Protokoll_styrelsemote_150408_Handel Oskarshamn

Comments

Transcription

Protokoll_styrelsemote_150408_Handel Oskarshamn
Handel Oskarshamn
Protokoll Styrelsemöte
2015-04-08
Protokoll Styrelsemöte 8 april 2015
Närvarande: P-O Ohlsson, Malin Södergren, Anna M Alander, Pernilla Rydersten, Henrik Nilsson, Magnus
Johansson. Sekreterare: Petra Gustafsson
Datum: 8/4, 2013
Tid: 08:00 – 09.30
Plats: Attraktiva Oskarshamn AB, Oskarshamn (Hantverksgatan 3)
Protokoll
 Mötets öppnande
o Ordförande P-O Ohlsson hälsar välkommen och öppnar mötet.
 Marknadföring, kommunikation och aktiviteter
o Uppkommet önskemål om öppethållande 27/12, en fråga som Petra skickar ut till
medlemmarna.
o 1-4 juli händer mycket i Oskarshamn. VM i Offshoreracing, Latitud 57, Internationell
matmarknad samt ett stadslopp som Länsförsäkringar genomför tillsammans med Friends.
o Hamnfestivalen 29/7-1/8. Vi förlägger evenemanget Big fan of summer på Hamnfestivalen
tillsammans med Opel.
o 30/5 After Market, sommarens fest för våra medlemmar sker på Badholmen, inbjudan
kommer.
o 1/10 Handlarkväll (tjejkväll)
o Kuponghäfte sker v. 37-38. Ska ligga i brevlådan 30/9.
o Black Friday 27/10.
o 29/11 Julskyltning. Öppet mellan 13.00-17.00
o Inspirationskväll, föreläsning om service och bemötande kommer att bokas efter sommaren,
återkommer med datum.
o 3/12 Julfest för våra medlemmar på Fingerkroken.
 Pågående prioriterat arbete
o Presentkort vilka får lösa in?
Magnus ser över om det går att lösa ett medlemsskap som evenemangsägare.
Beslut: Andra aktörer så som evenemangsägare får lösa in presentkort. Magnus Johansson
kommer med ett finansieringsförslag för hur det ska fungera samt för hur de ska exponeras.
Magnus och Petra ska även se över hur vi ska exponera våra olika kategorier på ett bra sätt
för att förtydliga för kunden.
o Parkeringsfrågan
Utredning pågår av kommunen. P-O undersöker vidare hur det går med Tekniska kontoret.
Målet är att bli involverade ur ett handlarperspektiv i frågan.
Handel Oskarshamn | ℅ Attraktiva Oskarshamn AB , Hantverksgatan 3, 572 30 Oskarshamn | www.oskarshamn.com
Handel Oskarshamn
Protokoll Styrelsemöte
2015-04-08
o Frukostmöten
Önskemål om ämnen till frukostmöten: Presentation av Attraktiva Oskarshamn, Tiggare,
hur ser situationen ut? Bjuda in socialen, kyrkan, polis eller liknande. Fördjupning
workshop sociala medier.
16 april nästa möte. Peter Wretlund besöker oss.
Kommande möten blir:
12 maj
9 juni
8 september
13 oktober
10 november
o Externhandel. Hantering, marknadsaktiviteter
Petra tar kontakt och lyssnar lite på vilka behov som finns, samannonsering etc.
 Övriga frågor
o Namn och telefonlista
Till Styrelsen finns hos Petra Gustafsson
o Protokollhantering mot medlemmarna
Alla protokoll hittas via oskarshamn.com. Länken mejlas ut till medlemmarna.
o Köpmannaföreningens material
Materialet har överlämnats till kommunens arkivarie som tar hand om det på bästa sätt.
o Köpmannaföreningens pengar
Frågan lyfts vid nästkommande styrelsemöte
 Nästa möte
2 juni, klockan 8.00-10.00
 Mötets avslutande
Handel Oskarshamn | ℅ Attraktiva Oskarshamn AB , Hantverksgatan 3, 572 30 Oskarshamn | www.oskarshamn.com