7,5 högskolepoäng

Comments

Transcription

7,5 högskolepoäng
Allmän farmakologi/Läkemedelshantering
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
Läkemedelsräkning
MFL01A/LÄKE
GSJUK14v
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
2015-04-02
Hjälpmedel:
miniräknare
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
G – alla rätt
1p
Allmänna anvisningar:
KOM IHÅG att skriva NAMN och KURS på inlämnade papper!
Lös endast de uppgifter ni har rest på!
Rättningstiden är som längst tre veckor
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Fredrik Ståhl
070 – 383 51 88
Ord/Dos/Styrka 1
Diklofenak tabletter 25 mg
Lasse Larsson ordineras 75 mg per dygn, fördelat på tre tillfällen.
a) Hur många tabletter ska han ta per gång?
b) Hur länge räcker en burk med 30 tabletter?
Ord/Dos/Styrka 2
Acton 60 E/ml
Fru Nilsson har ledbesvär och får en injektion på 25 E Acton varje dag. Hur många ml
injektionsvätska ska fru Nilsson ha varje gång?
Ord/Dos/Styrka 3
Av en injektionslösning vars styrka är 200 mg/ml ordineras en patient 4mg/kg kroppsvikt och
dygn, fördelat på två doser. Patienten väger 80 kg.
a) Hur stor blir dygnsdosen i ml?
b) Hur många ml lösning ska ges varje gång?
Spädning 1
En ampull med 10 ml injektionsvätska innehåller 60 mg verksam substans av ett läkemedel.
a) Vilken styrka i mg/ml har denna injektionsvätska?
b) Injektionsvätskan i ampullen späds med isoton koksaltlösning till en fem gånger
svagare lösning. Vilken styrka i mg/ml kommer denna utspädda lösning ha?
c) Hur många ml koksaltlösning ska du späda med?
Spädning 2
Morfin, 10 mg/ml
10 ml Morfin spädes med 90 ml koksaltlösning.
a) Vad blir styrkan på den utspädda lösningen?
b) Hur många ml av den utspädda lösningen ger du om en patient ordinerats 0,5 mg?
Spädning 3
En lösning som har koncentrationen 80 mg/ml ska spädas till 4 mg/ml. Om du utgår från 0,5
ml av den koncentrerade lösningen hur många ml ska du då tillsätta i din spädning?
Infusion 1
En patient får 1600 ml av en infusionslösning under 7 timmar. Beräkna dropphastigheten
(1ml = 20 droppar).
Infusion 2
En patient ordineras 1200 ml glukoslösning intravenöst. Infusionen påbörjas kl 09.00 och
dropphastigheten är 50 droppar per minut (1 ml = 20 droppar). När är infusionen klar?
2
Infusion 3
En patient planeras få 1500 ml av en infusionslösning inehållande 8500 kcal under 8 timmar.
Infusionen avbryts efter 4 timmar och 20 minuter. Hur många ml infusionlösning har
patienten fått?
Procent 1
En lösning är 0,2% med avseende på verksam substans. Man ber dig dra upp 6 mg. Hur
många ml motsvarar det?
Procent 2
Glukos finns som 30 %-ig injektionsvätska som kan användas för att höja blodsockerhalten
vid insulinkoma. Hur många gram glukos finns det i 3 ml lösning?
Procent 3
En lösning är 7,5 mg/ml. Vad är denna styrka uttryckt i procent?
Gas 1
En patient ska 2,5 liter andningsoxygen per minut. Hur länge räcker en 10 liters tub med
trycket 45 Bar?
Gas 2
En patient ska ha 3,5 liter andningsoxygen i sex timmar. Du har två stycken 10 liters tuber
med trycket 15 respektive 25 Bar. Detta lär inte räcka. Men du finner ytterligare åtta stycken
10-liters tuber samtliga med trycket 30 bar. Hur många av dessa måste du plocka till dig?
Gas 3
Du är på väg i ambulans med en timmes transport till lasarettet. Din patient ska ha 3 liter
andningsoxygen per minut. Du har två 5-liters tuber andningsoxygen. Den ena visar trycket
20 Bar - det räcker inte. Vad måste trycket minst vara på den andra tuben?
Sortomvandling
Omvandla till inom parantes angivna enhet:
a) 0,5 g (mg)
d) 800 µg (mg)
g) 0,05 mg (µg)
b) 0,007 mg (µg)
e) 90 ml (liter)
h) 0,9 liter (ml)
c) 150 mg (g)
f) 0,03 liter (ml)
i) 0,82 mg (µg)
3