Uppdaterad utlysning storval HT14

Comments

Transcription

Uppdaterad utlysning storval HT14
 Valberedningen Informerar Härmed utlyses nedanstående förmannaposter till hösten storval! Just du kan bli förman på Östgöta Nation, förutsatt att du är medlem i nationen och aktivt studerande vid Lunds Universitet. Valberedningen ser positivt på att du själv kandiderar till den aktuella posten. Sista dag att nominera eller kandidera är 26 september! Lämna in din kandidatur/nominering via hemsidan (http://ostgota.nu/nationen/nominera-­‐forman/) eller till valberedningens ordförande via mail; valberedningen [snabel-­‐a] ostgota.nu. Glöm inte att uppge namn och telefonnummer till den nominerade samt gärna en motivering. Valberedningens nomineringar kommer att anslås den 26 oktober och val förrättas under nationsmötet onsdagen den 5 november 18:00(..) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Qurator (Jonas Sennerstig) – 1 år Proqurator Ekonomi (Karin Ehrlinder) – 1 år Bakboss (David Gert) – 1 år Bakboss (Linda Olofsson) – 1 år Balgeneral (Linn Broman) – 1 år Barmästare Sunset (Jacqueline von Post) – 1 år Downtown Barmästare (Caroline Björklund) – 1 år Downtown Sexmästare (Julia Juntorp) – 1 år Festmästare (Hugo Larsson) – 1 år Festmästare (Mattias Schölin) – 1 termin Festmästare Bar (Mikael Wensäter) – 1 år Hasses Lördagsbrunch (Caroline Sundh) – 1 år Hasses Lördagsbrunch (David Gert) – 1 termin Hasses Lördagsbrunch (Julia Juntorp) – 1 år Husstyrelseledamot (icke husbo) (Kerstin Backteman) – 1 år Husstyrelsesuppleant (husbo) (Felix Miranda Thyrén) – 1 år Husstyrelsesuppleant (icke husbo) (Vakant) – 1 termin Idrottsförman (Hanna Bengtsson) – 1 år Källarmästare Servering (Julia Carldén) – 1 år Körförman (Karolina Lindén) – 1 år Lunchboss (Caroline Björklund) – 1år Lunchboss (Elin Nilsson) – 1 år Lunchboss (Johanna Rickle) – 1 år Lunchboss (Klara Grönvall) – 1 år Lunchboss (Vakant) – 1 termin Maggansboss (Josefine Persson) – 1 år Maggansboss (Fredrik Edström) – 1 år Matlagsboss Torsdag (Vakant) – 1 år Novischförman (Fabian Rosengren) – 1 år Novischförman (Gustav Andersson) – 1 termin PR Layout (Harald Sundberg) – 1 år PR Spons (Torbjörn Andersson) – 1 termin Pubmästare Bar (Ambjörn Ingvaldsson) – 1 år Pubmästare Kök (David Rönnbäck) – 1 år Pubmästare Kök (Vakant) – 1 termin Redaktör Layout (Gustaf Månsson) – 1 år Revisor (Carin Wikstrand) – 1 år Revisorssuppleant (Oscar Frankel) – 1 år Senior (Erik Kapellner) – 1 år Senior (Maja Reiz) – 1 år Sexmästare Sunset (Andreas Sjöblom) – 1 år Tages Söndagsbrunch (Clara Strand) – 1 år Tages Söndagsbrunch (Vakant) – 1 år Teknikförman (Carl-­‐Johan Nilsson) – 1 år Tvätt-­‐ och vikförman (Esther Nobs-­‐Lindau) – 1 år Tvätt-­‐ och vikförman (Ylva Tronde) – 1 år ÖGGT-­‐boss (Nora Borres) – 1 år Övermarskalk (Gustaf Lyytinen) – 1 år -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, Gabriella Nadjafi på valberedning [snabel-­‐a] ostgota.nu eller 0733875933 eller Quratorn! Valberedningen ser fram emot din nominering/kandidatur! 

Similar documents