kelan rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit

Comments

Transcription

kelan rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit
Kuulonäkövammaisten ja aistimonivammaisten
lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit
2014
Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus järjestää sopeutumisvalmennuskursseja Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL 9 ja 10§).
Kurssit ovat Kelan sopeutumisvalmennusta ja ne ovat 10 vrk:n pituisia.
Päätöksen kuntoutusjaksosta tekee Kelan paikallistoimisto.
KELAN RAHOITTAMAT SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT
LAPSIPERHEET (alle kouluikäiset, kouluun lähtevät ja alakoululaiset)
9.-18.6.
Yleisopetuksen opetussuunnitelmaa suorittavat lapset
(Kelan kurssinumero 54171)
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Kurssi on suunnattu perheille, joissa lapsi on aloittamassa tai suorittaa
yleisopetuksen opetussuunnitelmaa alakoulussa. Kurssille osallistuvat
kuntoutujan lisäksi lapsen vanhemmat sekä sisarukset.
Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon 31.3.2014 mennessä.
23.6.-2.7.
Usherin oireyhtymää sairastavat lapset (Kelan kurssinumero 54169)
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Kurssi on tarkoitettu sellaisille kuntoutuspolun alkuvaiheessa oleville perheille,
joissa lapsella on juuri todettu Usherin oireyhtymä. Kurssille osallistuvat
kuntoutujan lisäksi lapsen vanhemmat sekä sisarukset.
Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon 15.3.2014 mennessä.
30.7.-8.8.
Aistimonivammaiset lapset (Kelan kurssinumero 54170)
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Kurssi on suunnattu perheille, joissa on aistimonivammainen lapsi. Lapsella
on kuulo- ja näköaistin ja / tai kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen
aiheuttamia haasteita arjen selviytymisessä. Kurssille osallistuvat
kuntoutujan lisäksi lapsen vanhemmat sekä sisarukset.
Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon 31.3.2014 mennessä.
NUORET YHDEN OMAISEN KANSSA ( yläkoulua käyvät ja peruskoulunsa päättäneet)
9.-18.6.
Yleisopetuksen opetussuunnitelmaa suorittavat nuoret
(Kelan kurssinumero 54175)
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Kurssi suunnataan niille kuulonäkövammaisille nuorille, jotka ovat suorittaneet
yleisopetuksen opintosuunnitelman yläkoulussa ja ovat siirtymässä toisen
asteen oppilaitoksiin.
Kurssille osallistuu yksi omainen (lapsen vanhempi) kahden ensimmäisen
kurssipäivän ajan.
Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon 15.3.2014 mennessä.
23.6.-2.7.
Yleisopetuksen opetussuunnitelmaa suorittavat nuoret
(Kelan kurssinumero 54174)
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Kurssi on tarkoitettu niille kuulonäkövammaisille nuorille, jotka parhaillaan
suorittavat yleisopetuksen opintosuunnitelmaa yläkoulussa.
Kurssille osallistuu yksi omainen (lapsen vanhempi) kahden ensimmäisen
kurssipäivän ajan.
Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon 31.3.2014 mennessä.
KELAN KURSSILLE HAKEMINEN
Hakemus kurssille tehdään Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan
hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä laadittu
kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto, josta käyvät ilmi kuntoutussuunnitelmaa
vastaavat tiedot sekä suositus Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskuksen kurssista.
Omaisten osallistuminen kurssille tulee olla perusteltuna kuntoutussuunnitelmassa tai Blausunnossa. Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna Kelan paikallistoimistoon kurssin
tiedoissa mainittuun päivämäärään mennessä.
Kuntoutujan vanhemmilla on mahdollisuus saada ansionmenetyksen korvaukseksi Kelan
kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta. Lapsen kuntoutukseen osallistuvalta vanhemmalta ei
peritä omavastuupäivää. Kuntoutusrahaa haetaan Kelan lomakkeella KU 112.
Hakemuksen liitteeksi omaiset tarvitsevat kurssin järjestäjän antaman osallistumistodistuksen. Matkakustannuksista Kela korvaa omavastuuosuuden ylimenevän osan.
Kuntoutuksen yhteyshenkilö: Markku Mustonen, p. 040-750 2117,
sähköposti: [email protected]

Similar documents