Lucka 21

Comments

Transcription

Lucka 21
Försök med NO 1-3
Arbetsblad 21
Även om vi inte kan se luft, så är luften någonting.
När märker vi av att luften finns omkring oss?
Arbetsblad 21 ur Försök med NO 1-3
(47-08393-0) © Författarna och Liber AB
Kopiering tillåten
1
FÖRSÖK MED NO 1–3 • LÄRARSIDA
mall för vindsnurra
Till Fysik exp 2
Luft-pyssel
Kopiering tillåten Försök med NO 1–3 © Hans Persson och Liber AB
Klipp hit
M A l l A r o c H Ko P i e r i n g S U n d e r l Ag
Arbetsblad 21 ur Försök med NO 1-3
(47-08393-0) © Författarna och Liber AB
169
Kopiering tillåten
2

Similar documents