajalle.
Kun teet raportin huolellisesti, voit liittää sen portfolioosi sellaisenaan. Ytimekäs etusivu sisältää perustiedot ja
tarkemmat tiedot tulevat seuraaville sivuille. Raportin pitäisi mahdollisuuksien mukaan kertoa olemuksellaankin juuri
sinun koulutussuunnastasi ja/tai työtehtävästä projektissa.
Tämän valmispohjan käyttäminen ei ole pakollista jos haluat itse tehdä omaperäisemmän raportin. Pohja on
muutenkin ohjeellinen – sinun tehtäväsi on varmistaa että raportti muodostaa ehjän kokonaisuuden. Raportin
minimipituus on 2 sivua ja lisäarvoa raporttiisi saat esittelemällä saavutuksiasi mm. kuvituksin tai liittein.
Poista raportista kaikki ohjetekstit. Täytettyäsi raporttipohjan, tarkista ettei siihen unohtunut esitäytettyjä tietoja tai
päivämääriä ja lähetä tiedosto opettajallesi nimellä Projektiraportti projekti - sukunimesi.doc.
1 Projektitiedot
Tehtävänämme oli tehdä 10 hengen työryhmässä korkeintaan kolmen minuutin mittainen fiktiivinen
lyhytelokuva. Tarkoituksena, että lopputuotteena on DVD sekä blu-ray, sekä nettilevitys mahdollisuus.
Projektimme alkoi 7.1.2013 ja ensi-ilta elokuvallamme on 24.4.2013. Tuotantoaika oli 8.3.-12.3.
Tuotannossamme oli kaksi kuvauspäivää.
Lyhytelokuvamme käsikirjoitus perustui käsikirjoitukurssilla toteutettuun Markus Tapion käsikirjoitukseen
”kommunkikaation vaikeudesta”, josta työryhmämmme muokkasi omanlaisen version. Työryhmästämme oli
nimettynä yksi käsikirjoittaja, joka kirjoitti käsikirjoituksen puhtaaksi työryhmämme ideoinnin perusteella.
Saimme koululta 300 euron budjetin, joka oli tarkoitus käyttää cateringiin, puvustuksene ja lavastukseen.
Budjetointi onnistui hyvin ja budjetistamme jäi vielä ylimääräistä rahaa käytettäväksi ensi-iltatapahtumaan.
Koulun kalusto ja tilat olivat käytössämme maksutta.
1.1 Työryhmä
TEHTÄVÄNIMIKE
HENKILÖ
SUUNT.VAIHT. ja
VUOSIK.
YHTEISTYÖN LAATU JA MÄÄRÄ
HENKILÖÖN
TUOTTAJA:
Iiro Hirvimäki
12Elotv
[email protected],
0405406346
TUOTTAJA:
Susanna Lätti
12Elotv
[email protected],
0400538374
OHJAAJA:
Samu Soini
12Elotv
[email protected],
0405160419
KÄSIKIRJOITTAJA:
Marjo Airisniemi
12Elotv
[email protected]
0445493472
KUVAAJA:
Arttu Järvisalo
12Elotv
[email protected]
0505448796
KUVA-ASSISTENTTI:
Matias Väänänen
12Elotv
[email protected]
0405075903
ÄÄNITTÄJÄ:
Tatu Naukkarinen
Toni Liimatainen
12Elotv
[email protected],
0505056602
[email protected]
0445916367
ÄÄNEN
JÄLKIKÄSITTELIJÄ:
Tatu Naukkarinen
Toni Liimatainen
12Elotv
LEIKKAAJA:
Matias Väänänen
12Elotv
TAMK: elokuvan ja television koulutusohjelma
Henkilökohtainen projektiraportti
Sivu 3/4
VALAISIJAT
Kaisu Ojansivu
Janette Nieminen
12Elotv
LAVASTAJA:
Marjo Airisniemi ja
Janette Nieminen
12Elotv
PUVUSTAJA:
Marjo Airisniemi
12Elotv
NAAMIOITSIJA:
Susanna Lätti
12Elotv
GRAAFIKKO:
Samu Soini
12Elotv
MOF-kuvaaja
Kaisu Ojansivu
12Elotv
KUVAUSSIHTEERI
Marjo Airisniemi
12Elotv
CATERING
Susanna Lätti ja Iiro
Hirvimäki
12Elotv
[email protected],
0401451102
[email protected]
0503056083
1.2 Resurssit
Koululta saatu 300 euroa, koulun kalusto sekä työtilat, 2 koulun kulkuneuvoa, 10 hengen työryhmä, sekä kaksi
palkatonta näyttelijää
2 Oma työtehtävä
•
Tuottaja, catering-vastaava kuvauksissa
•
Esituotantovaihe: työryhmän kokousten suunnitellu jä järjestäminen kerran viikossa, aikataulujen
laatiminen, kuvauslupien sekä muiden sopimusten laatiminen, projektisuunnitelman tekeminen,
budjettisuunnitelman tekeminen, ruokasponsoreiden hankkiminen: 34h
•
Tuotantovaihe: Catering: ruokien noutaminen ja valmistaminen. Yleisten tuotannollisten asioiden
hoitaminen: 30h
•
Jälkituotantovaihe: 17h
•
Käytettyjä työtunteja yhteensä 81h
Tehtävänäni oli toimia opiskelijatuottajana projektissamme yhdessä Iiro Hirvimäen kanssa. Tehtäviimme
kuului viikottaisen kokouksen järjestäminen, kuvauksiin liittyvien tuotannollisten vaatimusten hoitaminen,
kuten erilaisten lupien ja sopimisten laatiminen, aikataulujen tekeminen ( alustavat aikataulu koko
tuotannolle, call-sheetit, jälkityöaikataulu), sekä projektin tuotantosuunnitelman laatiminen ja
budjettisuunnitelman tekeminen. Sillä ryhmässämme ei ollut erillistä caterin-vastaavaa, huolehdimme Iiron
kanssa myös catering-järjestelyistä ja toimin tuotantovaiheessa cateringistä. Haimme osan ruuasta
kaupasta ja osan haimme saamilta ruokasponsoreiltamme. Valmistin kuvauksiin pientä purtavaa ja kahvia
sekä lämpimän ruuan koko kuvausryhmälle. Jälkituotannossa olen seurannut tuotannon etenemistä
aikataulussa. Suunnitellut työtehtävät onnistuivat hyvin ja saimme kaiken järjestettyä aikatulussa. Projektin
edetessä tuottajille tuli myös lisätehtäviä mutta selvisimme niistäkin aina ongelmitta.
3 Käytetyt laitteet / ohjelmistot / työmenetelmät
Projektin aikana sain kokemusta erityisesti tuottajan työtehtävistä tuotanoprosessin aikana. Perehdyin koulun
sopimuspohjiin, sekä sain paljon uutta tietämystä lupa ja sopimusasioista. Sain myös kokemusta erilaisten
yhteistyökumppaneiden hankkimisesta. Erityisesti halusin kehittyä ryhmän jäsenenä. Projekti opetti minulle erityisesti
työryhmätaitoja ja järjestelmällisyyttä. Tuottajan tärkeimpia työtehtäviä on aikataulujen ja budjettien suunnitelu ja
opin mielestäni paljon uusia taitoja. Halusin oppia pysymään omalla työtontillani ja mielestäni onnistuin tässä hyvin.
Tietenkin avustin muita pyytäessä, mutta en astunut muiden työryhmäläisten varpaille. Projektimme iakana saimme
harjoitusta myös projektisuunnitelman tekemisestä seka TUUBI-käytännöistä. Opin uutta myös koulun
ostolappujärjestelyistä, autojen varaamisesta, google kalenterin käytöstä ja muista käytännön asioista.
4 Projektin lopputuloksen ja sisällön arviointi
Olen projektimme lopputuloksene erittäin tyytyväinen. Projekti toteutti etukäteen asetetut tavoitteet, elokuvastamme
tuli visuaalisesti ja sisällöllisesti mielenkiinotinen ja laadukas teos. Tuotannoliset haasteet hoidettiin huolellisesti ja
aikataulussa pysyen. Saimme järjestettyä haluamamme kuvauspaikat, näyttelijtät ja järjestimme toimivan kuljetuksen
kuvauspaikalle. Onnistuimme myös saamaan ulkokuvauksista huolimatta itsellemme lämmittelypaikan kuvausten
läheisyyteen, sekä sähkön valaisimille. Ulkokuvausket toivat paljon tuotannollisia haastetita ja ollimmekin
varautuneet suunnitteluvaiheessa näihin haasteisiin. Olimme varanneet yhden ylimääräisen kuvauspäivän sen
TAMK: elokuvan ja television koulutusohjelma
Henkilökohtainen projektiraportti
Sivu 4/4
varalta, etteivät kuvaukset etenisi suunnitelmien mukaisesti. Olimme yhdessä Iiro Hirvimäen kanssa laatineet callsheetit molemmille päiville, ja vaikeista lokaatioits huolimatta kuvausryhmämme sai annetussa ajassa haluamamme
kuvat. Jälkikäteen mietittynä aikataulumme oli hieman liian tiukka toisena kuvauspäivänä, mutta tuotannollisista
resursseista johtuen aikatulujen kiristäminen oli pakollista, näyttelijän ja lavasteauton käytön vuoksi.
Lämmittelypaikan ansioista olimme saaneet järjestettyä kuvauksiin myös jatkuvan kahvi ja välipala tarjoillun, jonka
avulla kuvausryhmämme jaksoin puurtaa pitkästä työpäivästä ja kovasta pakkasesta huolimatta. Erityisen
tyytyväinen olen elokuvamme tekniseen laatuun ja mielestäni se lähentelee ammattilaisten työjälkeä. Työryhmämme
toimi saumattomassa yhteistyössä ja erimielisyydet saatiin selvitettyä ongelmitta. Kaikki työryhmämme jäsenet olivat
yhdenvertaisia ja kaikki uskalsivat tuoda omat mielipiteensä kuuluville.
5 Oman työskentelyn arviointi
Onnistuin omassa työtehtävässäni kiitettävästi, yhdessä Iiro hirvimäen kanssa hoidetut tuotannon haasteet,
hoidettiin aina aikatulussa. Suurin voimavaramme tuotannossa oli motivaatio, mitä keneltäkään työryhmäläiseltä ei
puuttunut, omalta osaltani voin ainakin sanoa, että olin innostunut projektistamme alusta alkaen. Tulin hyvin toimeen
jokaisen työryhmäläisen kanssa ja halaun varmasti työskennellä heidän kanssaan uusissakin projekteissa. Koin
myös, että muut työryhmäläiset kokivat, että kaikista ongelmista voi puhua avoimesti. Lisäksi sain erityis kiitosta
6 Projektin työryhmän arviointi
Tiimityöskentelyn taito kehittyy myös analysoimalla muita. Kuvaile mm.:
•
Miten projektin johto toimi?
•
Miten työryhmän muut jäsenet toimivat ja minkälainen oli yhteishenki? Oliko ryhmässä tarpeeksi tekijöitä
tavoitteen näkökulmasta?
•
Oliko ryhmässä lupa tehdä virheitä ja tehtiinkö niitä? Otettiinko niistä oppia?
•
Tiesivätkö kaikki sen, mitä heidän olisi pitänyt tietää? Liikkuiko tieto joka suuntaan?
•
Miten sinä itse huomioit muun työryhmän ja projektipäällikön tarpeet?
•
Miten ryhmän jäsenet sitoutuivat yhteisiin tavoitteisiin (sekä tekniset että sisällölliset tavoitteet)?
7 Palaute ohjaavalle opettajalle.
Tässä on loistava paikka antaa rakentavia ehdotuksia projektityöskentelyn parantamiseksi.
•
Mitä sanottavaa sinulla on projektin ohjaavan opettajan toiminnasta?
•
Miten koulun rooli vaikutti projektiin, mahdollisia parannusehdotuksia?

Similar documents