Doktorandråd 2015-2016 - Samhällsvetenskapliga fakulteten

Comments

Transcription

Doktorandråd 2015-2016 - Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd - 2015/16
Presidium
Ordförande: Hanna Leonardsson [email protected] Institutionen
för Globala studier
Vice ordförande: Pavel Rodin [email protected]
Sekreterare:
Kassör: Joseph Anderson [email protected] Institutionen för Globala studier
Valberedning
Vakant
Vakant
Institutionsrepresentanter
Förvaltningshögskolan (FHS): Sara Hallberg [email protected]
Institutionen för globala studier (IGS): Carin Berg [email protected]
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG): Pavel Rodin
[email protected]
Institutionen för socialt arbete: väljs till hösten
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap: Johan Alfomsson?
Psykologiska institutionen: Gró Einarsdóttir [email protected]
Statsvetenskapliga institutionen: Erik Vestin [email protected]
Doktorandrådets representanter i fakultetsorgan
Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen (SFS)
Ordinarie: Gró Einarsdóttir [email protected]
Ersättare: Anna Ryan Bengtsson [email protected] Institutionen för
socialt arbete
Beredningen för forskning och utbildning på forskarnivå (BFF)
Ordinarie: Carin Berg [email protected] Institutionen för globala studier
(IGS)
Ordinarie: Anton Törnberg [email protected] Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Prefektrådet (PR)
Ordinarie: Hanna Leonardsson [email protected] Institutionen för
Globala studier
Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK)
Ordinarie: Vakant
Ersättare: Vakant
Lokala arbetsmiljökommittén (LAMK)
Ordinarie: Johan Alfonsson [email protected] Institutionen för Sociologi och
arbetsvetenskap
Lärarförslagsnämnden (LFN)
Ordinarie: Anna Ryan Bengtsson [email protected] Institutionen för
socialt arbete

Similar documents