Länk till bladet - Integrationsforum

Comments

Transcription

Länk till bladet - Integrationsforum
Nr. 3 November 2015
Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Antidiskrimineringsbyrån arbetar förebyggande mot diskriminering genom
utbildning och genom att stötta människor som upplever sig diskriminerade - till
exempel genom hjälp med anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen.

Känner du dig diskriminerad? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sista sidan.
1 oktober fick byrån besök av
Maria Sundbom Ressaissi och
Omar Nur från Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF,
som är vår huvudsakliga
bidragsgivare.
8 oktober besökte byrån
biblioteket i Vänersborg.
5 november biblioteket i
Uddevalla.
19 november besökte vi
Magnus Åbergsgymnasiet för
att prata om diskriminering.
Fr.v. viceordförande Robert Kozelka, Omar Nur och Maria
Sundbom Ressaissi från MUCF, och Integrationsforums
ordförande Jorge Pereira.
På gång
2 december kommer vi återigen besöka biblioteket i Vänersborg. Vi finns på
plats kl. 14 – 16.
3 december besöker vi biblioteket i Mellerud kl. 13 – 15.
Under våren kommer vi att besöka flera kommuner. Ta chansen att ställa dina
frågor om diskriminering, och träffa vår handläggare Cathrin.
Integrationsforum
Den 22 oktober hände det som inte fick
hända. Vi sörjer med offren och deras
anhöriga efter det fruktansvärda dådet
på Kronan.
Den 8 november samlades vi till ett fackeltåg för att stå upp mot rasismen och
minnas Kristallnatten den 9 november 1938 när judiska hem, butiker och
gudstjänstplatser förstördes runtom i Tyskland och Österrike.
Antidiskrimineringsbyrån ställde in sitt jubileumsfirande 14 november,
med anledning av det som hänt. Styrelsen fattade beslut om detta eftersom vi
behöver återgå till vardagen och låta allt landa. Vår förhoppning är att kunna
ordna en temadag om rasism nästa år istället.
Flyktingguide THN
23 september deltog rekordmånga på matchningskvällen för guider och
nyanlända på Kronan. Sammanlagt träffades mer än 200 personer.
12 november ordnades återigen en lyckad matchningskväll på Kronan.
3 december är det dags igen.
Ta chansen att agera medmänniska och anmäl dig som flyktingguide.
Kontakta vår projektanställde Sarkis Banous på tel. 070 538 37 37
eller via e-post [email protected] Välkomna!
Statistik över inkomna diskrimineringsärenden
Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan 2009 – 2014
Diskrimineringsfall 2009 – 2014
Alla diskrimineringsgrunder
Antal personer totalt
85
78
65
2009
54
53
51
2010
2011
2012
2013
2014
Diskrimineringsfall 2009 – 2014
Olika diskrimineringsgrunder
Etnicitet
Religion/annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Kön
Sexuell läggning
Ålder
Könsöverskridande identitet/-uttryck
80
73
66
70
60
50
51
50
47
47
40
30
20
10
0
8
43
000
2009
0000 0 0
2010
6
0 0000
2011
12
4
0 0000
2012
0 0000
2013
10
1 1000
2014
Diskrimineringsfall 2009 - 2014
Olika orter
47
40
35
35
34
30
23
17
16
12
6
23
4
21
10
54
0 0 00
2009
3
4
10 0 0 1 0 00
0 0 0 00
2010
6
0 00011 0
2011
8
0 00010
2012
6
8
0 00010
2013
2014
Trollhättans stad
Göteborg
Vänersborg
Dalsland
Borås
Halmstad
Dals Ed
Tanumshede
Uddevalla
Mellerud
Diskrimineringsfall 2009 - 2014
Samhällsområden
45
30
29
25
15
15
1514
18
10
3 2
1
2009
3
14
2010
16
8
8 6 6
1 0
17
10 12 10
6 6
0
2011
0
2012
8
0
2013
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Arbetslivet
Socialförsäkringssystemet
Hälso-och sjukvård
Bostadsmarknaden
Skola
12
12
0
2014
9
Det vi kan utläsa från statistiken är att diskrimineringsärendena har ökat
sedan 2012, och bara under första halvan av 2015 fick Antidiskrimineringsbyrån
ta emot 39 diskrimineringsärenden. Precis som tidigare år har majoriteten av
diskrimineringsärendena samband med etnisk tillhörighet, och flera ärenden
från tidigare år har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.
Majoriteten av ärendena rör arbetslivet eller arbetsmarknadspolitisk
verksamhet, vilket innebär att ett särskilt ansvar ligger hos arbetsgivare.
Arbetsgivaren är skyldig att bland annat arbeta förebyggande med så kallade
aktiva åtgärder för att främja alla arbetstagares lika rättigheter och möjligheter
och därmed förhindra diskriminering och trakasserier.
Hur ser det ut på din arbetsplats?
Nytt projekt 2016
Integrationsforums Språkcafé
I.forums språkcafé är en träffpunkt där människor träffas i en avspänd
miljö och under trevliga former ges möjlighet att träna och utveckla sin
svenska. Språket är nyckel till integration i svenska samhället.
I.forums språkcafé är en internationell träffpunkt där tillsammans tränar vi
att prata svenska och träffar kompisar från Sverige.
• Vi träffas två gånger i veckan
• Vi är 7- 10 medborgare
• Vi skapa kontakt med svenska samhället.
”I.forums språkcafé” söker volontär
För att vara volontär krävs det inte mer än att du har ett intresse av att
träffa och stödja människor.
Är du intresserad kontakta oss:
.
Integrationsforum mot rasism i Trollhättan
Jorge Pereira, Robert Kozelka, Kokab Faris
Cathrin Boström, Administrativ samordnare
www.integrationsforumtrollhattan.se
E-post: [email protected]
Tel: 0520-834 53
Integrationsforum mot rasism
Vill du att din förening ska finnas
med i bladet?
Har du ett projekt som berör
integration, antirasism eller
antidiskriminering?
Föreningsgatan 16
461 30 Trollhättan
Tel. 0520 83453
Vi samverkar gärna med andra
som jobbar för ett öppnare samhälle,
mot rasism och diskriminering.
Kontakta oss!
E-post: [email protected]
www.integrationsforumtrollhattan.se
Facebook: Integrationsforum Adb
Trollhättan
Ansvarig utgivare: Jorge Pereira & Robert Kozelka