Prenesi urnik (za tisk)

Comments

Transcription

Prenesi urnik (za tisk)
Urnik izobraževanja za lokalne turistične vodnike in informatorje Zgornje Savinjske doline
Datumi
Delavnica
28.11.2015 1. Solčava
vsebina
Uvod v izobraževanje, predstavitev namena in ciljev
Vloga lokalnega turističnega vodnika in osnove interpretacije
dediščine
Vloga občin in lokalnih turističnih organizacij
Osnove poslovanja v turizmu
Vodniki Informatorji
trajanje trajanje
2
2
1
1
2
1
1
2
Predstavitev zanimivosti in turistične ponudbe v občini Luče
2
2
2
2
2
2
Zgodovinski pregled Zgornje Savinjske doline
Umetnostnozgodovinska in etnološka dediščina ZSD
2
2
2
2
Predstavitev zanimivosti in turistične ponudbe v občini Ljubno
2
2
19.12.2015 4. Gornji Grad Kmetijstvo Zgornje Savinjske doline
Zgodbe v turizmu - nesnovna kulturna dediščina
Športna turistična ponudba Zgornje Savinjske doline
Predstavitev zanimivosti in turistične ponudbe v občini Gornji
Grad
1
1
1
1
1
1
2
2
Priprava na vodenje in tehnike vodenja
Reševanje izrednih situacij, Bonton in kodeks vodnikov
2
2
0
0
Predstavitev zanimivosti in turistične ponudbe v občini Rečica
2
2
16.1.2016 6. Nazarje
Gozdarstvo Zgornje Savinjske doline
Predstavitev seminarskih nalog
Predstavitev zanimivosti in turistične ponudbe v občini Nazarje
1
2
2
0
0
2
23.1.2016 7. Mozirje
Predstavitev seminarskih nalog
Turistična podoba Zgornje Savinjske doline, priprava itinerarja
Predstavitev zanimivosti in turistične ponudbe v občini Mozirje
pisni izpit
2
1
2
1
0
0
2
1
30.1.2016 8. ZSD
Praktično vodenje po Zgornji Savinjski dolini - celodnevno
40
30
Geologija Zgornje Savinjske doline
Predstavitev zanimivosti in turističnih programov Solčavskega
5.12.2015 2. Luče
12.12.2015 3. Ljubno
9.1.2016 5. Rečica
Mozirje, 23.11.2015
Geografske značilnosti Zgornje Savinjske doline
Naravna dediščina in turizem