Valberedningen Informerar

Comments

Transcription

Valberedningen Informerar
 Valberedningen Informerar Härmed anslås valberedningens nomineringar inför vårens nationsmöte den 8 april 2015. Valberedningen vill tacka alla de kandidater som varit på intervju och alla er som visat ert engagemang för nationen genom att nominera och kandidera! Val förrättas under nationsmötet onsdagen den 8 april 18:00(..) i gillestugan. Eventuella motförslag skall vara Quratorn tillhanda senast den 4 april, fyra dagar innan nationsmötet. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Proqurator 1 år (Marcus Lundström) – Jimmy Dahlqvist Notarie 1 år (Jessica Malmehed) – Vakant Husförman 1 år (David Jeppsson) -­‐ Vakant Vice Husförman 1 år (Karl Nordström) -­‐ Vakant Arkivarie 1 år (Gustaf Lyytinen) – Gustaf Lyytinen Bakboss 1 år (Lovisa Arkenlund) – Silja Wendt Barmästare Sunset 1 år (David Szakal) – Carl-­‐Johan Nilsson Barmästare Sunset 1 år (Evelina Persson) – Eliass Fadlou C-­‐kortsförman 1 år (Vakant) – Amanda Casselstål Downtown Barmästare 1 år (Ingrid Sandlund) – Vakant Downtown Sexmästare 1 år (Carl Levin) – Vakant Festmästare 1 år (Björn Söderström) – Ingrid Sandlund Fotoförman 1 år (Elin Beckman) – Vakant Hasses Lördagsbrunch 1 år (Caroline Sundh) – Josefine Persson Husstyrelseledamot (husbo) 1 år (Sanna Stomberg) – Jonas Sennerstig Husstyrelselesuppleant (icke husbo) 1 år (Adam Risberg) – Adam Risberg Idrottsförman 1 år (Vakant) – Cecilia Fall IT-­‐förman 1 år (Joakim Alexis) – Rasmus Godvik Källarmästare Kök 1 år (Fredrik Ekbom) – David Gert Lunchboss 1 år (Carl Lundberg) – Michaela Brynhildsen Lunchboss 1 år (Eda Dagasan) – Emma Kling Lunchboss 1 år (Max Lindblom) – Selma Engvall Lunchboss 1 år (Elin Nilsson) – Vakant Lunchboss 1 år (Vakant) – Vakant Maggansboss 1 år (Olivia Zuhr) – Vakant Matlagsboss Torsdag 1 år (Jimmy Dahlqvist) – Eda Dagasan NATU-­‐förman 1 år (Emilia Persson) – Linda Olofsson Novischförman 1 år (Esther Nobs-­‐Lindau) – Caroline Björklund PR-­‐Marknadsföring 1 år (Fredrik Edström) – Erik Steen PR-­‐Spons 1 år (Erik Steen) – Vakant Pubmästare Bar 1 år (Agata Janiszewska) – David Szakal Pubmästare Kök 1 år (David Rönnbäck) – Vakant Redaktör Text 1 år (Emilia Persson) – Julia Juntorp Revisor 1 år (Felix Miranda Thyrén) – Emma Olsson Revisorsuppleant 1 år (Catharina Torp) – Sanna Stomberg Senior 1 år (Carl Esping) – Carl Esping Senior 1 år (Christopher Ogesjö) – Karin Ehrlinder Sexmästare Sunset 1 år (Amanda Larsson) – Axel Fredstorp Sexmästare Sunset 1 år (Lovisa Moberg) – Lovisa Arkenlund Tages Söndagsbrunch 1 år (Amanda Casselstål) – Vakant Teknikförman 1 år (Axel Fredstorp) – Evelina Persson Tvätt-­‐ och vikförman 1 år (Louise Skantz) – Amanda Larsson Tvätt-­‐ och vikförman 1 år (Ylva Tronde) – Vakant -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande Gustaf Månsson på valberedning [snabel-­‐a] ostgota.nu eller 0722-­‐337919, alternativt Quratorn! Vi ses på nationsmötet den 8 april! Valberedningen genom ordförande Gustaf Månsson