Camilla Winterseth

Comments

Transcription

Camilla Winterseth
Hva gjør vi for kvinner i
Østfoldlandbruket?
Camilla Winterseth
seniorrådgiver, Fylkesmannen i Østfold
Status i Østfold
Utvikling av andel kvinner som søker produksjonstilskudd, i prosent.
15,00
14,50
14,00
13,50
13,00
12,50
Østfold
12,00
Norge
11,50
11,00
10,50
10,00
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Målsetninger
• Regionalt næringsprogram:
– Kvinner og menn skal gis
lik mulighet til å etablere
seg og være en aktiv aktør
i landbruket
• Handlingsplan for
landbruksrelatert
næringsutvikling
– Særskilte prioriteringer:
Rekruttering, kvinner og
ungdom < 35 år
Klart vi kan - Kvinner i Østfoldlandbruket
• Mål:
– Inspirasjon
– Kunnskap
– Nettverksbygging
• Erfaringer:
• Ble arrangert første gang
i 2010
• Ca. 60 deltagere
– God deltagelse og
positive
tilbakemeldinger
– Kvinner setter stor pris
på slike arrangementer
Nyskapingskonferansen
• Årlig konferanse for landbruket
i Østfold
• Fokus på bygdenæringer og
nyskaping i landbruket
• Stor andel kvinner som deltar
• Målsetninger:
– Mobiliser, inspirere, informere,
vise gode eksempler, skape
nettverk
Kvinnovasjon
• Kvinnovasjon Østfold og Follo startet opp vinteren 09/10
• Fylkesmannen i Østfold har bidratt som finansiør og
sittet arbeidsgruppen
• Kvinner som våger – årlig konferanse
• Vekstprogram – for å utvikle forretningsidé og sette
bedriften i vekst
– Egen landbruksgruppe
• Resultater
– Nyetableringer
– Vekst
– Behovskartlegging
Dagens landbruksdamer
Fru Blom
designer og produserer møbler
Duga byggkorn
videreforedler bygg til
helsefremmende mat
Stene store
gir dagtilbud til yngre
personer med demens
Hvem er fremtidens landbruksdamer….?
Takk for oppmerksomheten!