Ledamöter i Övervakningskommittén för

Comments

Transcription

Ledamöter i Övervakningskommittén för
Ledamöter i Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014-2020
Organisationer
Länsstyrelserna (2 platser)
Regionalt utvecklingsansvariga
Jordbruksverket
Sametinget
Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Tillväxtverket
Svenska ESF-rådet
Riksantikvarieämbetet
Post- och telestyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Ledamöter
Kjell Unevik
Susanna Löfgren
Victoria Sjöholm-Jansson
Torben Ericson
Anders Byström
Berit Mattsson
Niclas Purfürst
Maria Durling
Ingela Nilsson
Jan Rannerud
Cecilia Waldenström
Kjell Hansen
Anders Frisk
Anna Wallstedt
Göran Blom
Maggie Javelius
Björn Sjöberg
Marie Berghult
Bosse Olsson
Karin Rydén
Annette Saväng
Magnus Stridh
Qaisar Mahmood
Ylva Blank
Ann-Sofie Eriksson Fahlgren
Maria Wahlberg Sörman
Katarina Svärdh
Vakant
Mailadresser
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sveriges Hembygdsförbund
Naturskyddsföreningen
Företagarna
Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna
Hushållningssällskapens förbund
Kommunal
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Ekologiska lantbrukarna
Coompanion
Hela Sverige ska leva
Skärgårdarnas riksförbund
Landsbygdsnätverket
Lokalt Ledd Utveckling
Winnet
Birger Svanström
Gabriella Lönngren
Emelie Hansson
Gun Rudquist
Rebecca Källström
Vakant
Lars-Erik Lundkvist
Sofia Björnsson
Sofia Lindblad
Vakant
Frida Carlsson
Jesper Broberg
Anja Westberg
Per Holmström
Lars-Olov Söderberg
Lena-Liisa Tengblad
Carl-Erik Ehrenkrona
Maria Dirke
Anders Johansson
Ewa Engdahl
Staffan Nilsson
Åse Classon
Bengt Almkvist
Vakant
Maria Gustafsson
Nils Lagerroth
Charlotte Liliemark
Staffan Markström
Bodil Nilsson
Richard Granberg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Similar documents