Undervisningsbeskrivelse

Comments

Transcription

Undervisningsbeskrivelse
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Sommereksamen 2015
Institution
414 Københavns VUC
Uddannelse
Hfe
Fag og niveau
Psykologi C
Lærer(e)
Steffen P. Kjelds
Hold
H3pæx114
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 0
Introduktion – 6 lektioner: Hvorfor ryger Nille?
(http://www.liv.dk/undervisning/psykologi/case-hvorfor-ryger-nille/).
Øvelser, arbejdsspørgsmål.
Titel 1
Udviklingspsykologi
Titel 2
Kognitionspsykologi
Titel 3
Socialpsykologi
Titel 4
Ungdom og identitet
Titel 5
Stress, krise & coping
Titel 1
Udviklingspsykologi
Indhold
Kernestof:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime 2008, s. 73-101, 113-126
Særlige
fokuspunkter
Supplerende stof:
Artikler:
Case: Preben
Case: En kop kakao og en smule opmærksomhed.
Kauaii-undersøgelsen
Fremmedsituationstest:
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
Harlows abeforsøg: https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I
Dokumentar: Er du mors lille dreng?
 Kendskab til de forskellige teorier som gennem de sidste 100 år har
forsøgt at forklare menneskets (tidlige) udvikling, fx Mahler,
Erikson, Bowlby og Stern.
 Kendskab til forskellige teorier om omsorgssvigt, resiliens og
mønsterbrud
 Redegøre for samt kritisk forholde sig til centrale psykologiske
teorier og begreber
 Udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete
problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til
disse på et fagligt grundlag
 Introduktion til case-analyse og arbejde med caseanalyse-genren
Titel 2
Kognitionspsykologi
Indhold
Kernestof:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, Systime 2008: s. 155-197, 239-254.
Supplerende stof:
Cocktailparty-effekten, Ole Schultz Larsen, 2008
Artikel: Nysgerrige børn bliver mere intelligente, Thomas Nielsen,
Forskningsnyt, 2003
"Den upålidelige hukommelse", Forsknings-nyt fra psykologien, 2001, 10.
Mnemoteknikker
Awarenesstest:
http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
Whodunnit:
(https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA)
Særlige
fokuspunkter


Gennemgå de forskellige teorier og forhold, som har betydning for
vores evne og muligheder for at lære. Der bliver set på den kognitive
udvikling, intelligens og opmærksomhed, perception og hukommelse.
Debat og argumentation
Titel 3
Socialpsykologi
Indhold
Kernestof:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime 2008, s. 347-379
Artikler:
My Lai Massakren, ’Vietnam fra drage til tiger’, Peter Frederiksen, 1997.
Tortur i Irak, Politiken, 2005, 16. maj (oversat fra NYT, Kate Zernike)
Supplerende stof:
Zimbardos fængselsforsøg http://www.prisonexp.org/
Asch konformitetsforsøg:
http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
Filmclip: Die Welle
Øvelser: Beskyttelsesrummet + Forlist i Stillehavet, Mikkel Bernt Hansen:
’Øvelser til Psykologi, 1996.
Særlige
fokuspunkter




Kendskab til hvordan mennesker og grupper gensidigt påvirker
hinanden
Kendskab til de vigtigste socialpsykologiske begreber
Kendskab til de eksperimentelle socialpsykologiske forsøg
Kendskab til grundlæggende kommunikationsteorier
Titel 4
Ungdom og identitet
Indhold
Kernestof:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime 2008, s. 281-302
Supplerende stof:
’Taber i en vinderkultur’ (forkortet), Socialpædagogen, 2002
Artikel: Er livet er for kort til sabbatår? http://www.information.dk/529873
Case: Katja Grew
Prøveeksamen
Særlige
fokuspunkter


Kendskab til hvorfor identiteten i dag skal tilkæmpes, opbygges og
konstrueres. Giddens, Gergen, Bourdieu, Erikson, Riesmann.
Analysere cases.
Titel 5
Stress, krise og coping
Indhold
Kernestof:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime 2008, s. 399-425
Når mennesket belastes – stress og coping, M. Schilling: Menneskets
psykologi (2004), kap 13.
Supplerende stof:
Case: Men der var noget galt
Case: Da Per kørte galt
Foredrag om stress ved Bobby Zachariae
(http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/St
ress.htm)
Foredrag om stress ved Kelly McGonigal
http://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_fri
end
Særlige
fokuspunkter



Kendskab til psykologiske teorier om stress og krise
Kendskab til copingstrategier
Analysere cases.