Cenik storitev - INBA nepremičnine

Comments

Transcription

Cenik storitev - INBA nepremičnine
Cenik storitev
Posredovanje pri prodaji in nakupu nepremičnine
Pogodbena vrednost nad 10.000,00 EUR
4% + DDV
Pogodbena vrednost do 10.000,00 EUR
1000 EUR + DDV
Ekskluzivno posredovanje
po dogovoru
Posredovanje pri najemu in oddaji nepremičnine
Naročitelj
1 mes. najemnina +DDV
Zastopanje na dražbah nepremičnin
Pogodbena vrednost
4% + DDV
Sestava pogodb, ureditev ZK stanja
Manj zahtevna pogodba- samo bist.sestavine po OZ
250,00 EUR +DDV
Zahtevna pogodba
500,00 EUR+DDV
Predpogodba, dogovor o ari, razveza pogodbe, dodatek k pogodbi
250,00 EUR +DDV
Akt o oblikovanju etaže lastnine do 5 delov stavbe
600,00 EUR+DDV
Vsak nadaljnji del stavbe ali posamezni del ali posebni del
20,00 EUR+DDV
Sestava vlog za postopke (DURS)
15,00 EUR/ stran
Sestava/ izpolnitev drugih vlog
25,00 EUR/stran
Ogledi, svetovanje, pridobivanje dokumentacije
Ogled nepremičnine
60,00 EUR + DDV
(pri oddaljenosti nad 20 km se zaračuna še kilometrina)
Kilometrina
0,37 EUR/km+DDV
Poslovno in nepremičninsko svetovanje
100,00 EUR/ura
Oglaševanje nepremičnine (nepremičnine.net, spletna stran)
3,00 EUR/dan
Ostalo oglaševanje: po veljavnem ceniku oglasnega mesta v oglaševanem mediju na dan objave
oglasa.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča, načrt parcele, 1 kom.
20,00 EUR + DDV
Potrdilo ali odločba ali sklep o soglasju k pravnemu poslu
50,00 EUR + DDV
Lokacijska informacija, 1 kom.
50,00 EUR +DDV
Pridobivanje ali dostava drugih listin in potrdil- vsaka začeta ura
25,00 EUR+ DDV
ZK izpisek, 1 kom.
10,00 EUR+ DDV
Primopredaja nepremičnine
150,00 EUR+DDV
Ocena tržne vrednosti nepremičnine
500,00EUR +DDV
INBA d.o.o.
dir. Indira Bajt
5.1.2015
Osnova za določitev cene storitev posredovanja in zastopanja je med strankama pogodbena dogovorjena vrednost. K cenam storitev se
zaračuna 22 % DDV. V ceno storitev niso všteti davki, upravne, sodne takse, ter notarske storitve.
Pridržujemo se pravico do spremembe cenika brez predhodne najavi ali soglasja tretjega.
INBA d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana-Šentvid, matična: 3705889000, davčna: 52796990, TRR št. SI56 3000 0001 0263 509 Sberbank

Similar documents