Tilleggssaksliste - Nordre Land kommune

Comments

Transcription

Tilleggssaksliste - Nordre Land kommune
NORDRE LAND KOMMUNE
MØTEINNKALLING
FOR
FORMANNSKAPET
TID: 23.09.2015 kl. 09.00
STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET
Gruppemøte: kl. 08.00
Eventuelle forfall meldes på telefon
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
TILLEGGSSAKSLISTE:
Sak nr. Innhold:
92/15
TV-AKSJONEN 2015 - OPPFORDRING TIL BIDRAG
NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. september 2015
…………………………………….
Liv Solveig Alfstad
ordfører
Lnr.: 13646/15
Arkivsaksnr.: 15/930
Arkivnøkkel.: X03
Saksbehandler: VIH
Utskrift til: Kommunekomiteen, økonomiavdelingen
TV-AKSJONEN 2015 - OPPFORDRING TIL BIDRAG
Sammendrag:
Det gis et tilskudd til TV-aksjonen 2015 på kr. 10.000,-.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Fylkesmannen datert 18.08.2015
Saksopplysninger:
TV-aksjonen 2015 er tildelt Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid
med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde
større enn hele Norge og Danmark til sammen.
Gjennom årets TV-aksjon skal regnskogen bevares for kommende generasjoner og for
mennesker som har regnskogen som sitt hjem.
Vurdering:
Nordre Land kommune støtter TV-aksjonen 2015 med kr. 10.000,- som ved tidligere
innsamlingsaksjoner.
Administrasjonens innstilling:
Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:
1. Nordre land kommune bevilger kr. 10.000,- til TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet
2. Beløpet dekkes av post 14704.1191.1000
NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. september 2015
Jarle Snekkestad
rådmann
Liv Furuseth