Bidrag för antidiskrimineringsverksamhet 2015

Comments

Transcription

Bidrag för antidiskrimineringsverksamhet 2015
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Bidrag för antidiskrimineringsverksamhet 2015
Verksamhet
Organisation
Ort
Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg
Antidiskrimineringsbyrån Sydost
Antidiskrimineringsverksamheten
Byrån mot diskriminering i Östergötland
Diskrimineringsbyrån i Västernorrland & Jämtland
Diskrimineringsbyrån Humanitas
Byrån För Lika Rättigheter
Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering
Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan
Rättighetscentrum Dalarna
Rättighetscentrum Västerbotten
Rättighetscentrum Norrbotten
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU)
Örebro Rättighetscenter
Malmö mot Diskriminering
Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti
Antidiskrimineringsbyrån Sydost
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Byrån mot diskriminering i Östergötland
Centrum mot rasism
Diskrimineringsbyrån Humanitas
Forum för lika rättigheter - Care
Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering
Integrationsforum mot rasism
Sensus Mellansverige
Sensus studieförbund
Sensus studieförbund
SIOS
Uppsala Föreningsråd
Örebro Rättighetscenter
Malmö mot Diskriminering
Helsingborg
Kalmar
Karlstad
Norrköping
Sundsvall, Östersund
Eskilstuna
Stockholm
Göteborg
Trollhättan
Falun, Borlänge
Umeå
Luleå
Stockholm
Uppsala
Örebro
Malmö
Totalt belopp
Belopp (kr)
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
718 750
11 500 000

Similar documents