Prislista och finansiering utan tomt Källehöjden etapp 2

Comments

Transcription

Prislista och finansiering utan tomt Källehöjden etapp 2
 2015-­‐08-­‐10 KÄLLEHÖJDEN ETAPP 2
Prislista
Husnummer
Hustyp
Boyta
kvm
Pris kr
20
K1
128
4 490 000
21
K1
128
4 490 000
22
K1
128
4 490 000
23
K1
128
4 530 000
24
K1
128
4 530 000
24
K1
128
4 530 000
26
K1
128
4 530 000
27
K1
128
4 590 000
28
F1
127
4 740 000
29
F1
127
4 740 000
30
F1
127
4 740 000
31
F1
127
4 630 000
32
K1
128
4 540 000
33
K1
128
4 540 000
34
K1
128
4 540 000
35
K1
128
4 540 000
36
K1
128
4 540 000
37
K1
128
4 590 000
38
K1
128
4 590 000
39
F1
127
4 590 000
40
F1
127
4 690 000
41
F1
127
4 640 000
42
F1
127
4 540 000
43
F1
127
4 540 000
44
S1
138
4 540 000
45
F1
127
4 540 000
Status
Med reservation för ändringar.
Angiven yta är avrundad och uppmätt på ritning, mindre avvikelser kan därför förekomma.
2015-­‐08-­‐10 Finansiering
För att finansiera ditt köp av en ny bostad i Källehöjden kan du behöva ta lån i banken
Vi kommer att samarbeta med en specifik bank som vi kan förmedla kontakt till, men du väljer självfallet
fritt vilken bank du vill använda. Vi upprättar även ett samarbete med fastighetsmäklare för dig som har
en bostad att sälja. Se separata erbjudanden från dessa två samarbetspartners.
Finansieringsförslag
F1
Prisexempel hus
K1
4 540 000
4 490 000
681 000
673 500
3 859 000
3 816 500
Ränteutgifter (ränta 2,00%)
6 432
6 361
Driftkostnad ca
1800
1800
Kostnad, brutto
8 232
8 161
-1 927
-1 908
6 305
6 253
6 432
6 361
Kontantinsats 15 %
Lånebelopp
Boendekostnadskalkyl
Kostnad per månad
Skatteeffekt,
Kostnad, netto
Amortering
Total boendeutgift inkl. amortering
30%
12 737
12 614
Boendekostnaden är beräknad på gällande räntesats (3 mån, 2,00 %) vecka 33, år 2015. Kontakta din
bank för att göra en personlig kalkyl.
2 2015-­‐08-­‐10 Driftkalkyl
Drift
Preliminär kostnad/år
Kommentar
7000 kWh/år
6000
Hustyp F1 och K1
7600 kWh/år
6500
Hustyp S
Uppvärmning
OBS! Teoretiskt beräknad vid ca
20 grader
Hushållsel, ca 5000 kWh/år
7500
Vatten o avlopp, ca 140 m2/år
2200
Kostnaden påverkas av
hushållens storlek och vanor
Avgift samfällighet, preliminärt
3000 ca
Sophus, gemensamma
grönytor, lekplats, väg,
gatubelysning mm
Villaförsäkring*
3000
Kommunal fastighetsavgift
Ingen kommunal
fastighetsavgift år 1-15
TV, telefon och multimedia
Beställs separat och ingår inte i
kalkylen
SUMMA
21 100 (F1 och K1)
21 600 (S1)
ca 1800 kr/månad (inkl.
samfällighet)
Observera att driftskostnaderna är uppskattade och kan variera stort beroende på hushållens storlek
och vanor. *Hemförsäkring (lösöre) ingår inte i driftskostnaden.
3