Färjetrafik Oskarshamn- Byxelkrok även i sommar

Comments

Transcription

Färjetrafik Oskarshamn- Byxelkrok även i sommar
1 (1)
Färjetrafik Oskarshamn- Byxelkrok även
i sommar
Det blir trafik med Ölandsfärjan M/S Solsund även i sommar. Färjan
kommer att trafikera Oskarshamn – Byxelkrok mellan den 12 juni 16 augusti.
Borgholms kommun och Oskarshamns kommun har i dag träffat en överenskommelse med ägaren till Ölandsfärjan som innebär att färjetrafiken är säkrad
och kommunerna betalar ett marknadsstöd på totalt 300 000 kr. Oskarshamn
står för 175 000 kronor och Borgholms kommun för 125 000 kronor. Det
innebär 50 000 kronor mer jämfört med 2014.
Avtalet är ettårigt. Parterna är överens om att försöka trygga trafiken
långsiktigt i samverkan med bland annat regionförbundet och Kalmar Läns
Trafik AB samt Trafikverket.
”Kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun; Peter Wretlund (S)
och kommunstyrelsens ordförande i Borgholms kommun, Ilko Corkovic (S),
är mycket nöjda med att färjetrafiken är tryggad, och betonar samtidigt vikten
av att hitta en långsiktig lösning. Därför kommer en arbetsgrupp att tillsättas
för att jobba med frågan inför 2016.”
Upplysningar med anledning av pressmeddelandet: lämnas av marknadschef
Ted Lindquist,Oskarshamns kommun, 0491 – 76 42 86, eller näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson, Borgholms kommun, 0485-887 03.
2015-02-12
OSKARSHAMNS KOMMUN
Strategi- och näringslivsenheten
Ted Lindquist
Marknadschef
Foto:bifogas
Bildtext:
”Avtalsparterna fr v: Peter Wretlund, Oskarshamns kommun, Håkan
Ottosson och Ilko Corkovic, Borgholms kommun.”
Postadress
Besöksadress
Växel
Hemsida
Kommunens e-post adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
Varvsgatan 8
Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90
www.oskarshamn.se
[email protected]