Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Comments

Transcription

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Beredningen för primärvård,
psykiatri och tandvård
INFORMATIONSÄRENDE
Håkan Hellbjer
Odontologisk sakkunnig
044 – 309 35 29
[email protected]
Datum
Dnr
2015-08-10
1 (1)
Uppsägning av avtal inom vårdval allmän Barn- och
ungdomstandvård
Enheten för tandvårdsstyrning i Region Skåne har mottagit ansökan om
uppsägning av avtal gällande ”Förutsättningar för godkännande/
ackreditering för vårdgivare och avtal för tandvårdsenhet i vårdval för
allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år i Region Skåne gällande år
2015” i enlighet med bilaga 1.
Uppsägningen gäller:
1. Avtal för tandvårdsenhet inom Praktikertjänst AB rörande:
 Tandläkare Ulf Billgren
 Tandläkare Maath Al-Ateia, Imadent Tandvård
 Tandläkare Hannah Fransson
 Tandläkare Carina Qvarnström-Ahlklo
 Tandläkare Jon Ivarsson
2. Ackreditering för vårdgivare Anasvea Jervrud
3. Ackreditering för vårdgivare Ma-Lu Medical AB
Enheten för tandvårdsstyrning i Region Skåne har sagt upp avtal gällande
”Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal för
tandvårdsenhet i vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år i
Region Skåne gällande år 2015” i enlighet med bilaga 1.
Uppsägningen gäller:
4. Ackreditering för vårdgivare Rickard Nydahl AB
Kristianstad 2015-08-10
I tjänsten
Håkan Hellbjer
Odontologisk sakkunnig
Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255