HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling

Comments

Transcription

HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling
HARSTAD KOMMUNE
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Tidspunkt:
Valgkomiteen
24.04.2015
Telefonmøte
14:00
Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere
avtale.
Saksnr
Tittel
PS 15/8
TV-Aksjonen 2015 - Opprettelse av kommunekomité
Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens
hjemmeside http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/utvalg
Harstad, 22. april 2015
Sigrid Furu Berg
Leder
Side1
Saksnr
Tittel
PS 15/8
TV-Aksjonen 2015 - Opprettelse av kommunekomité
Side2
Saksdokument
Saksmappenr:
Saksbehandler:
Arkivkode:
Behandles av:
Utvalg
Valgkomiteen
Kommunestyret
Møtedato
24.04.2015
30.04.2015
2015/2494
May-Unni Ertsås Olsen
X03
Utvalgssaksnr.
15/8
TV-AKSJONEN 2015 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ
Vedlegg:
Ingen
Ingress:
TV-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og deres arbeid med å bevare regnskogen i flere større
områder i Brasil, Peru, Kongo og Ny-Guinea.
Kommunstyret velger komité etter innstilling fra Valgkomitéen.
Rådmannens tilrådning:
Saken fremlegges uten tilrådning.
Saksopplysninger
Medlemmer av kommunekomitéen 2014 var:
Lena Brattsberg
Astrid Nygård
Hugo Magne Kjelseth
Johannes Utvåg
Hennie Berghahn Riise
Mary Kaarby Danielsen
Firas Samadaa
Hugo Thode Hansen
Rådmann
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Side3

Similar documents