Kunskapsdag Somalier

Comments

Transcription

Kunskapsdag Somalier
Kunskapsdag
Somalier
Heldagskonferens som ökar dina kunskaper om somalier
och hur du förbättrar deras situation i sverige
17 november, 2015
Stockholm City Conference Centre, Stockholm
Talare:
Jawaahir Daahir:
Somali Development Services
CEO
Leicester, England
Stig Henriksson:
Fagersta kommun
Riksdagsledamot & tidigare kommunalråd
Fagersta kommun
Dr. Amina Jama Mahmud:
Jawaahir Daahir:
Somali Development Services
CEO
Stig Henriksson:
Fagersta kommun
Riksdagsledamot & tidigare
kommunalråd Fagersta kommun
4 anledningar till att delta:
• Så ökar du dina kunskaper och din förståelse för somalier för skapa ett bättre bemötande
• Så genomför du nya initiativ som ger tydliga resultat och ökar sysselsättningen bland somalier
• Så engagerar du föräldrar och barn för att förbättra barnens skolgång
• Så upptäcker du nya metoder som minskar
kvinnors utanförskap på arbetsmarknaden
Somali Information & Business Centre
Projektledare
Dr.Kirstin Lewis:
University of London
Head of MA School-Based Explorations
Harbi Amir:
Försäkringskassan
Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt
samhälle och kultur
Li Jansson:
Almega
Arbetsmarknadsekonom
Benny Carlson:
Lunds universitet
Professor
Kowsar Aden:
Nabad Consulting
Social entreprenör
Arrangör:
www.integrationsforum.se
Kunskapsdag
Somalier
Under de senaste 20 åren har personer från Afrikas horn sökt asyl i Sverige och idag utgör somalier en av de större asylsökande
grupperna. Somalier är en av de grupper där integrationen har fungerat sämst. Enligt senaste statistiken så har 30 % utav
nyanlända somalier egen sysselsättning inom 10 år vilket är rekordlågt.
Den närmaste tiden kommer ett stort antal av somalierna att få permanenta uppehållstillstånd, samt många av deras anhöriga.
Bland de nyanlända ensamkommande barnen är för närvarande barn och ungdomar från Somalia en stor grupp.
Migrationsverkets prognos för i år och nästa år visar på att den den somaliska asylmigrationen kommer att fortsätta vara hög.
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
Vad bör du lära dig och känna till om somalier
Familj, äktenskap och könsroller inom somalisk kultur
Så kan du förbättra somaliska elevers skolsituation
Somaliska framgångsföretagare i Minnesota och hur deras erfarenheter kan avvändas i en svensk kontext
Så lyckas vi med integrationen med nya initiativ som ger resultat
Så lyckades Fagersta att få 55 % av nyanlända somalier i egen försörjning efter två år - framgångsfaktorer
How Leicester became a model for successful integration and Somali community development
Ta chansen och passa på att öka dina kunskaper och förståelse om somalier, skapa värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter
med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag på [email protected] för att säkerställa din plats på en lärorik
kunskapsdag om somalier.
Väl mött den 17 november!
Mohamed Elmi
Projektledare - Kunskapsdag Somalier
e-post: [email protected]
telnr: 070-7240570
hemsida: www.integrationsforum.se
MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till tjänstepersoner som i sin yrkesroll möter somalier och har behov av ökade
kunskaper och förståelse om somalier inom:
- Integrationsenheten
- Flyktingmottagningen
- Kommunledningskontoret
- Socialtjänsten
- Arbetsmarknadsenheten
- Utbildningsenheten
- Kultur och fritid
- Myndigheter
- Ideella organisationer
Varför ska du gå på konferensen Kunskapsdag Somalier?
- Lär dig av framgångsrika verksamheter som lyckats
- Öka dina kunskaper och förståelse för somaliers situation i Sverige
- Bli säkrare i ditt bemötande av somalier
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet
www.integrationsforum.se
17 NOVEMBER 2015
Kunskapsdag
Somalier
08.30 Registrering och morgonkaffe
09.35 Ordförande öppnar konferensen
EXPERTANFÖRANDE:
13.50 Så lyckas vi med integrationen med nya initiativ
Kowsar Aden, Social entreprenör, Nabad Consulting
som ger resultat
EXPERTANFÖRANDE:
09.40 Vad bör du lära dig och känna till om somalier
• Vilka sociala strukturer kännetecknar somalier och hur är
klansamhället uppbyggt?
• På vilket sätt skiljer sig de somalier som migrerat till Sverige på
90-talet och de somalier som har migrerat de senaste åren?
• Vilken utbildningsnivå och vilka yrkeskunskaper besitter somalier?
• Hur har somalierna etablerats på arbetsmarknaden?
Harbi Amir, Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt samhälle och
kultur, Försäkringskassan
Harbi Amir som tidigare arbetat på Migrationsverket och Göteborgs
universitet kommer att utifrån hans erfarenheter ge dig, som möter
somalier i din yrkesroll, verktygen och förståelsen för att arbeta
annorlunda för att möta den somaliska målgruppens behov och
därigenom öka målgruppens delaktighet i samhället och yrkeslivet.
EXPERTANFÖRANDE:
10.20 Den somaliska familjen i omorientering
• Hur fungerar processen för familjebildningar och separationer etc.
• Somaliska kvinnans roll i familjen då och nu
• Skapa gynnsamma förutsättningar som ökar kvinnors etablering i det
svenska samhället
En studie av Li Jansson mfl visar att ett bra lokalt företagsklimat
leder till högre sysselsättning bland utomeuropeiskt födda.
Med en vuxenutbildning och kompetensutveckling som möter
arbetsmarknadens behov så ökar möjligheterna för en snabbare
integration. Li Jansson ger goda exempel från kommuner och andra
länder på konkreta reformer som ger resultat.
Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom, Almega
14.30 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
15.00 Så lyckades Fagersta att få 55 % av nyanlända
somalier i egen försörjning efter två år - framgångsfaktorer
Fagersta kommun hade en organisation som var byggd för
ett normalt mottagande på 25-30 personer. På kort tid hade
kommunen en inflyttning på över hundra somalier under 2010 och
2011. Med extra ordinära åtgärder med fokus på svenskundervisning
och praktikplatser samt ett med starkt engagemang utav
kommunens dåvarande kommunalråd, så lyckades 55 % av de
nyanlända somalierna ha en egen försörjning efter redan två år.
Stig Henriksson delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
av detta lyckade integrationsprojekt i Fagersta som beskrivs som
Sverigemästare på integration av somalier.
Dr. Amina Jama Mahmud, Projektledare, Somali Information &
Business Centre
Stig Henriksson, Riksdagsledamot & tidigare kommunalråd
Fagersta kommun
11.00 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL: PÅ ENGELSKA
15.40 How Leicester became a model for successful
EXPERTANFÖRANDE: PÅ ENGELSKA
11.30 Raising achievement of Somali pupils
• Recognising and tackling the barriers to Somali achievement in
schools
• Strategies that contribute to the success of Somali pupils in London
schools including leadership and management in schools; an inclusive
curriculum; innovative pedagogy; diversity of staff and support for
English language learning
• Building partnerships with parents and the local community that
support Somali pupils achieve higher standards in schools
Dr. Kirstin Lewis, Head of MA School-Based Explorations,
University of London
12.10 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL:
13.10 Somaliska framgångsföretagare i Minnesota och hur
deras erfarenheter kan användas i en svensk kontext
Benny Carlson kommer att ge unika insikter från intervjuer med
framgångsrika somaliska företagare i Minnesota hösten 2015. Vilka
faktorer ligger bakom deras framgångar?
Kan deras företagande verka överbryggande mellan den somaliska
diasporan i Minneapolis, somaliernas ”huvudstad” i Nordamerika, och
den amerikanska mainstream-ekonomin och -kulturen? Kan deras
erfarenheter ge lärdomar som är användbara i en svensk kontext?
Benny Carlson, Professor, Lunds universitet
integration and Somali community development
• Promoting measures and initiatives to co-operate with local
authorities and communities to support Somali integration
• How to develop a community that serves the individual needs
• How the Somali community has been proactive in pushing the
local authorities to address the educational challenges
Jawaahir Daahir, CEO, Somali Development Center
Alongside directing and managing Somali Development Services,
Jawaahir has an extensive experience of researching the needs of
the Somali community. She works proactively to assist the Somali
community and other disadvantaged local people in partnership
with other organisations. She has twenty years of proven
management, directorship and developmental skills within the
community sector.
Jawaahir Daahir is acknowledged locally, regionally and nationally
for her work in supporting local disadvantaged communities. Lately
she has been honoured with British Empire Medal by Her Majesty,
The Queen for her work in Leicester.
16.30 Ordföranden avslutar konferensen
Anmäl dig redan idag. Fåtal platser kvar.
Integrationsforum - Sveriges nya mötesplats för dig som arbetar med integration och flyktingmottagning
Kunskapsdag
Somalier
Anmäl dig till Kunskapsdag Somalier:
Kunskapsdag Somalier: www.integrationsforum.se/anmalan
Konferenslokal:
Stockholm City Conference Centre
Drottninggatan 71B
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00
[email protected]
Tel: 070-7240570
Priser
17 november 2015
Pris
Kunskapsdag Somalier 17 november
4990 kr
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning
Kunskapsdag Somalier arrangeras utav Integrationsforum.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.
www.integrationsforum.se

Similar documents