1. letnik 2015/16

Comments

Transcription

1. letnik 2015/16
Urnik 2015/2016
Visokošolski študijski program Kemijska tehnologija 1. letnik – izredni študij
Nosilec
Drobnič
Vidic
Predmet
Matematika in statistika
01.10. – 5.12.2015
Splošna kemija
8.12.2015 – 30.1.2016
Predavanja
Seminar
S. vaje
Lab. vaje
Tedni
54
0
48
0
8
27
9
12
0
Perdih
Novosel
Praktikum iz splošne
kemije
8.12.2015 – 30.1.2016
Osnove industrijske
kemije
2.2. –20.2.2016
7
0
0
12
60
27
18
0
0
3
Jurko
Tehniška angleščina
23.2. – 19.3.2016
9
18
24
0
4
Mohorič
Fizika
22.3. – 9.4.2016
36
0
12
0
3
36
9
0
30
6
0
15
4
Perdih
Anorganska kemija
12.4. – 30.4.2015
I
3
Žnidaršič Plazl
Osnove biokemije z
biotehnologijo
3.5. – 28.5.2016
Ciglarić
Osnove programiranja
31.5–18.6.2016
27
0
0
30
3
Štefane
Organska kemija I
21.6– 9.7.2016
36
9
0
0
3
0
9
0
60
6
Perdih
Jamnik M.
Praktikum iz
anorganske kemije
16.8 – 24.9.2016
Športna vzgoja
izvedba z rednim študijem
Izvedbeni urnik za posamezne predmete bomo objavili sproti na internetni FKKT oglasni
deski.