Presentation VIP start Stora Vasstrået Ullna Strand

Comments

Transcription

Presentation VIP start Stora Vasstrået Ullna Strand
Stora Vasstrået
Ungefärlig energiförbrukning och driftskostnader exkl. försäkringar (2 vuxna och
två mindre barn)
Hus A – 123 kvm
Hus B - 141 kvm
Hus D – 125 kvm
Hus C – 159 kvm
Uppvärmning av huset samt
tappvarmvatten = 41
kWh/m2/år 5 040 kWh/år =
6 050 kr/år (1,2 kr/kWh)
Uppvärmning av huset samt
tappvarmvatten = 39
kWh/m2/år 5 500 kWh/år =
6 600 kr/år (1,2 kr/kWh)
Uppvärmning av huset samt
tappvarmvatten = 39
kWh/m2/år 6 200 kWh/år =
7 440 kr/år (1,2 kr/kWh)
Uppvärmning av huset samt
tappvarmvatten = 40
kWh/m2/år 5 000 kWh/år =
6 200 kr/år (1,2 kr/kWh)
Vatten och avlopp = 4 000
kr/år (fast del ca 1 300 kr + 10
m3/mån)
Vatten och avlopp = 4 000
kr/år (fast del ca 1 300 kr + 10
m3/mån)
Vatten och avlopp = 4 000
kr/år (fast del ca 1 300 kr +
10 m3/mån)
Vatten och avlopp = 4 000
kr/år (fast del ca 1 300 kr +
10 m3/mån)
Hushållsel = 6 000kWh/år =
7 200 kr/år (1,2 kr/kWh)
Hushållsel = 6 000kWh/år =
7 200 kr/år (1,2 kr/kWh)
Hushållsel = 6 000kWh/år =
7 200 kr/år (1,2 kr/kWh)
Hushållsel = 6 000kWh/år =
7 200 kr/år (1,2 kr/kWh)
Fast nätavgift och
överföringsavgift = 6 000 kr/år
Fast nätavgift och
överföringsavgift = 6 100 kr/år
Sophämtning = 2 000 kr/år
Sophämtning = 2 000 kr/år
Fast nätavgift och
överföringsavgift = 6 100
kr/år
Fast nätavgift och
överföringsavgift = 6 000
kr/år
Samfällighet = 5 500 kr/år
Samfällighet egen parkering
= 5 000 kr/år
Sophämtning = 2 000 kr/år
Sophämtning = 2 000 kr/år
Samfällighet = 5 000 kr/år
Samfällighet = 5 500 kr/år
(Samfällighet radcarport = 5 500
kr/år)
Totalt = 31 740 kr/ år
Totalt = 30 900 kr/ år
Totalt = 30 900 kr/ år
Ca 2 645 kr/mån
Ca 2 575 kr/mån
Totalt = 30 750 kr/ år
Ca 2 560 kr/mån
(Totalt radcarport = 31 400 kr/år)
Ca 2 575 kr/mån
(Ca 2610 kr/mån)
2015-05-24
NCC Boende AB
11