Urnik 2014/2015 Visokošolski študijski program Kemijska

Comments

Transcription

Urnik 2014/2015 Visokošolski študijski program Kemijska
Urnik 2014/2015
Visokošolski študijski program Kemijska tehnologija 3. letnik – izredni študij
Predavanja Seminar S.Vaje Lab. vaje DO Izpit Tedni
Izredni študij
Gros
Gros
Prosen
Marinšek
Novosel
Žgajnar
Gotvajn
Cerkovnik
Kogej
Zupančič
Valant
Analizna kemija II
06.01. -07.02.2015
Analizna kemija III
10.02.- 07.03.2015
Kemija okolja
10.03.-04.04.2015
Osnove vede o materialih
07.04.-09.05. 2015
Kemijska in procesna varnost
12.05.-06.06.2015
Industrijski procesi in
trajnostni razvoj
09.06.-04.07.2015
Organska analitika in
spektroskopija
07.07.-01.08.2015
Fizikalna kemija II
25.08.-26.09.2015
Praktično usposabljanje
Diplomsko delo
18
0
0
45
1
5
27
9
0
15
1
4
21
12
0
20
1
4
27
9
0
15
1
4
27
9
0
15
1
4
27
6
0
20
1
4
27
0
0
30
1
4
9
3
0
55
1
5
0
0
150
225
Izvedbeni urnik za posamezne predmete bomo objavili sproti na internetni FKKT oglasni
deski in med obvestila v VIS-u.